22-05-08

Geef vleugels aan je loopbaan en ...

vogel 1    ... schrijf je in voor de zomerworkshop "Zorgen dat mijn puzzel past", op vrijdag 22 augustus eerstkomend. Je ontdekt er dé antwoorden op je loopbaanvragen. De aanpak is resultaatsgericht, krachtig en intensief !

In groep (max. 10 deelnemers) verken je systematisch verschillende aspecten van je functioneren en vergroot je je zelfvertrouwen. Via twee individuele sessies van ongeveer 1,5 uur, gepland tussen de twee à zes weken nà de workshop, helpen we om je acties waar te maken.

De methodiek die we volgen is vernieuwend en wetenschappelijk onderbouwd. We werken ondermeer met een "Omgevingsscan". Dit is een vragenlijst die je vóór de workshop begint zelf moet invullen. Je laat ze eveneens door 5 anderen mensen in je omgeving invullen. De bedoeling hierbij is om de veronderstellingen die je over jezelf hebt te toetsen met mensen die jou goed kennen. Deze "realiteitscheck" vormt de basis van een scherper zelfinzicht.

Aan de hand van deze Omgevingscan, alsook de reflectiemomenten, oefeningen en gesprekken tijdens de dagsessie, krijg je inzicht in hoe je het gemakkelijkst leert, wat je leerfilters zijn, wat je persoonlijke kwaliteiten en competenties zijn, hoe je omgaat met moeilijkheden, wat je motiveert in je job en welke functies het best bij jou zouden passen.

Tijdens de workshop gebruiken we een "Puzzel werkboek" wat ons op een gestructureerde wijze doorheen deze verschillende thema's begeleidt. Na ieder thema vul je ook je "Reisjournaal" in. Het Reisjournaal vormt een rode draad doorheen het programma en helpt je bij het komen tot conclusies en het vertalen van deze conclusies naar een persoonlijk actie- of ontwikkelplan.

Geef vleugels aan je loopbaan en schrijf je onmiddellijk in voor de dagsessie op donderdag 21 augustus 2008. Het aantal deelnemers is beperkt tot 10.

De kostprijs van het traject bedraagt 400 Euro. Meer informatie vind je op www.in-flow.be.

14:09 Gepost door In-Flow in Algemeen | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

15-03-08

Teamwerk - met welke kleine bijdrage maak ik een verschil ?

teamwork

10:52 Gepost door In-Flow in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

14-03-08

Loskomen als je 'vast zit' ...

redtape Voel jij je ook soms vastgelopen in het werk ? Voel je dat er iets mis zit, dat je je gefrustreerd bent in je werk,  dat je met lood in je schoenen naar het werk vertrekt ? Heel vaak hangt het samen met een reeks gedachten die neerkomen op "ik ben niet succesvol", "ik kan precies niets goed doen" of "ik werk hier niet volgens mijn mogelijkheden".

Heel vaak is het (h)erkennen de eerste stap in het eruit loskomen. Iedere impasse die we ervaren heeft voor een stukje te maken met de wijze waarop we de werkelijkheid rondom ons scheppen. Onze verwachtingen, ons zelfbeeld van onze mogelijkheden, onze dromen, ons idee over onze sterktes - dit totaalbeeld van onszelf is voortdurend in beweging. Bij de meesten van ons is dit een heel langzaam proces. We worden ons vaak maar bewust van een verandering als er een heel specifieke situatie zich aandient. Dit kan een (plots) conflict zijn met een baas, een wiziging in de evaluatie die we krijgen, een onverwachte verandering op het werk of een trigger in het persoonlijke leven (bv. een relatiebreuk of de dood van een nabije). 

Indien onze eigen 'kaart' van de werkelijkheid niet meer lijkt te kloppen, dan lopen we vast en staan we voor de keuze om er al dan niet iets aan te doen. Dé vraag is hoe ?

Doorgaans verloopt dit in een aantal stappen. Die zijn niet altijd heel duidelijk van elkaar te onderscheiden, maar ze expliciteren maakt dat we ze kunnen beginnen herkennen en er iets mee doen.

De eerste stap om los te komen uit het 'vastgelopen zijn' verloopt over een crisis die je meemaakt. De teleurstelling, onmacht wordt ten top gedreven en je ziet het letterlijk niet meer zitten. In een tweede fase verdiept de crisis zich meestal en beginnen we ons te realiseren dat onze oplossingen niet meer werken (bv. het 'harder' of 'later' werken) en je bent boos op jezelf, je schaamt je of je begint te twijfelen. Je innerlijke criticus begint luider te roepen : 'dit kan niet meer'. Pas in de derde fase ga je je écht realiseren dat je oplossingen niet meer werken. Vaak ontmoet je in deze fase personen die je met vernieuwde ogen naar je eigen realiteit laten kijken, maar waar je hun input niet altijd ten volle tot je laat doordringen. Pas in de vierde fase stel je je wel open. Dit is een fase waar je andere dingen begint te doen en experimenteert. Dit is het moment waar je bijvoorbeeld een loopbaanbegeleider opzoekt, waar je opnieuw je cv opmaakt, waar je je voorstellingen begint te maken rond alternatieve rollen/jobs. Het gaat hier niet zozeer om het vinden van concrete jobs, maar eerder om de thema's die voor jou belangrijk zijn in het professioneel werken opnieuw helder te krijgen voor jezelf. Het is pas wanneer je, in een vijfde fase, gericht informatie gaat zoeken dat je komt tot een meer verdiepend (en hier vaak nieuw) inzicht over jezelf, wat je betekenisvol vindt en waarop je verder wil bouwen. Hier dienen de eerste keuzes zich op, maar neem je ze vaak niet. Het is normaal dat je ook in deze fase nog in je oud patroon blijft vaststeken. Pas in de zesde fase begin je tot actie te komen en de inzichten om te zetten in de praktijk.

Elke fase heeft zijn voorspelbare uitdagingen. In de tweede fase ga je bijvoorbeeld dienen om te gaan met je innerlijke criticus die een hoop waarom-vragen op je afvuurt, nl. "waarom ben ik zo kwaad op deze persoon, op mezelf, op de situatie.". Het duurt even voor je door hebt dat de antwoorden op de waarom vragen je niet helpen. In de derde fase is het moeilijkste punt dit van toe te geven dat je het "eigenlijk niet weet en van meetafaan opnieuw dient te beginnen". Sommigen vallen gewoon in fase vier op een intuïtieve manier, voor anderen kan het opzoeken van struktuur net heel belangrijk zijn. In de vijfde fase dienen sommigen de weerstand van het 'gepsychologiseer' te overwinnen om tot een (vernieuwde) synthese te komen rond 'wie ze zijn', 'wat ze willen', 'wat ze kunnen' en 'wat ze durven'.  Analyse en introspectie is immers niet iedereen gegeven. In de zesde fase is het zeer nuttig om te bekijken wat je kan helpen in de actie en wat je hindert in het ontplooiien van initiatieven.

Een inzicht in het verloop van het 'loskomen' is een goede eerste stap ...

14:48 Gepost door In-Flow in Zelfonderzoek | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

27-02-08

Beter nu

beter nu Mindfulness gaat over de kunst om aanwezig te zijn in het hier en nu – de plek waar het leven zich afspeelt. Met mindfulness gaat u op in de ervaring van het huidige moment. U leeft intenser.
In 'Beter nu' laat Rob Brandsma zien dat mindfulness een vaardigheid is die u kunt oefenen. Dat u, door bewust met uw aandacht om te gaan, telkens kunt terugschakelen naar het hier en nu. U neemt hierbij afstand van de spinsels in uw hoofd. U maakt keuzes, in plaats van automatisch te reageren. U kunt beter uw grenzen bewaken.
Hij beschrijft ook hoe het komt dat afdwalen uit het hier en nu zo gemakkelijk gaat, en hoe het voelt om in de greep van denken en doen te leven. Hij geeft hiervoor een alternatief, leven vanuit 'zijn', en biedt tips om uw leven anders te organiseren.

Auteur : Rob Brandsma, Beter nu. Breng mindfullness in je leven.

ISBN 978 90 5594 558 0, richtprijs : 16 Euro, Uitgever : www.scriptum.nl

18:23 Gepost door In-Flow in Hoe bouw ik energie op ? | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

24-02-08

Oordelen

loopbaanadvies "Het is moeilijker om een oordeel te vellen over uzelf dan over anderen. Maar als het lukt, dan heb je ware wijsheid gevonden." (Antoine Saint Exupéry - De kleine prins)

20:39 Gepost door In-Flow in Loopbaanwijsheden | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

22-02-08

Hoe middelmatig 'handel' je ?

mediocrity

18:38 Gepost door In-Flow in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

20-02-08

Werk jij aan rolverbreding ?

Iedereen heeft zijn/haar persoonlijke opvatting over de manier waarop hij/zij de eigen functie invult. Recent is er nogal wat onderzoek naar de effecten die verbonden zijn aan deze persoonlike opvattingen en de eraan verbonden activiteiten. Men noemt dit geheel van overtuigingen/activiteiten en effecten vaak 'rollen'. Je 'rolinvulling' kleurt de wijze waarop je in je loopbaan ontwikkelt. Je kunt gemakkelijk zes rollen onderscheiden, nl. deze van expert, inspirator, adviseur, bestuurder, realisator en presentator. Alle zes kunnen ze beschreven worden met een specifieke focus.

Bij een inspirator gaat het om het koppel emotie/verbeelding en waarden/idealen. Het koppel macht/invloed en strategische doelen drijft de bestuurder, terwijl de adviseur is te kenschetsen door begrip/identificeren en relaties/tevredenheid van de ander . De expert put vooral uit kennis/analyse voor oplossingen voor problemen. Een realisator heeft als bron acties/ervaring, die hij gebruikt om concrete resultaten te behalen. En de presentator tot slot gebruikt vorm/stijl als basis voor effecten/impact.

Je kunt de manier waarop je je eigen fuctie invult bekijken vanuit de diversiteit aan rollen die je invult. De meesten mensen starten in één rol, namelijk deze van expert of realisator. Als het goed meevalt dan verbreed je je. Indien je de dertig voorbij bent raad ik je aan om te kijken welke nevenrollen je hebt ontwikkeld. De verschillende rollen kun je doorgaans in één en dezelfde functie ontwikkelen. Afhankelijk van het accent dat je als bijvoorbeeld leraar legt, neem je een andere rol aan. Diegene die de praatpaal is voor leerlingen en collega's is vooral adviseur. Is hij gericht op overdracht van kennis door veel aandacht te besteden aan vorm en stijl, dan is hij presentator. Maar als hij voornamelijk idealen en waarden wil overdragen, is hij insirator. Wil hij vooral strategische doelen bereiken, dan zal het accent op de bestuurdersrol komen te liggen.

In principe is rolverbreding DE sleutel om met plezier te blijven werken. Dit betekent dat je jezelf de kans geeft om te experimenteren, uit te proberen. Het is de enige manier om je werkidentiteit verder te onwikkelen.

Hoe werk jij aan je eigen rolverbreding ?

 

13:58 Gepost door In-Flow in Zelfonderzoek | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

13-02-08

Welke kleine bijdrage tot verandering lever jij ?

change

13:43 Gepost door In-Flow in Zelfonderzoek | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

12-02-08

Motivatie of "Moet ik dat nu doen ?"

"Most people aim at nothing in life and hit it with perfect accuracy". Deze uitspraak van Powell illustreert spijtig genoeg de situatie waar veel van mijn coachees inzitten. Motivatie heeft immers te maken met de wijze waarop je doelen stelt, initiatief neemt en op een zekere consistente manier jezelf managed. Over al deze aspecten hebben we het reeds gehad op deze blog. Toch krijg ik af en toe de vraag van coachees naar eenvoudige hulpmiddelen om zichzelf (gemotiveerd) op koers te houden. Gisteren werd mij in een discussie een eenvoudig hulpmiddel aangereikt. Het komt erop neer dat je je bij alles wat je doet vier keer enzelfde vraag stelt, namelijk "Moet ik dat nu doen ?".

De eerste keer dat je je de vraag stelt leg je de klemtoon op het woordje NU. "Moet ik dit NU doen?". Het is een vraag naar de prioritisering van je acties. Als je je doel voor ogen houdt, dan dien je je voortdurend de vraag te stellen of deze, dan wel een andere actie je op korte termijn dichter bij het bereiken van je doelstelling brengt. Zo kan het volgen van loopbaanbegeleiding je meer zelfkennis bijbrengen. De vraag is of meer zelfkennis je noodzakelijkerwijze zal helpen in het ondernemen? Misschien is het beter om op korte termijn wat gesprekken te voeren met mensen die een initiatief hebben proberen te realiseren en jezelf af te vragen of je jezelf dit ook ziet doen.

De tweede keer dat je je de vraag stelt leg je de klemtoon op DAT : "Moet ik DAT nu doen?".  De 'dat-vraag' richt je aandacht naar de effectiviteit van de actie, ten opzichte van mogelijke alternatieve scenario's/acties. Andere acties, waar je op dat moment misschien niet uitdrukkelijk bij stilgestaan hebt kunnen effectiever zijn. Indien je wenst te ondernemen dan zou het volgen van een programma bij Syntra hierrond, waarin je ingeleid wordt in de essentials van het ondernemen een effectievere actie kunnen zijn die je toelaat om met kennis van zaken jezelf te onderzoeken...

De derde keer leg je een klemtoon op het woordje IK : "Moet IK dat nu doen?" . Zijn er geen anderen die dit beter kunnen doen of aan wie je het zou kunnen delegeren ? Je zou in ons voorbeeldje kunnen gaan kijken waar je samenwerking met anderen kunt zoeken om (welk deel van) je plannen waar te maken.

De vierde vraag laat je toe om het woordje MOET voor jezelf te verhelderen : "MOET ik dat nu doen?". Wellicht is dit de belangrijkste vraag. Indien je het "moetens"-verhaal ronddraait, dan is het belangrijk om jezelf de vraag te stellen wat van de actie je eigen keuze is, dan wel gesuggerreerd wordt door familie, vrienden, baas, collega's. Ik merk dat heel veel gevangen zitten in de 'moeten'-logica en er zo niet in slagen om hun eigen wensen op het voorplan te brengen. Het is nog altijd beter van het woordje 'moet' te vervangen in 'kan' of 'wil'...

Als er één ding is waar ik redelijk zeker van ben dan is het dat de vraag  "moet ik dat nu doen?" je motivatie niet alleen scherp houdt, maar je ook helpt om teleurstellingen nadien te voorkomen ...

14:35 Gepost door In-Flow in Zelfonderzoek | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

06-02-08

Begrijpen

loopbaanadvies "Zoek eerst om het te begrijpen, vervolgens om begrepen te worden." (Steven Covey)

17:08 Gepost door In-Flow in Loopbaanwijsheden | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

05-02-08

"Ik heb het altijd op deze manier gedaan ..."

wevealwaysdoneitthatway

09:26 Gepost door In-Flow in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

04-02-08

Maak tijd voor het onverwachte

managing your careerEén van de balangrijke boodschappen in het handige boekje "Manageing your Career" is dat je tijd moet maken voor het onverwachte. Het is zeker iets dat van toepassing is op mijn eigen loopbaan. Zo komen sommige ideeën en oplossingen voor workshops, voor begeleidingsinsteken en voor moeilijke managementproblemen vaak uit een hoek die op het eerste zicht niets te maken heeft met het gestelde probleem. Dit kan een televisieprogramma zijn, een artikel in een krant, een rss-feed van een nieuwe blogpost op een site die ik ooit wel interessant vond, van een onverwachte ontmoeting, van nieuwe mensen die ik leer kennen, van het bezig zijn met een totaal andere activiteit (in mijn geval het aquarelleren).

Ik heb geleerd dat als ik alleen tijd doorbreng met mensen die ik ken, als ik mijn agenda volplan zodanig dat niets onvoorziens kan gebeuren, ik de kracht van het zinvolle toeval uitsluit. Nochtans hoor ik in meer dan de helft van mijn begeleidingssessies dat mijn coachees een 'richting' vonden vanuit een totaal onverwachte hoek - en dit kan gaan van een babbel met een oude kennis die je terugziet op de parking van de supermarkt, een advies om in te gaan op en vakature waarop je normaal niet zou reageren, een onverwacht signaal van erkenning op het werk ... Het grote punt is dat je om deze signalen te merken, je jezelf ervoor open moet stellen ...

Speelt het zinvolle toevel ook mee in jou loopbaan ? Laat mij je verhaal weten !

16:27 Gepost door In-Flow in Succesprincipes | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

29-01-08

Drie essentiële sterktes voor loopbaansucces

managing your careerEr is nogal wat onderzoek rond de karaktereigenschappen die succes in de loopbaan voorspellen. Onlangs verscheen een interessant werkje uit de Harvard Business School Press met de titel "Managing Your Career". Volgende drie eigenschappen kwamen eruit naar voor :

- Stel hoge eisen aan anderen, maar vooral aan jezelf. Kwaliteit vertaalt zich hier dan in hoge standaarden/criteria, snelheid en duidelijkheid rond de manier waarop je de verwachtingen wenst in te vullen of aan het invullen bent. De rode draad is een beetje het motto "If you don't ask, you don't get".

- Ontwikkel veerkracht en doorzettingsvermogen. Dit betekent dat als je project niet loopt zoals verwacht en je ontmoedigd wordt, je terug recht komt te staan en op een gefocuste manier verder werkt.

- Een 'can-do'-mentaliteit. Dit houdt meer in dan het tentoonspreiden van zelfvertrouwen. Het eerder een attitude waarbij je moeilijkheden verwacht en mogelijke oplossingen aanreikt. De meeste mensen hebben immers een 'hier-is-een-muur-waar-ik-niet-over-kan' attitude. Dit in praktijk brengen betekent ook dat je continu je eigen rol herdenkt en verbreedt.

14:32 Gepost door In-Flow in Succesprincipes | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

22-01-08

Solliciteren - vijf strategieën voor het vinden van werk

Er zijn vijf mogelijke strategieën voor het vinden van werk :

1. Via advertenties. Wist je dat een advertentie gemiddeld amper 32 seconden gelezen wordt alvorens men overgaat tot solliciteren ? Dit betekent vooral dat sollicitanten heel wat informatie over het hoofd zien alvorens ze reageren. Het loont de moeite van jezelf volgende vragen te stellen : past het bedrijf bij mij of pas ik bij het bedrijf ? kan ik de doelstellingen van de organisatie onderschrijven ? wat is de werkelijke behoefte van het bedrijf ? is de functie iets écht iets voor mij ? wat heeft het bedrijf mij te bieden ? is het bedrijf voor mij bereikbaar ?

2. De directe benadering - het telefonisch kontakt. Door direkt kontakt op te nemen met het bedrijf laat je natuurlijk je initiatief en zelfstandigheid zien. Het is belangrijk om voor jezelf uit te maken of deze strategie bij je past. Ook hier kan je je best goed op voorbereiden, bijvoorbeeld door op voorhand beknopt neer te schrijven welke je sterke punten zijn en wat je voor het bedrijf kan betekenen, door een aantal kritische punten te voorzien (bv. wat antwoord je op 'sorry, we hebben geen tijd' (je mogelijk antwoord : op welk moment kan ik beter terugbellen) of 'we hebben geen vakatures' (je mogelijk antwoord : op welke termij denken jullie wél vakatures te hebben' ) of 'neen, dat kun je niet' (je mogelijk antwoord : mag ik weten waarom niet ?). Weet ook welke struktuur je in het gesprek wil steken, bv. juiste persoon identificeren, doel van je gesprek beknopt formuleren, afspraak maken, afsluiten).

3. Solliciteren via wervings- of selectieburelen. Heel veel bedrijven doen hier beroep op. Je hebt hier verschillende vormen, namelijk headhunting (hier gaat het voornamelijk om hogere functies in een bedrijf), advertising research (een intermediair zoekt via advertenties voor een werkgever), campus recruitment (dit richt zich vooral naar jongeren - maar het kan zinvol zijn na een eerste ervaring terug deel te nemen aan campus recrutering) en file search (dit is via een databank - hier wordt het belangrijk je cv zeer goed te verzorgen - zie vorige blog). Het is voor deze kanalen belangrijk dat je dezelfde zaken voor ogen houdt als bij de directe benadering.

4. Solliciteren via tijdelijk werk. Vooral deze strategie zit enorm in de lift. Bij deze strategie dien je zelf nog duidelijker aan te geven wat je écht zoekt. Indien je dit niet doet, stelt het interimkantoor niet altijd de functies voor die bij je passen.  Een aantal interimkantoren zullen ook testen afnemen en geven je een open feedback. Het voordeel van het solliciteren via tijdelijk werk is dat je in kontakt komt met verschillende werkgevers en een betere voeling krijgt met het soort omgeving waar je het liefst zou werken. Bovendien breidt je netwerk uit en via-via kun je vervolgens direct kontakt opnemen met nieuwe potentiële werkgevers.

5. Een eigen zaak oprichten. Ook hier bestaan verschillende formules, gaande van franchising, over een zelfstandige activiteit in bijberoep, over netwerkmarketing tot een starten van een heuse eigen zaak. Maar hierover in een volgende blog meer ...

09:27 Gepost door In-Flow in Succesvol solliciteren | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

17-01-08

Talent & aanleg

loopbaanadvies "We worden niet geboren als .... We moeten ons vormen tot ..." - Frank Bettger -

21:09 Gepost door In-Flow in Loopbaanwijsheden | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

15-01-08

Hou uw cv uit de vuilnisbak !

stick-shift
Je hebt er alle belang bij dat je cv ernstig genomen wordt ! Niettemin belanden heel veel cv's in de vuilnisbak. Het kan nuttig zijn om volgend checklijstje even te overlopen alvorens je je professioneel levensloopdocumentje verstuurt.

1. Ontdek ik geen spellingsfouten of 'kromme' zinnen ?
2. Beschrijf ik de essentie bij iedere job ? Een rekruteerder heeft geen nood aan lange opsommingen van taken, maar zoekt in je cv het antwoord op de vragen "waar heeft de kandidaat het beter gedaan dan anderen ?" en "waar lag zijn/haar toegevoegde waarde ?".
3. Ontbreken er geen tijdsaanduidingen ? Geef duidelijk aan van wanneer tot wanneer je welke job hebt uitgeoefend. Vat bij de 'open' periodes in hoe je je tijd besteed hebt (bv. met zelfstudie). Geef je werkervaringen in omgekeerd chronologische volgorde weer.
4. Zijn je persoonlijke gegevens volledig ? Vermeld je naam, thuisadres, telefoonnummers (thuis, kantoor, gsm) en uw e-mail adres (liefst niet het e-werkadres) duidelijk zichtbaar bovenaan.
5. Is de opmaak verzorgd ? Gebruik niet teveel verschillende lettertypes en kleuren.
6. Beperk je cv tot maximaal 3 pagina's (2 is optimaal).
7. Verbind je persoonlijke ambitie met de rol waarvoor je solliciteert. Dit wil zeggen dat je toont dat je op zijn minst de vakaturebeschrijving gelezen hebt of je geïnformeerd over het bedrijf.
8. Geef essentiële informatie over de vorige werkgevers. Dit wil zeggen, specifieer het bedrijf waarvoor je gewerkt hebt én de sektor.
9. Vermijd attachments in alle mogelijke formaten ! Ook fot's, hyperlinks, illustraties maken voor de meeste beroepen geen verschil !
10. Structureer je cv. Een rekruteerder leest immers je cv niet, hij/zij scant het selectief op de elementen die voor hem/haar belangrijk zijn.
11. Vermijd teveel opsomming van 'ik deed dit'. Schrijf in telegramstijl en gebruik werkwoorden, zoals 'werkte, organiseerde, berikte, bemiddelde, ...'
12. Begraaf de belangrijke informatie niet. Achterhaal naar welke ervaring, vaardigheden en sterktes de rekruteerder op zoek is en schuif die naar voren in je cv.

Mocht jij nog een originele tip hebben, aarzel dan niet om deze per reply te delen op deze blog !

(gebaseerd op een artikel verschenen in BIZZ, januari 2008 en www.resumedoctor.com )

14:16 Gepost door In-Flow in Succesvol solliciteren | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

09-01-08

Je aanpak tijdens het sollicitatiegesprek

stick-shift Er zijn een aantal vuistregels die je kunt volgen om een succesvol sollicitatiegesprek te voeren.

1. Blijf je verwezenlijkingen voor ogen houden. Praat niet in termen van wat je allemaal gedaan hebt, maar wel in termen van de meerwaarde die je gerealiseerd hebt in je laatste job(s). Vaak zie ik ook dat solliciatiebrieven vaak nodeloze opsommingen bevatten van allerlei taken die een vorige functie inhield. Een toekomstige werkgever is echter veel meer geïnteresseerd in datgene waar je voor je vorige werkgever een verschil hebt uitgemaakt. In het Engels noemt men zo'n werkwijze een 'forward-looking' aanpak. Je gaat namelijk een beeld schetsen naar de toekomstige werkgever rond hetgeen hij/zij aan jou zal hebben.

2. Veronderstel niets. Stel vragen als er onduidelikheden zijn in de functieomschrijving, de rapporteringslijnen, de vrijheid in de invulling van je rol, de sterktes/zwaktes van de collega's (en waar je aanvullend bent), je specifieke verantwoordelijkheden. Ik heb vroeger (ooit ben ik in een vorig leven een tijd selectieverantwoordelijke geweest) gemerkt dat 80 % van de kandidaten weinig vragen durfden stellen en het sollicitatiegesprek verlieten met nog heel wat onduidelijkheden. Hierdoor maak je niet alleen een zwakke indruk (je komt namelijk minder geïnteresseerd over), maar je verifieerd vooral je beeld van de functie niet (en dit kan je later heel zuur opbreken !). het kan helpen om voor jezelf een checklijstje te maken van de punten die je écht te weten wil komen met de corresponderende vragen.

3. Omring jezelf met mensen die je kunnen ondersteunen en je voorzien van achtergrondinformatie rond (trends in) de sektor, stand-by kunnen zijn om je twijfels te beluisteren, als referentie kunnen optreden, een kritische noot plaatsen bij je cv (en tot een positieve herformulering kunnen komen van je ervaring). Door het praten over je cv met mensen die je vertrouwd maak je het jezelf gemakkelijk om ook vlotter bij een écht sollicitatiegesprek in dialoog te gaan.

4. Formuleer voor jezelf wat je écht wil. Sommmigen schrijven wat ze willen voor zichzelf uit. Anderen gebruiken hun 'coach' om hem/haar kritisch te laten reageren op hun droom. Dit alles draagt bij tot het realistischer formuleren van je ambitie en draagt allees maar bij tot de kwaliteit van je sollicitatiegesprek.

 Uiteraard is bovenstaand lijstje niet exhaustief. Reageer gerust met jou 'droomtip' om tot een succesvol sollicitatiegesprek te komen.

15:11 Gepost door In-Flow in Succesvol solliciteren | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

08-01-08

Veranderen

loopbaanadvies "Als je iets niet graag hebt, verander het. Als je iets niet kan veranderen, verander dan ten minste je houding. Maar klaag niet !" (Anoniem)

10:37 Gepost door In-Flow in Loopbaanwijsheden | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

06-01-08

2008 - Sluit jij je aan bij de Trends ?

Het begin van ieder jaar is een uitgelezen moment om in de toekomst te kijken. Wat zijn de ‘trends’ op het vlak van loopbaankeuzes ? De trends sluiten aan bij enkele ontwikkelingen die zich reeds enkele jaren aftekenen , nl.
- Minder trouw aan de werkgever. Waar het tot voor drie jaar vooral jongeren waren die met een grote intentie tot werkverandering zaten lijkt het erop dat ook in de groep van 40 tot 65 jaar de bereidheid om van werk te veranderen steeds toeneemt. De redenen hiervoor zijn heel divers, maar het valt mij op dat de de-click in de mindset één van de belangrijkste verklaringen is. Ook ‘ouderen’ zijn er terug van overtuigd dat ze kansen kunnen creëren op de arbeidsmarkt.
- Meer rusten en minder werken. Steeds meer stellen velen de ratrace waarin ze terechtgekomen zijn in vraag. De ‘Slow-beweging’ groeit.
- Met minder voor hetzelfde werk. Tegen 2010 zal door de vergrijzing in combinatie met het verlaagd geboortecijfer het aantal arbeidskrachten verminderen. Sommige bedrijven spelen hier reeds op in door "betrokkenheids"en "bindings"programma's voor hun medewerkers. Als werknemer betekent deze arbeidssituatie dat je je gerust assertiever mag opstellen naar de werkgever.

Bij mijn coachees stel ik drie grote trends vast.

1. Je “niet verbinden”. Zelf  kansen scheppen  om te veranderen. Meer en meer stel ik vast dat het bewustzijn doorgedrongen is dat je meer dan je denkt zelf baas bent over je job en dat de vrijheid die je hebt om deze in te vullen groter is dan eerst gedacht. Bekijk daarom je job eens vanuit de gedachte dat je er je eigen baas bent. Welke drie zaken zou je meer en/of minder doen ? Starten met deze te realiseren is vaak de eerste stap naar ofwel een grotere voldoening in je rol of een zinvol uitgangspunt om je oor elders te luisteren te leggen.
2. Je ontwikkeling anders invullen. Wat zou voor jou de meest ‘onwaarschijnlijke’ opleiding zijn die je zou kunnen boeien ? Wat zegt deze over je droom ? Ben je bereid om te anticiperen op de dingen die je rondom jou ziet door bv. Mandarijns-Chinees te leren, of door Russich te studeren ?
3. Kies creatief je voorbeelden. Eén van mijn favoriete coachees wenste om ‘personal bookadvisor’ te worden, een beroep waarvan we trouwens geen voorbeelden  in Vlaanderen konden identificeren. Om dit uit te bouwen is ze via het net gaan zoeken naar buitenlandse voorbeelden en wat deze deden creatief doordenken naar een business plannetje die het mogelijk maakte om dit in bijactiviteit uit te bouwen. Aan welke voorbeelden spiegel jij je en kun je “met fierheid én creativiteit” ideeën kopiëren ?

En beste lezer, sluit jij je aan bij de Trends ? Of boetseer jij aan een nieuwe trend ? Laat het mij weten …

12:27 Gepost door In-Flow in Algemeen | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

23-12-07

Er even tussenuit ...

Image1  Zoals ieder jaar vind ik tal van fijne nieuwjaarswensen in mijn mailbox. Het doet goed om vast te stellen dat je ergens op een moment een betekenisvolle bijdrage voor iemand hebt kunnen leveren en daar ben ik dankbaar voor !

Nu ga ik er even tussenuit. Op 7 januari ben ik in principe terug ! Ik wens iedereen een heel mooie jaarovergang, met momenten van bezinning, ontroering en vooral veel energie om het nieuwe jaar in te gaan.

Ik dank je ook, beste lezer, voor het volgen van de kleine bijdragen op deze blog. Ik hoop dat ze hier en daar geholpen hebben op stil te staan en om gelukkiger te worden in je werk.

Ik geef je nog graag wat inspirerende gedachten mee voor het nieuwe jaar :

- Ga voor wat je echt wil ... niettegenstaande de bewijzen.
- Benader elk probleem als een opportuniteit.
- Maak van je vijanden je vrienden.
- Erken dat je goed genoeg bent.
- Uit je dankbaarheid, door vrij en volledig te geven.
- Nodig alleen in je leven uit, wat je echt wil.
- Leef alsof er geen verkeerde richting is.
- Kies overtuigingen die leiden tot geluk, liefde en eenheid.
- Moedig mirakels aan door te geloven in het "onmogelijke".
- En een laatste die me deze week erg is bijgebleven en ik ook graag met je deel: " We travel the world in search for happiness, and return home to find it".

Jan

11:51 Gepost door In-Flow in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

21-12-07

In de overgang naar het nieuwe jaar ...

Met dank aan Katrien voor het doorsturen van dit mooie gedicht ... 

"1) Ik loop door een straat
Er is een diep gat in het trottoir
Ik val erin.
Ik ben verloren... in ben radeloos.
Het is mijn schuld niet.
Het duurt eeuwig om een uitweg te vinden.
 
2) Ik loop door dezelfde straat.
Er is een diep gat in het trottoir
Ik doe alsof ik het niet zie.
Ik val er weer in.
Ik kan niet geloven dat ik op dezelfde plek ben.
Maar het is mijn schuld niet.
Het duurt nog lang voordat ik eruit ben.
 
3) Ik loop door dezelfde straat.
Er is een diep gat in het trottoir
Ik zie dat het er is.
Ik val er weer in ... het is een gewoonte.
Mijn ogen zijn open.
Ik weet waar ik ben.
Het is mijn schuld.
Ik kom er direct uit.
 
4) Ik loop door dezelfde straat.
Er is een diep gat in het trottoir
Ik loop eromheen.
 
5) Ik loop door een andere straat."

"Autobiografie in vijf hoofdstukken" van Nyoshul Khenpo

11:45 Gepost door In-Flow in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

19-12-07

Nood aan voorbeelden van sollicitatiebrieven ?

binoculars[1] Ik ontving recent een mailtje met de vraag of ik ook niet iets rond het veranderen van werk, intern/extern solliciteren kon schrijven. Wel, laat ik beginnen met een bijzonder interessante link naar de site Jobtrack waar je (welliswaar in het Engels) wel wat voorbeelden vind van allerlei sollicitatiebrieven. Daarnaast kom je ook nog op een vragenlijst die je helpt je competenties in kaart te brengen. Diegenen onder jullie die nog interessante links kennen, kunnen deze gerust kwijt in een reactie op dit berichtje !

11:55 Gepost door In-Flow in Succesvol solliciteren | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

18-12-07

Op safari naar je werk

cover-safari[1]  ‘Op safari naar je werk’, met als ondertitel ‘Blijven werken met de glimlach na je vijftigste’ is de moeite om als eindejaarsgeschenk te krijgen. Zeker wanneer je tegen de vijftig aan begint te lopen en je je in je werk niet goed meer voelt. Het boek is geschreven in de goede traditie van loopbaanzelfhulpboeken en biedt een mix van korte teksten (verhalen, interviews, beelden), zelfanalyseoefeningen en quotes die je laten stilstaan. Je vindt er ook heel wat informatie om als 50-plusser je ervaringen en problemen om te zetten in uitdagingen.

Mark Claus schrijft inspirerend voor wie net op pensioen is of zich er op voorbereidt. Hij is zelf met pensioen en je voelt dat hij schrijft vanuit een jarenlange ervaring als begeleider. Hij heeft hierbij ook zijn eigen visie heel concreet vertaald in een ‘zevenboom’ benadering. Hiermee nodigt hij de lezer uit om zijn/haar situatie te bekijken vanuit zeven perspectieven (relaties en communicatie, het werken, het materiële, de zingeving, de maatschappij, je lichaam en je geest). Via heel concrete vragenlijstjes prikkelt hij het denken. Dit alleen al maakt dat het boek heel waardevol. Vervolgens wordt je uitgenodigd om een groei-, snoei- en bloeiplan voor je zevenboom te maken. Hierop volgt de uitvoering van het teeltplan en het pluken van de vruchten.

Mijn ervaring met 50-plussers heeft mij geleerd dat men ook graag heel concrete hulpschema’s en tips aangereikt krijgt rond het zetten van stappen. Veranderen is immers niet zo evident als je al jarenlang in een bepaald patroon werkt. Deze hulpschema’s vindt je spaarzaam in het boek, wat gefragmenteerd. Wat ik mis is een handreiking rond de manier waarop je het gesprek opneemt met je baas, human resources, collega’s van andere afdelingen en kunt toewerken naar een (voor sommigen misschien eerste) herdefiniëring van je professionele rol. Dit vereist inzicht in hoe een organisatie werkt. En net hier verrast het mij telkens weer hoe sommige vijftig plussers het inzicht in het bedrijf waarin ze werken missen.

Niettemin is het boek een aanrader. De auteur nodigt de lezer resoluut uit om proactief zijn/haar loopbaan in de hand te nemen.

09:14 Gepost door In-Flow in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

17-12-07

Welkom ...

dyn008_original_800_598_jpeg_2622551_8d25f47c2ab3f0e840b280105d059e7f[1]   Sedert vorige week kun je een nieuwe blog rond loopbaanbegeleiding aantreffen op het net, nl.  http://loopbaanbegeleiding-chronos-kairos.skynetblogs.be/. De blog is tegelijk de aankondiging van een nieuwe loopbaanbegeleidingsservice. Rita Dehaes, zelf een jonge 50-tigster én oprichtster van Chronos en Kairos, wil zich richten op de begeleiding van oudere werknemers !

Ik ken Rita als een gedreven en zeer professionele collega, die wat ze doet dit in eerste instantie vanuit haar hart doet én in tweede instantie dit zeer deskundig onderbouwd ! Ik wens haar heel veel succes met haar jonge organisatie !

14:47 Gepost door In-Flow in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Toekomst

loopbaanadvies "Het spannende aan de toekomst is dat we er nog vorm aan kunnen geven" (Charles Handy)

14:32 Gepost door In-Flow in Loopbaanwijsheden | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

14-12-07

De drie kenmerken van een ellendige job (2)

handing-over-managerial-work Als je  job ellendig aanvoelt, dan hangt dit meestal samen met drie factoren, nl. gevoelens van anonimiteit , irrelevantie (di. geen bijdrage te leveren) en onmeetbaarheid (di. geen resultaten kunnen zien)(zie eerdere blogbijdrage). De oorzaak hiervan, maar ook de oplossing, ligt in handen van de directe leidinggevende. Heel veel studies wijzen uit dat de relatie met de directe leidinggevende dé belangrijkste determinant is van tevredenheid. Hoe komt het dan toch dat deze directe leidinggevenden niet meer aandacht besteden aan hun medewerkers ? Hoe komt het dat de begeleidingen waarin ze ondersteund worden in hun rol als leidinggevende niet meer effect hebben ?

Op deze vragen kunnen heel veel antwoorden gegeven worden. Belangrijk is echter te kijken naar wat je als medewerker zelf kunt doen ! Je kunt immers het initiatief zelf nemen om een 'ander' gesprek met je baas te voeren. Je kunt met hem/haar samenzitten en een aantal vragen stellen, bv. "Ik vind het belangrijk om te weten hoe je over mij denkt, wat mijn sterktes zijn en waar ik kan ontwikkelen", of "Kunnen we eens samenzitten en kijken hoe datgene wat ik doe en verschil uitmaakt voor iemand ?", of je kunt zelf interesse gaan tonen (niet op een manipulerende manier) in de persoon van je manager.  Je kunt ook zelf doelstellingen gaan voorstellen en de zinvolheid ervan afchecken, bv. "Ik zie dat dit en dit gebeurt en het lijkt mij zinvol om vanuit onze dienst dit te doen. Hoe zie jij dat ?", of "Ik heb het gevoel dat dit project daar niet goed gelopen is. Wat had ik beter kunnen doen ?".

Indien zo'n gesprek niet lukt, dan kun je je de vraag stellen of je wel nog voor zo'n baas wil werken. Het wordt dan misschien tijd om van 'baas' te veranderen.

10:27 Gepost door In-Flow in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

13-12-07

De toekomst zien

"Dus je bent gepromoveerd omdat je manager gepromoveerd is. En nu stelt hij je functioneren in vraag ?"

Joris, mijn coachee, werd stil. "Wat kon ik eraan doen dat die twee medewerkers zouden weggaan als ik hun eerste leidinggevende werd ?"

"Wel, je hebt de redenen ontdekt tijdens het exit-interview. Blijkbaar hadden ze het gevoel dat in de weken na je aanstelling hun rol veranderd was. Was dit niet een beetje laat om dit uit te vinden?"

"Hoe kon ik dit nu weten ?" protesteerde hij. "We zijn hier vrij druk bezig hoor !"

"Wel Joris", antwoordde ik als coach, " het is eigenlijk je job niet om druk bezig te zijn. Misschien moet je als superviser wel met andere dingen bezig zijn ? Bijvoorbeeld met je medewerkers ? Met het anticiperen van dingen ? Wat had je kunnen voorzien ?"

Joris : "Hoe kun je nu voorzien wat binnen een jaar zal plaatsvinden ?"

"Wat denk je zelf ?", speelde ik terug als coach.

13:30 Gepost door In-Flow in Loopbaangetuigenissen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

12-12-07

Voorbereiding functioneringsgesprek

loopbaanadvies "Je moet op tijd weten hoe laat het is" (E. Piscador)

 "Briljante kansen zijn vaak knap vermomd als onoplosbare problemen."

En hieruit vloeit de kernvraag : Welke kansen heb jij in de afgelopen periode niet of wél met bijde handen gegrepen ? Opwelke manier ga je deze gebruiken in het functioneringsgesprek ?

10-12-07

Opgebrand - voortekenen en voorkomen

Opgebrand  Zopas is er een interessant nieuw boek over burnout verschenen. De auteurs, Jaap Van der Bergh en Hans Reijnen, ontwikkelden een methode die leidt tot sneller herstel en minder lijden. Hun resultaten waren zo opvallend dat ze besloten om hun inzichten en ervaringen in dagelijkse taal op papier te zetten. Op hun web-site www.dieptekuur.nl vind je meer achtergrond, concrete oefeningen en achtergrondartikelen van de auteurs. Geschreven voor mensen die hun stresshuishouding goed in de gaten willen houden ...

10:16 Gepost door In-Flow in Hoe bouw ik energie op ? | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

07-12-07

De drie kenmerken van een ellendige job ...(1)

handing-over-managerial-work  Statistieken wijzen uit dat 77 % van de medewerkers vinden dat ze in een ellendige job zitten. Dit is niet noodzakelijk een oninteressante job. Interessant is echter wel te weten wat een job ellendig maakt en wat je eraan kunt doen ...

Een eerste kenmerk van een ellendige job is anonimiteit. Dit is het gevoel dat je krijgt wanneer je je realiseert dat je manager weinig interesse in je heeft als persoon, in je (ruimere) ideeën en interesses.

Een tweede kenmerk is irrelevantie. Dit is het gevoel dat je overkomt wanneer je door hebt dat je geen verschil kan uitmaken. Iedereen wil ergens wel een verschil uitmaken, of het nu naar een klant, een collega, een chef of nog andere personen zijn.

Het derde kenmerkt is onmeetbaarheid. Dit gaat terug op de onmogelijkheid die velen voelen rond het feit dat ze hun bijdrage aan het succes niet kunnen hard maken. Ze steunen meestal op 'subjectieve en gefragmenteerde' reacties van chefs of managers. Maar eigenlijk geeft dit niet altijd voldoening.

Zit jij ook in een ellendige job ? Wat maakt voor jou de ellende uit ? Maar laat ons vooral weten hoe jij er voor jezelf mee omgaat? Welke oplossingen heb je voor jezelf bedacht ? Laat het mij weten ...

In een volgende bijdrage staan we stil bij enkele oorzaken en oplossingsrichtingen ...

13:22 Gepost door In-Flow in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

1 2 3 4 5 6 7 8 Volgende