23-06-06

30-stappenplan naar meer geluk in je loopbaan (stap 30)

    Stap 30 : Je eigen ontwikkelingsproces blijven koesteren.

Je hebt de vorige 29 stappen van ons plan onderzocht, bent in de actie gestapt en hebt waarschijnlijk niet alleen een bredere kijk op de dingen gekregen en nieuwe horizonten verkend, ook je relaties met collega's zijn inmiddels in beweging geraakt. Misschien ben je ook wel terecht gekomen in een nieuwe werkactiviteit en is je energieniveau voelbaar toegenomen. De verschillende stappen die je doorlopen hebt hebben je wellicht niet op je bestemming gebracht. Wat je doormaakt is een proces, een doorgaande ontwikkeling. Laten we even stilstaan bij de fundamenten waarop dit 30-stappenplan gebouwd is. Worden wie je bent bereik je immers via een volgehouden inspanning om je fundamenten steviger te maken :

1. Blijf je eigen waarde, je eigen bijdrage helder voor ogen houden. Jij bent niets minder of meer waard dan elk ander mens of elk ander onderdeel van de werkelijkheid. Jouw gevoel van eigenwaarde neemt toe als je dingen doet die de moeite waard zijn. Je hoeft je niet waardig te voelen, je hoeft enkel je eigen kwaliteiten liefdevol te behandelen, te respecteren en te blijven open staan voor feedback rond hoe je jezelf kunt verbeteren. Creëer deze feedback voor jezelf, doe dit op een systematische manier en distileer er telkens zinvolle actiepunten uit voor jezelf. Stap ook niet in activiteiten die te sterk afwijken van je zijnswijze, daarmee ondermijn je enkel jezelf en heb je geen oog meer voor de kansen die het leven te bieden heeft.

2. Blijf je aandacht geactiveerd houden. De wereld is niet wat je denkt. Kijk verder dan de filters die je blik kleuren, zodanig dat je inzicht krijgt in alle schakeringen en de soms oggverblindende eenvoud van de dingen. Laat je gedachten voor wat ze zijn (noteer ze en hou ze bij!), en richt je aandacht op wat er op dat moment gaande is, dan vind je innerlijke vrede en rust.

3. Je wil is van jou. Als je motivatie het laat afweten, neemt wilskracht het over. Je wil gebruiken betekent dat je niet meer wacht tot je gemotiveerd genoeg bent. Het komt altijd op het volgende neer : de zoetste vruchten hangen aan de hoogste takken van de boom des levens. om die vruchten te plukken moet je klimmen, stap voor stap en dag in dag uit. Zet daarom wat je wil in de tijd uit, plan je stappen en wees open voor het schijnbaar toevallige (je intuïtie) dat je komt helpen. Vooral in dit laatste dien je vertrouwen te hebben. Plan met je verstand, maar vertrouw op wat je hart je ingeeft.

4. Betrek anderen, wees dienstbaar. In het 30-stappenplan ben je vaak uitgenodigd om meningen over jezelf te checken, anderen te betrekken in je informatiegaring of eventueel anderen aan te spreken om je te helpen. Belangrijk hierin is voor ogen houden hoe je jezelf verbindt met de andere en hoe je investeert in relaties. Help anderen en je zult geholpen worden.

5. Hou je energiebalans op peil. Je ontwikkeling koesteren vraagt extra energie. Activeer daarom datgene wat je energie en vitaliteit geeft. Hierin zijn je lichaam, je emoties, je geest en je spiritualiteit belangrijk. Hou in je lichamelijke zelfzorg  de heilige drie-eenheid van goede gezondheid in de gaten : eet goed, beweeg regelmatig en neem voldoende rust. Beoefen de volledige ademhaling. Vindt ook manieren om je emoties te laten vloeien. Of ze nu prettig of pijnlijk zijn, ze zijn heel gewoon en hoeven niet verbeterd te worden. laat ze opkomen en voorbijgaan, zonder er je leven door te laten bepalen. Substitueer negatieve emoties door positieve via muziek, dans en alles wat vloeibaarheid in de hand werk. Zoek ook activiteiten die je mentaal alert houden, een flitsende discussie, je hobby's, vakliteratuur of het gewoonweg zoeken naar dingen die je in je werk kunt verbeteren. Koester ook je eigen spiritualiteit.

Je weet dat een loopbaan een aaneenschakeling is van momenten en dat geen enkel mens voortdurend aardig, verstandig, saai of verlicht is. Het heeft dan ook geen zin om je toekomstig pad te zien als de perfectie waar alles koek en ei is. Het 30-stappenplan is je persoonlijk kompas naar innerlijke groei - is eerder je groeiende vermogen tot het creëren van bezielde momenten, waarop je energie vrijelijk stroomt, momenten van intuïtie, authenticiteit, moed, liefde en dienstbaarheid. Dag in dag uit. Neem je notities daarom af en toe eens opnieuw ter hand. En het wordt steeds beter en makkelijker. Vergeet niet dat je loopbaan, net als het leven, een kunstwerk in wording is en je zelf de scenarist en hoofdrolspeler bent. Je hebt een grotere vrijheid dan je denkt om je eigen script te herschrijven ! Ik wens je hierbij heel veel succes !

 

(Reacties op het 30-stappenplan kan je nog altijd kwijt op mijn mail : jan.de.visch@bridgesforchoice.be . Binnenkort is ook een pdf-versie van het integrale stappenplan beschikbaar !)

 

28-04-06

30-stappenplan naar meer geluk in je loopbaan (stap 29)

    Stap 29 : Fabricando fabricamur (door te maken worden we zelf gemaakt).

We komen op het einde van ons stappenplan. Ik vertrouw erop dat je daadwerkelijk in de actie bent gestapt en dat je de eerste vruchten aan het plukken bent. Mogelijks ben je zelfs heel tevreden met je resultaten. Of stel je je opnieuw de vraag naar de 'zin' van wat je aan het doen bent ? Wat je eerst zinvol vond kan na verloop van tijd terug omslaan in de vraag 'is het wel de moeite?' of krijgt het terug een karakter van 'doet het er wel toe?'. Het zinvolle leven, het leven in vrijheid, vol levende spanning, uitdaging, betekenisvolle bijdrage, beschouw ik als de basis van een gelukkig leven. Geluk in de loopbaan zal dan hierook nauw verwant aan zijn.

Hoe bewaak je echter de zin voor jezelf ? Hoe bewaak je dat je voor dingen kunt 'blijven gaan' ? In eerste instantie heeft dit te maken met een gerichtheid op de innerlijke samenhang van de dingen voor jezelf. Dit betekent de samenhangen zien, vinden en tot stand brengen die belangrijk zijn voor jezelf, die kenmerkend zijn voor jezelf. Welke zijn de lijnen in je ideeën en de dingen die je doet ? Wat beroerd je en heeft voor jezelf een bijzondere betekenis ? Dit kan liggen in gesprekken, vriendschap, gezelligheid, samenwerking, bezigheden, het aan iets werken, muziek, kunst en nog veel dingen meer ... Het zal belangrijk zijn om hier bewust mee bezig te blijven. Een vorm waarlangs je hier bewust mee bezig kunt blijven is het uitschrijven.

In verschillende stappen in dit stappenplan stimuleerden we je om een reisjournaal bij te houden. Het geschreven woord is immers een voortreffelijk medium waarmee je in de formulering een vorm voor jezelf en je leven kunt vinden. Het papier dat beschreven wordt, wordt een spiegel waarin het 'ik' kijkt, en waarbij het spiegelbeeld terugwerkt op het ik. Wie op schrift een zaak beargumenteert, argumenteert vooral met zichzelf. Voor het schrift geldt daarom als grondregel fabricando fabricamur : door het vormen wordt het ik gevormd, door het schrijven wordt het ik geschreven. In het schrift krijgt het ik de gewenste afstand tot zichzelf, waardoor het zich van buitenaf kan beschouwen en waardoor het van buitenaf een invloed op zichzelf kan uitoefenen. Er ontstaan een vrije ruimte waarin het ik met zichzelf spelt, zich vormt en transformeert, terwijl het naar zichzelf kijkt alsof het om een ander gaat. Bij ieder spoor dat een schrijvende hand achterlaat ontdekt het zichzelf en geeft het zichzelf vorm, knoopt het en netwerk van structuren en vormt het een weefsel waarbinnen het kan leven. Bij het schrijven herinnert het ik wat het was, vat het in begrippen wat het nu is, en gaat het dromen van wat het nog kan worden. Het vertellen en het oschrijven wordt een proces van reflectie, en pas in de loop van dat proces wordt het verhaal van het leven geschreven, dat niet identiek is aan het 'werkelijke' verhaal. Zo krijgt het kunstwerk van het leven contouren, met al zijn lijnen en breuken, facetten en fragmenten.

Dit is ook de reden waarom ik pleit om, en vooral als je een overgang naar iets nieuw volledig wil maken, in je pen te kruipen en regelmatig een verslag van je activiteiten naar jezelf te schrijven. In het begin is het een moeilijke activiteit. Na verloop van tijd krijg je de gewoonte. Reisverslagen aan jezelf zijn een vorm om in de blijvende zingeving te stappen en een duurzame basis te leggen naar bijvende zin én geluk in je loopbaan.

 

(Dit stukje werd mede geïnspireerd door Wilhelm Schmid. Handboek voor de levenskunst, Ambo)

17-04-06

30-stappenplan naar meer geluk in je loopbaan (stap 28)

    Stap 28 : Creëer lege ruimte en blijf contact met jezelf onderhouden !

Het kan heel vreemd lijken. Zo aan het eind van een omvangrijk stappenplan het thema leegte aan te snijden. Leegte roept veel associaties en beelden op en kent vele verschijningsvormen. Variërend van een onherbergzaam, verlaten en uitgestroven landschap tot een leven zonder doel of bestemming. Deze verschijnselen van leegte worden door velen meestal niet verhoopt of verlangd maar eerder vermeden of ontvlucht. Om deze niet gewenste leegte te ontlopen, storten sommigen zich op hun werk of leven ze zich uit in hun hobby. Soms tot aan de verslaving toe.

Daarnaast is er een leegte als levensvorm, die ook niet hoog staat aangeschreven : het is de leegte van het nietsdoen. We zijn aangeleerd om de handen uit de mouwen te steken, om productief te zijn, om iets nuttigs te doen, om verantwoordelijkheid op te nemen. Je tijd verlummelen is tijd weggooien.

Dan is er de leegte die met wachten te maken heeft, van het niets meer verwachten.

Tenslotte, tegenover al de vormen van leegte en wachten, bestaat er een spirituele leegte bij een aantal mensen die vaak letterlijk en figuurlijk teveel aan hun hoofd hebben. Ze hebben het druk, te druk, voelen zich gestrest en weten haast niet hoe ze alles af moeten krijgen. Tijd is altijd te kort. Onthaasten of vertragen, is fictie voor ze. Een lege, nog oningevulde tijd klinkt dan als een verre echo van het verlangen, dat mogelijk tijdens een vakantie zijn invulling vindt. anderen vinden de weg naar een van die kloosters of priorijen waar al eeuwen de stilte van het wachten en het zwijgen wordt beoefend. Zij die daar verblijven leven op het ritme van de getijden. Al zingend en biddend, mediterend en werkend, wachten en waken zij. Zij bieden onderdak of een luisterend oor aan hen die aankloppen om voor even vanuit hun hectische bestaan op adem te komen, om even in de bron van de stilte bij zichzelf te komen. Zo zie ik in bedrijven pleidooien ontstaan naar het beoefenen van 'mindfullness', vormen van joga of tai-chi, vormen van mediteren. De pleidooimakers argumenteren dat het een ontvankelijk wachten creëert, waardoor de productiviteit naar omhoog gaat. Leegte creëert tussenruimte, ruimte waarin je een ontvankelijkheid opbouwt naar andere oplossingen en creativiteit.

Hoe schep jij leegte voor jezelf en bewaar je je ontvankelijkheid voor een ander,  de ander of het andere ?

 

12-04-06

30-stappen plan naar meer geluk in je loopbaan (stap 27)

   Stap 27 : Blijf de goede afspraken met jezelf koesteren, oa. blijf ten allen tijde je best doen !

Hoe gaat het vandaag met de realisatie van je loopbaanplan ? Je acties zullen zeker al tal van reacties ontlokt hebben bij anderen, je collega's, je baas, je partner, ... Sommige zaken zullen intussen goed verlopen zijn, andere zullen waarschijnlijk tot een ander resultaat leiden dan datgene wat je verwacht.

Je gaat hierbij jezelf spontaan beoordelen. En het is van belang om te vermijden dat je jezelf zaken kunt verwijten.

Vermijden dat je jezelf dingen gaat verwijten kun je doen door op voorhand een aantal afspraken te maken. Een viertal afspraken met jezelf kunnen hierbij een enorm verschil maken. Ten eerste kun je met jezelf afspreken om enkel deze dingen te doen die je meent (voor jezelf). Dit lijkt voor de hand te liggen, maar het is niet zo simpel omdat we altijd wel anderen in onze nabijheid hebben die van ons verlangen om sommige dingen 'anders' aan te pakken. De tweede afspraak is om niets persoonlijk te nemen. Indien je feedback krijgt van anderen rond de zaken die je onderneemt, dan zit daar altijd een kleine projectie in van hun eigen realiteit (die soms wel gekenmerkt is door een eigen onvermogen om ook in de actie te stappen). Ten derde kun je vermijden om teveel veronderstellingen te maken. Wat anderen echt beweegt of denken (oa. over jou) is vaak moeilijk te achterhalen. Het enige wat je kunt doen is je eigen intenties helder communiceren en misverstanden te vermijden. Je richten op heldere eigen communicatie bespaart je veel leed. Ten vierde kun je je voornemen om ten allen tijde je best te doen. Wanneer je je best doet vermijd je een proces van zelfbeschuldiging en teleurstelling wanneer het minder goed gaat.  Op dat moment kun je het jezelf beter vergeven wanneer de dingen niet 100 % lopen zoals verwacht. je kunt immers altijd zeggen : "...., je hebt je best gedaan."

Deze afspraken met jezelf vormen een garantie dat je trouw blijft aan jezelf en op een open en integere manier met je veranderingsproces blijft omgaan. Het is tevens een levenshouding die je met een zekere lichtheid door je loopbaan zal laten evolueren, waardoor je je betrokkenheid, je passie  en je geluk in de continuïteit zult blijven waarborgen.

06-04-06

30-stappenplan naar meer geluk in je loopbaan (26)

  Stap 26 : Respecteer je natuurlijk tijdsritme.

Eén van de spanningsvelden waarmee je zeer vlug geconfronteerd wordt bij de realisatie van je actieplan is dat je overspoeld wordt met dingen die dienen te gebeuren. Je hebt plots geen tijd meer. Je hebt de indruk dat de tijd steeds sneller gaat en op deze manier raadselachtig aan het verdwijnen is. De kalendertijd, of mechanische tijd, begint je parten te spelen. Je tijdsbeleving begint haaks te staan op wat je voor jezelf als 'natuurlijke tijd' beschouwt. Je natuurlijke tijd houdt verband met het ritme dat je als persoon nodig hebt, met het evenewicht dat je tussen inspanning en ontspanning, tussen actief zijn en slapen, tussen werken en niet werken. Je natuurlijke tijd houdt ook verband met de manier waarop je in contact staat met je omgeving, het licht, het weer, de seizoenen.

Bekijk je dag even. Je wordt niet door het eerste daglicht gewekt, maar door een digitale klok die je meteen confronteert met een mechanisch tijdsbegrip. Je ontbijt, niet met verse vruchten, maar met voedsel dat onder kunstmatige omstandigheden is gekweekt, vol kunstmatige geur- en smaakstoffen. De laatste tijd is het 'drink-ontbijt in opkomst, een drankje waar 'alles' in zit, toegvoegde vitaminen en preparaten.Dit om 'tijd te winnen'. We bewegen ons ook niet meer voort door een gevarieerde, natuurlijke omgeving, maar laten ons door mechanisch vervoer brengen naar een werkplek door een gebied vol monotome bebeouwing, om gedurende acht uur of langer plaats te nemen voor een beeldscherm, in een niet-natuurlijke omgeving met airconditioning, onder kunstmatig gefabriceerd licht, dat telkens de helft of nog een kleiner gedeelte van het kleurenspectrum van het zonlicht bevat. Ons middageten verloopt snel, want 'tijd is immers geld' geworden. Dan slepen we ons naar huis, klagen verbaasd over ons gebrek aan energie en tijd, waarbij we voor televisie half in slaap vallen. Voor de tv, die ons natuurlijke sociale leven met andere mensen om ons heen heeft vervangen, en zorgvuldig emoties, gevaren, avonturen en spanningen nabootst, om ze op een kunstmatige manier te laten meebeleven. Ten slotte slepen we ons naar ons bed, waar we te moe zijn om op een natuurlijke manier voor het nageslacht te zorgen of een gezonde seksualiteit te beleven, zodat ook hier weer Viagra pillen een uitkomst moeten bieden. We vallen doodmoe in slaap, naast onze digitale wekkers die zorgvuldig onze afgemeten slaaptijd bijhouden, om ons op tijd naar de werkplek te jagen.

Respect voor je natuurlijk tijdsritme draait om het inbouwen van evenwichten, in je voeding, in je beweging, in de manier waarop je je ontspant, in het respect voor je lichaam, in het samen-zijn met anderen. Meer geluk in de loopbaan zal, naast het actiegerichte realiseren van je toekomst, samenhangen met het respect dat je hebt voor het hier-en-nu, je natuurlijke omgeving én jezelf.

02-04-06

30-stappenplan naar meer geluk in je loopbaan (25)

  Stap 25 : Blijf investeren in de kwaliteit van je verbindingen met anderen!
Hoe gaat het vandaag met je ? Hoe reageren anderen op je voortgang ? Je hebt inmiddels heel wat ervaring opgedaan in het betrekken van anderen in je eigen ontwikkeling. Je hebt heb feedback gevraagd rond je eigen functioneren. Je hebt hen informatie gevraagd rond mogelijkheden. Je hebt hen uitgenodigd om je bij te staan, je te coachen en te helpen.   Andere hebben je op deze manier reeds veel gegeven. Het is belangrijk om stil te staan bij wat je ook zelf geeft en te blijven investeren in je verbondenheid met anderen. Relatieontwikkeling kenmerkt zich immers door uitwisseling. In deze uitwisseling komen een aantal principes steeds naar voor :-          Het principe van wederkerigheid. Dit kent men in alle culturen. Een bezoek wordt beantwoord met een tegenbezoek. Een dienst vraagt om een wederdienst. Op een woord volgt een wederwoord. Wederkerigheid schept vertrouwen.-          Het principe van het wederzijdse voordeel. Relatieontwikkeling kan in veel gevallen opgevat worden als een ruilproces, waarbij materies van een bepaalde waarde geruild worden voor materies van een vergelijkbare waarde. Hier is onze markteconomie op gebaseerd. Het waarborgt de vorming van wederzijds repect.-          Het JIJ-principe. Dit is een grondhouding waar je jezelf op de achtergrond schuift en ten dienste komt te staan van de andere. Het is vanuit een JIJ-gerichtheid dat je deel begint uit te maken van een groep van gelijkgezinden. Deze JIJ-gerichtheid wordt vaak bemoeilijkt doordat we onszelf nét iets te centraal stellen (een IK-gerichtheid) en van daaruit communiceren.  Een goede balans tussen JIJ en IK-gerichtheid zullen we verkrijgen door aan onze communicatie te beginnen werken. Er zijn vijf onvolkomenheden in onze communicatie waar we blijvend op kunnen werken :o        Je vertelt over gebeurtenissen, maar je geeft geen nauwkeurige beschrijving van de feiten. Een uitspraak zoals ‘mijn baas erkent mijn bijdrage niet’, kan een heel andere invulling krijgen als je inventariseert wat juist is gebeurd of wat je precies wel/niet gedaan hebt.o        Je bent gegrepen door een emotie, maar je hebt geen toegang tot de lichamelijke sensaties. Veel mensen praten in algemene termen over wat ze voelen en denken. Door contact te leggen met wat je precies ervaart, je de vraag te stellen ‘Hoe weet ik dat dit gevoel er is ?’ kun je op het spoor komen van de gedachten die aan de basis liggen van het gevoel (in de zin van : als ik mij iets zo voorstel, dan is het logisch dat ik mij zo voel). Je kunt vervolgens je voorstelling gaan veranderen. Bijvoorbeeld bij ‘Ik voel mij rot want ik ben afgewezen’, kan de gedachte zijn ‘ik ben maar waardevol als ik gekozen wordt. Het alternatief kan zijn : ‘och, er was gewoon geen tijd voor erkenning.’.o        We gebruiken ook vaak algemene termen, zonder te specificeren wat we bedoelen. Belangrijk hier is te gaan investeren in voorbeelden.o        We hebben oordelen, maar specificeren ook niet de ervaring erachter. Meestal communiceren we vanuit een bepaald perspectief. Het is belangrijk dat voor je gesprekspartner ook dat perspectief af en toe expliciteert.o        We hebben een houding, maar expliciteren ook niet de waarden die we belangrijk vinden. Waarden zijn zaken van waaruit je gemakkelijk in een oordeel stapt. We dienen erop te letten trouw te blijven aan onze eigen waarden, maar deze van de ander (die kunnen verschillen van de eigen waarden) niet te veroordelen. Dit is een levenslange opdracht in respect voor de diversiteit die ons bestaan zo boeiend maakt !Investeer dus in je relatieopbouw met anderen, via het in praktijk omzetten van de principes en de verbetering van je communicatie. Dit laatste heeft niet alleen te maken met wat je zegt, ook …je juiste woordkeuze … de juiste intonatie … de juiste gebaren en lichaamshouding. Investeren in de kwaliteit van je verbinding met de anderen vertrekt met de investering in de wijze waarop je zelf communiceert ! 

30-03-06

30-stappenplan naar meer geluk in de loopbaan (24)

    Stap 24 : Blijf je eigen helderheid voor ogen houden!

"Als je vandaag één ding in je leven zou kunnen veranderen, NU, wat zou je veranderen?"

Hoe gaat het met je? Begin je al resultaat te merken van al je inspanningen? De kracht van waar je in de afgelopen periode mee bezig bent geweest, ben jezelf. Jij hebt alles zelf in huis. Wellicht geloof je het niet, maar het is echt zo. Daarom is het proces van herontdekken en déblokkeren zo belangrijk.

Helaas leren we dit niet op school of op de universiteit. We doen veel dingen niet omdat we denken dat we het niet kunnen, mogen, willen of omdat we vinden dat de omstandigheden er niet naar zijn. We ondermijnen daarmee ons zelfvertrouwen. Herontdek jezelf, gebruik de kracht van je geest, van je verstand. We gebruiken er ongeveer 10% van. Kun je nagaan wat een kracht er in jou verborgen ligt.

We een aantal essentiële stappen doorgenomen die jou op weg helpen naar je doelen. Neem ze nog eens rustig door op deze blog. Dit zijn basisingrediënten waarmee je helderheid voor jezelf kan creëren. Ze helpen je om te zien en te voelen wat voor jou belangrijk is, wat voor jou de vorm is waarin jij je wilt manifesteren, je wilt uiten. Dat is jouw meest krachtige bron om successen te behalen. Ik hoop dat ik je duidelijk heb gemaakt dat je een heldere "opdracht" aan jezelf moet geven. Het werkt net als met mensen in je omgeving. Geef ze een heldere vraag en je krijgt een duidelijk antwoord terug. Stel ze een onheldere vraag en je oogst voornamelijk misverstanden.

Je hebt inmiddels ook door dat de verschillende thema’s die we in dit stappenplan aanraken niet echt in een sequentiële volgorde afgewerkt worden. Ze spelen gelijktijdig mee en beïnvloeden elkaar wederzijds. Je energieniveau zal bijdragen tot de focus. Je leervraag zal je helpen om de zaken scherper te krijgen edm. . Ik herneem hier graag enkele punten onder de vorm van een kort checklijstje :

1.       Neem verantwoordelijkheid voor je eigen leven en neem je leervraag au serieux2.       Onderneem actie en start met de verbreding van je zelfkennis3.       Wees je bewust van je verlangen 4.       Stel doelen voor jezelf , maak een plan en betrek hier ook anderen in (helpend, steunend, …)5.       Betaal de prijs die er voor staat6.       Volhard7.       Geloof in jezelf en beloon jezelf wanneer het goed gaat

8.       Leer van je vergissingen en durf te herformuleren

9.     Houd je doelen levend en creëer een helder beeld van jouw toekomst.

 

22-03-06

30-stappen plan naar meer geluk in je loopbaan (stap 23)

   Stap 23 : Integreer je resultaten !

Je bent volop in de realisatiedynamiek  van je ontwikkelplan gestapt ! Je ervaart 'het gaat goed'. Dan komt plots nog een addertje onder het gras : je gaat zelfgenoegzaam in je succes op. Als je dat doet, loop je het risico op een terugval. Je blijft immers hier en daar tegenwind krijgen. Collega's doen nog beroep op je zoals ze dat vroeger deden, terwijl jij 'anders' bent gaan werken. Je hebt je grenzen anders gedefinieerd en hebt beslist een aantal dingen niet meer te doen. Jij voelt je omwenteling, maar de anderen voelen dit nog niet zo sterk. Zij lopen achter, moeten wennen aan de nieuwe situatie. De acties die je onderneemt hebben immers gevolgen voor anderen.

 

Wanneer je dit vaststelt is het belangrijk te beseffen dat je nog werk te doen hebt. Je dient het nieuwe te bestendigen en de omgeving de kans te laten om het nieuwe bij jou te ervaren en te laten aanvaarden. Het is het beste dat je deze periode ook definieert in de tijd. Deze periode kun je gebruiken om het gesprek met de andere aan te gaan rond hoe je verandering voelt, verduidelijkt welke de nieuwe verantwoordelijkheid is die je naar en voor jezelf genomen hebt  en scherp stelt welke rollen en (oude) taken je loslaat. Zo stel je je omgeving in staat om hiermee rekening te houden !

 

Soms zal de omgeving hierop inspelen, soms zullen je acties niet aanvaard worden. De 'dingen' zullen je toevallen, maar niet toevallig. Het 'toeval' zal net iets te vaak voorkomen om nog toevallig te zijn. Wees daarom ook verbaasd, wees alert, wees open, wees blij, wees trouw aan de gemaakte keuzen en wees dankbaar voor wat je voorvalt. Wanneer het handelen van de omgeving iets 'krampachtig' krijgt, beschouw dit als een uitnodiging om opnieuw stil te staan bij wat je van binnenuit wil en welke keuzen hierrond dan dienen gemaakt te wroden. Vertrouw hierbij op het zicht dat je hebt op het geheel van je kwaliteiten zoals je dit in de eerdere stappen voor jezelf geëxpliciteerd hebt en besproken hebt met anderen ! 

 

30-stappen plan naar meer geluk in je loopbaan (stap 22)

     Stap 22 : Beloon jezelf !
Hoe beloon jij jezelf ? Herken je de situatie dat je iets vroeg aan je ouders en dat deze je antwoordden dat je eerst braaf moest zijn om een beloning te krijgen ? Heel ons leven worden we geconfronteerd met het principe van taken en beloningen. En wat zien we. Het werkt. Als we als kind wisten dat we een beloning zouden krijgen dan hadden we geen problemen om de taak uit te voeren. Ook op latere leeftijd zien we dat dit systeem werkt en zeer succesvol is. Tevens merken we dat de psychologische waarde van de beloning de innerlijke kracht bepaald die ons aanzet de taak uit te voeren. Is de beloning hoogwaardig, dan is de kracht tevens hoger, sterker. Is de psychologische waarde daarentegen laag, dan is de innerlijke kracht die de beloning opwekt tevens laag wat betekent dat de motivatie ver zoek is. De kunst van het motiveren via de beloning bestaat er dan ook uit de juiste maatstaf te vinden. Dit is uiteraard voor eenieder verschillend en vergt wat zoekwerk. Doch eenmaal de juiste beloning gevonden, dan ga je de uitdaging aan. Zorg dus dat de dingen die je anders wilt doen ook positieve gevolgen hebben. Ervaar ook bewust wanneer je je beter voelt en let op de (kleine) positieve gevolgen die je voornemens veroorzaken. Kijk naar wat je wél kunt en hoe lang. Indien je jezelf als het ware nieuw gedrag aan wilt leren, kun je er het best voor zorgen dat je zo direct mogelijk en vaak mogelijk ‘beloond’ wordt. Het accepteren van je beperkingen is ook een hele belangrijke ‘beloner’ om je gedrag te veranderen. Tips:-                Bedenk wat voor jou motiverend werkt en probeer daar op in te spelen. -                Zorg dat als je meer rust of bewuste ontspanning wilt inplannen dit voor jou prettige en meer bewuste momenten zijn waar ook daadwerkelijk rust en waar je je goed bij voelt. -                Verzin een reminder voor je doel(en).  -                Als je prioriteiten moet stellen in wat je doet, denk dan ook goed aan wat je zelf echt belangrijk en leuk vindt.-                Als je meerdere activiteiten of activiteiten op andere tijdstippen wilt doen en je moet je er echt toe zetten, doe dan (eerst) iets wat je leuk vindt of iets dat direct resultaten geeft.-                Als je activiteiten in delen doet, probeer de activiteit dan zo op te delen dat elk deel een bepaald resultaat oplevert of iets afrondt.-                Vertel aan je/ een vriend of vriendin waar je mee bezig bent. Een complimentje op zijn tijd doet het altijd goed!-                Moeite met nee zeggen of voor jezelf opkomen? Misschien is een assertiviteitscursus iets voor jou.-                Registratie kan ook een vorm van belonen zijn. Hierdoor maak je de dingen die je gerealiseerd hebt voor jezelf zichtbaar !

 

20-03-06

30-stappen plan naar meer geluk in de loopbaan (stap 21)

  Stap 21 : Besteed aandacht aan je herinnering !

Je bent reeds een heel eind aan de slag en langzaam maar zeker heb je een nieuw stuk geproefd en gezien van jezelf. Je bent andere gesprekken aangegaan met collega's of werkgever, misschien heb je zelfs de stap gezet naar nieuwe rollen en verantwoordelijkheden, of je hebt het roer over je loopbaan 90° laten kantelen. Dit kan niemand je meer ontnemen. Alleen, als je geen aandacht geeft aan de integratie, dan kan daar weer zoveel stof overhen komen, dat de daadwerkelijke verandering heel klein wordt. Terwijl, als je er wel op let, er een flinke vervolgbeweging in je leven kan komen.

 

Een belangrijk sleutelwoord is hier herinnering. Kan je je nog blijven herinneren waar het ook al weer rond ging ? Zijn in je omgeving dingen veranderd of zijn heel veel zaken hetzelfde gebleven ? Hoe ben je omgegaan met je tegenstemmen die je soms influisteren 'Laat maar zitten ?'. Die stemmetjes zijn soms heel harnekkig, slim en zelfs agressief. Ze zetten al hun energie in om je terug in je hok te krijgen. Het is op dit moment belangrijk dat je de aard van je frustraties observeert, én er vooral geen conclusies aan verbindt. Ik hoor nogal wat mensen voor zichzelf de tot conclusie komen 'Zie je wel, ik zit niet goed.'  Je probeert dan te herbekijken of je besluit wel het juiste was. Welnu, probeer hier even niet te toetsen, maar vooral te kijken bij jezelf waarom het ging. Vraag jezelf : "Waar was het mij weer om te doen ?".  En je denkt : 'O,ja". Dat is alles. Je toetst niets. Want als je gaat toetsen, dan komt een mentale machine in gang en je gaat denken : "Was het wel een goed besluit?, Heb ik niet te snel gedaan ? Ja, daar hebben ze wel gelijk in". Nee, je doet innerlijk een stapje terug en je denkt : Waar ging het mij om ? O, ja. En je lacht vriendelijk tegen de omgeving, of je wordt boos, al naargelang het je past.

 

Het komt erop aan om je bewust gewilde en in de tijd uitgezette verandering te bestendigen en geduldig de omgeving zich te laten aanpassen.

 

(Geïnspireerd op Jan De Dreu, "Leef, 7 opwekkende aanwijzingen.")

14-03-06

30-stappen plan naar meer geluk in je loopbaan (stap 20)

   Stap 20 : Volhard !

 

In de vorige stappn heb je je doelstellingen reeds geformuleerd en geherformuleerd. Keuzes maken in je loopbaan gaat gepaard met het nemen van beslissingen die je meevoeren naar plekken waar je nog niet van gedroomd hebt op het moment van je beslissing. Het is via het gericht bezig zijn met je acties dat je je eigen verhaal herschrijft, afscheid neemt van wat en wie je was. Dit wordt echter niet zomaar gerealiseerd ! Discipline zal je helpen om je dichter te brengen bij wat je écht wil.

 

Discipline is een kwestie van je doelen levend te houden. Uit onderzoek blijkt dat 95 % van de mensen geen doelen opschrijft. Slechts 5% schrijft ze op. En van deze 5% laat het merendeel het bij één maal opschrijven. Zij hebben evenmin de discipline om hun doelen levend te houden en ze zonodig te herzien. Discipline kun je ontwikkelen door regelmatig aan jezelf te rapporteren, een soort reisjournaal bij te houden en je voortgang erin te noteren. Je kan immers je loopbaanonderneming zien als een reis. Je onderneemt actie. Je doet. Omdat je doet, leer je ook welke aanpassingen in je plannen nodig zijn om je doelen te bereiken. Er zijn altijd invloeden van buitenuit waardoor aanpassingen noodzakelijk zijn. Discipline zorgt ervoor dat je jezelf de mogelijkheid biedt die aanpassingen te ontdekken ! Het rapporteren aan jezelf is een vorm van jezelf controleren op de manier waarop je doorzet !

07-03-06

30-stappen plan naar meer geluk in je loopbaan (stap 19)

     Stap 19 : Durf je keuzen te herformuleren !

In het verlengde van de vorige stappen heb je je doelstellingen gesteld, je weerstanden onderzocht en ben je in de realisatie van je plannen gestapt. Via de actie verandert echter je visie op zaken, je bouwt een voortschrijdend inzicht op. Wat gisteren was, hoeft vandaag niet meer waar te zijn.

 

Nu is het een zaak om een verdere focus te ontwikkelen. Focus zet zaken in het brandpunt. Je herkent vast wel de situatie dat iemand een krant of een boek zit te lezen. Wat jij ook probeert, hij of zij hoort je niet. Dat is focus ! Door focus plaats jij jou belang, jouw doel, in het brandpunt van je eigen acties. Jij laat je door niets of niemand ervan weerhouden.

 

Het is met deze focus dat je ook naar je eigen handelen kijkt. Het is nuttig dat je je hierbij volgende punten in het oog houdt :

- Wat draagt mijn actie bij aan het grotere geheel dat ik wens te bereiken ? Als het je ontbreekt aan en antwoord op deze vraag, dan mag je er van op aan dat er tegenkrachten zullen ontstaan die je van je pad zullen afduwen. Indien je acties ingaan tegen iets een 'groter geheel' (bv. het gezin) dat je belangrijker vindt, dan zullen je doelen geherformuleerd dienen te worden.

- Al doende wordt het je duidelijk dat niet alle acties van een zelfde niveau zijn. Je kunt een onderscheid maken tussen fundamentele keuzen, primaire keuzen en secundaire of ondersteunende keuzen. Voorbeelden van fundamentele keuzen zijn : "Ik kies ervoor open te staan voor klanten en collega's", "Ik kies ervoor om plezier te hebben in mijn werk", "Ik kies ervoor om gezond te leven". Een primaire keuze heeft altijd betrekking op iets concreets, zoals een bepaald tussenresultaat. Bijvoorbeeld "Ik zorg ervoor dat ik per dag minimaal één informeel gesprek heb met mijn baas". Het is zinvol om na te gaan in welke mate die primaire keuzes gerelateerd zijn aan een fundamentele keuze. Ondersteunende keuzen heten zo omdat ze een primaire keuze ondersteunen. Bijvoorbeeld "Ik zorg ervoor dat ik efficiënter kan werken, zodanig dat ik meer tijd vrijspeel om ...". Keuzen zijn effectiever naarmate ze ingebed zijn in een keuze van een hoger niveau. Het is zinvol om je acties even te bekijken vanuit dit perspectief en te kijken welke je kan schrappen/herformuleren of toevoegen.

- Je zal ook een onderscheid kunnen beginnen maken tussen keuzes en wensen. Aan keuzes hangt een onvoorwaardelijk aspect. Zo is bijvoorbeeld 'Ik kies ervoor om deze klus vandaag te doen als ik ongestoord kan werken en ik de tijd krijg' geen keuze maar nog steeds een wens, omdat een voorbehoud wordt gemaakt met betrekking tot de betreffende taak. Stel dat een baas langs komt met een spoedopdracht, dan blijft het werk toch weer liggen. Zolang er en 'als' verbonden blijft aan een keuze, blijft het een voorwaardelijke keuze. Dat zijn probeersels. Bij een voorwaardelijke keuze ga je een inspanningsverplichting aan, geen resultaatsverplichting.

- Een laatste check is deze van de actieverantwoordelijkheid. Wie met zijn acties een inbruek maakt op de verantwoordelijkeheid van de andere, begeeft zich buiten het domein van zijn eigen actieverantwoordelijkheid. Bovendien wordt je afhankelijk van de bereidheid van de ander om wel of niet te veranderen. Wie zegt : "Ik kies ervoor dat mijn baas open staat voor mijn ideeën" kan niets doen om het gewenste resultaat met enige zekerheid tot stand te brengen. Van werkelijke keuze is hier dus geen sprake. Deze persoon kan wel zeggen "Ik kies ervoor om in een omgeving te werken waar men open staat voor mijn ideeën".

Bekijk de manier waarop je je actieplan aan het invullen bent even op bovenstaande punten. Je ontdekt er naar alle waarschijnlijkheid punten in waar je niet zo consequent met jezelf bent. Durf deze te herformuleren ! Het zal je focus verscherpen en je succeskans vergroten !

01-03-06

30-stappen plan naar meer geluk in je loopbaan (stap 18)

   Stap 18 : Bouw regelmaat en herhaal je kleine stappen !

Heb je je al eens afgevraagd : Wat is belangrijker ? De hoeveelheid tijd die je besteedt of de regelmaat om ergens tijd aan te besteden ? Het juiste antwoord is dat de regelmaat belangrijker is. Een gewoonte of een patroon verander je immers niet van één dag op een ander. Als je opportuniteiten ziet om nieuwe dingen te doen op het werk, maar die worden telkens toegewezen aan een collega, of je raakt altijd verzeilt in dezelfde conflictuele relatie met een klant, dan doorbreek je dit niet zomaar. De regelmaat om er tijd in te steken zal belangrijk zijn om tot een oplossing te komen.

 

Ga er hierbij van uit dat je niet altijd grootse dingen moet doen om tot een verandering te komen. Banken vertragen bij het overboeken van geld van de ene rekening naar de andere, de overboeking met één of twee dagen. Dat levert ze minder dan een cent rente op. Maar de regelmaat van al die centen mondt uiteindelijk uit in miljoenen euro's voor de banken.

 

Misschien nog belangrijker in het bereiken van je doelstellingen is het ontwikkelen van de overtuiging dat je effectief een verschil kunt maken als je de verantwoordelijkheid voor je eigen situatie neemt en doorzet. Neem daarom eens alle actiepunten door die je in de afgelopen periode voor jezelf hebt opgeschreven. Welke actiepunten zijn voor herhaling vatbaar ? Wat kan ik voor mezelf creëren om ze gedurende minstens een maand te herhalen ?

 

(deze stap is gebaseerd op een voorzet van Cor Mouwen, www.transformatica.nl )

26-02-06

30-stappen plan naar meer geluk in je loopbaan (stap 17)

    Stap 17 : Observeer wat natuurlijk plaatsvindt !

Wat mij keer op keer verwondert bij mensen die aan een loopbaanomslag bezig zijn is de reeks schijnbare toevalligheden die ze tegenkomen. Wanneer je informatie verzamelt stoot je op dingen die schijnbaar niet tot je oorspronkelijke focus behoren. Zo kwam iemand tijdens zijn informatieverzameling naar informatica functies telkens in aanraking met kinderen. Dit signaal, dat oorspronkelijk niet werd opgemerkt, bleek later heel betekenisvol in zijn evolutie naar het onderwijs. Iemand anders liep dan weer een hersenschudding op tijdens haar heroriëntatie. Achteraf bleek dat de gekozen richting helemaal niet de juiste was.

 

Wanneer we heel actief met onszelf bezig zijn krijgen we allerlei betekenisvolle signalen én hulp uit onverwachte hoeken. Het is belangrijk om je aandacht hierop te richten en dit op te merken. Zo kun je je 's avonds de vraag stellen naar de  gebeurtenissen  die je in de loop van de dag hebt meegemaakt en waaraan je een zekere verwondering kunt koppelen. Welke boodschap was er aan verbonden ? Wat zegden ze over de prioriteiten die je jezelf gesteld hebt ?

24-02-06

30-stappenplan naar meer geluk in je loopbaan (stap 16)

     Stap 16 : Verhoog je energieniveau !

In mijn praktijk stel ik vast dat veel doelstellingen uiteindelijk niet worden uitgevoerd. Nochtans ligt het niet aan de goede wil van de betrokkene. 'Té weinig energie' is vaak de spelbreker. Daarom raad ik vaak aan om tijdens je loopbaanherpositionering ook te werken aan de verhoging van je energieniveau. Dit kan eenvoudig door per week minimum drie energieverschaffende activiteiten in te lassen en/of de energieverschaffende activiteiten te verhogen. In je actieplan kun je ook de schrapping van energieverslindende activiteiten overwegen.

 

Welke activiteiten energie verschaffen verschilt van persoon tot persoon:  Voor sommigen zal dit zitten in het gehele domein van lichaamszorg. Dit zijn de activiteiten die beantwoorden aan volgende werkwoorden : opladen, reinigen, versterken, verleiden, ontgiften, verzorgen, verlichten, voorkomen, verzorgen, ontspannen, verwennen, ontdekken.  Het uit zich vaak in het intensifiëren van de beweging (oa. via sporten), het bewust ademhalen en het bewust omspringen met (gezonde) voeding. Voor anderen zal dit liggen in het heropnemen of intensifiëren van ontspanning. Onder deze rubriek valt vaak de vrijetijdsbesteding, het aanleren van relaxatieoefeningen (bv. autogene training), het actiever werken aan meer slaap en het onderbreken van het tempo waarop je dingen doet (intense inspanning afwisselen met momenten van rust).  Een derde rubriek heeft betrekking op het intensifiëren van activiteiten die je zelf als zeer zinvol beleefd, bv. de zorg voor anderen (bv. in het gezin), het consequenter handelen naar bepaalde waarden, het opzoeken van vrijwilligerswerk.   Een vierde rubriek draait om het intensifiëren van het genieten. Dit uit zich in de manier waarop je in het 'hier-en-nu' kunt staan en de gedachte aan 'wat nog net niet afgewerkt' is en 'wat je nog zou moeten doen' kunt loslaten. Ten vijfde kun je activiteiten die je energie verschaffen op het werk proberen te intensifiëren.

 

In het schrappen van energieverslindende activiteiten zie ik ook een aantal rubrieken terugkeren. De eerste heeft betrekking op het afbouwen van de lege tijd (bv. de tijd die je wachtende doorbrengt in files, in meetings, ...). Ten tweede vormt het beter omgaan met emoties (en angsten, deze slorpen namelijk veel energie) een uitdaging voor velen. Hier bestaan een hele waaier van techniekjes die je kunt vinden in de Neurolinguïstische programmatie. Veel van deze technieken komen neer op het voor jezelf herformuleren van de negatieve emotie via positieve affirmaties. Ten derde kun je activiteiten die je energie zuigen gewoonweg schrappen ! Dit zijn vaak activiteiten die je doet op uitnodiging van anderen omdat je niet neen kunt zeggen. Het vierde domein heeft dan ook eenvoudig weg betrekking op het identificeren van deze 'neutrale' activiteiten waar je meer 'neen' kunt op zeggen ... (en zo het 'teveel' aan activiteiten afbouwt.

 

In het omgaan met je eigen energiebalans zal het belangrijk zijn om je energieversterking op te bouwen via een variatie in de activiteiten. Enkel intenser sporten zal je niet noodzakelijk veel vooruit helpen !

 

22-02-06

30-stappen plan naar meer geluk in je loopbaan (stap 15)

     Stap 15 : Zoek actief steun !

In de vorige stappen heb je al anderen aangesproken om feedback te zoeken rond je eigen functioneren. Vaak waren dit mensen uit je nabije omgeving die je vertrouwd en die je eerlijke spiegel konden voorhouden rond je sterkere en zwakkere punten. Nu je in de actie stapt is het belangrijk om je te verbinden met nog meer mensen. Het is via het verbreden van je persoonlijk netwerk dat je gemakkelijker in contact komt met sleutelpersonen die je verder kunnen helpen in je zoektocht naar een nieuwe functie of die je kunnen coachen wanneer je je situatie op een andere manier wenst aan te pakken.

Dit 'netwerken' is des te belangrijker naarmate het beeld dat de anderen over je hebben niet overeenstemt met je zelfbeeld. In dit geval zal het belangrijk zijn om het 'verschil' te minimaliseren.

Wat kun je doen ?

- identificeer je netwerk, de mensen die je wenst aan te spreken. Hou daarbij heel duidelijk je leervragen voor ogen ! Wie kan voor jou de brug vormen naar een nieuw netwerk ?

- bekijk het organigram van het bedrijf waarin je werkt. Welke aanleiding heb ik om met wie in kontakt te treden ?

- ga op interviewpad. Stap dus voorbereid naar je netwerk, met een lijstje van kernvragen (bv. beschrijf mij eens wat je doet, op welke criteria wordt je beoordeeld, in welke mate heb je volgende kwaliteiten (hier gebruik je de samenvatting van je eigen kwaliteiten) nodig voor het goed functioneren, en vooral : op welke manier zou je deze kwaliteiten volgens jou het beste kunnen gebruiken ?  en ook nog : wie denk je dat mij ook nog zou kunnen helpen ...)

- begeef je in de wandelgangen. Het is daar dat je vaak onverwachte ideeën opneemt. Je zult er onverwachte associaties hebben ...

- ga met jezelf de verbintenis aan om 2 tot 3 nieuwe mensen te leren kennen er week. Kies de mensen uit waarvan je denkt dat ze je het beste zouden kunnen helpen bij je zoektocht.

- maak van de contacten een heel kort verslagje voor jezelf ! Uit deze verslagjes zal zeer snel een lijn naar voor komen ...

(voor de gevorderden) :

- ontwikkel je netwerkvaardigheden (dit zijn alle vaardigheden die je in staat zullen stellen om gemakkelijker verbindingen te leggen met anderen, bv. social talk, bv. addertiviteit, ...)

- stel je eigen netwerkcampagne op !

15-02-06

30-stappen plan naar meer geluk in je loopbaan (stap 14)

Stap 14 : Expliciteer hoe je duurzaam in je verandering stapt !

 

Om een verandering te realiseren doorlopen we doorgaans verschillende fases. Als je in de actie stapt is het nuttig om je houding ten opzichte van verandering te expliciteren. We sommen hier de opeenvolgende fases op. Noteer in welke fase je zelf vaak vastloopt ...

- Het Voor-overdenken : Dit is de fase waarin je allerlei signalen krijgt dat 'er iets aan te komen vals'. Dit kunnen lichamelijke signalen zijn, opmerkingen van een partner, vrienden of collega's, of dingen zijn die je onverwacht doet, die jezelf verrassen. Ze laten je stilstaan én verbazen. Vaak erger je je aan situaties en je bent er van overtuigd dat die 'anderen' moeten veranderen en zet zelf kleine stappen (bv. wat sporten om je lichamelijke conditie op peil te krijgen, wat informatie zoeken, een andere houding aannemen in vergaderingen, ...). Je bent échter nog niet toe aan het voluit in de actie stappen ...

- Het Overdenken : Dit is een fase waar de klemtoon nog altijd ligt op het denken aan verandering. Dit neemt niet weg dat je acties onderneemt (zoals bijvoorbeeld het doen van de oefeningen die je op deze blog vindt), maar geen echte keuzes maakt. Je probeert van alles wat en een échte gerichtheid ontbreekt. Een doorbraak komt er vaak door je boos te maken op gebeurtenissen of personen die een negatieve impact hebben op je leven of door de vraag naar het 'waarom?' niet meer te stellen en te vervangen door 'hoe?'.

- Het voorbereiden : Dit is de fase waarin je acties gestuurd worden door een aantal doelstellingen. Je hebt echter nog niet uitgemaakt of je ze wel degelijk wil realiseren, of je wel degelijk wil veranderen. Vaak worden verschillende actieplannen gemaakt, variërend in niveau van concreetheid. Er is een risico dat de uitvoering blijft blokkeren op mogelijke (onvoorziene ) gevolgen van de actie. Het helpt echter om je voornemens te delen met anderen en je te richten op hoe je je in de actie beter zou kunnen voelen.

- Het actie nemen : Hier stap je effectief én gericht in de uitvoering van je plannen. Hier is het belangrijk om jezelf af en toe te belonen. Dit zal helpen om op koers te blijven.

- Het actie onderhouden betekent dat je je voortgang echt in de gaten houdt en jezelf bijstuurt. Dit is het moment waarop anderen verandering beginnen zien. Actie onderhouden betekent vooral dat je je tijdsperspectief verbreed. Dit wil zeggen dat je jezelf herhaalt dat verandering een proces van lange adem is.

- Het terugvallen betekent dat je terugvalt in oude gewoontes. Af en toe gebeurt dit wel eens. Je dient wel kritisch te kijken naar wat 'wel' gewerkt heeft en hieruit nieuwe kracht putten om terug aan fase 1 te beginnen ...

 

In elk van de fases onderneem je actie. Je actie verschilt echter van diepgang, doortastendheid én effectiviteit. Hoe doortastend zijn de acties waar je nu mee bezig bent ? Hoe sterk is het je menens ? Ga na waar je zelf af en toe blijft steken en vul je acties aan met de initiatieven die je gaat ondernemen om deze keer niet te blijven steken ...

13-02-06

30-stappen plan naar meer geluk in je loopbaan (stap 13)

   Stap 13 : Start met de realisatie van je acties !

 

In de vorige stap hebben we onze wil en de eraan verbonden doelstellingen geformuleerd. Veel mensen die ik ken slagen er relatief gemakkelijk in om doelstellingen te formuleren. Zij weten wat ze willen, maar slagen er niet in om deze doelstellingen in actie om te zetten.

 

De sleutel om in de realisatie te stappen bestaat in het zichtbaar maken van je doelstellingen. Zichtbaar maken kan je hier op twee manieren interpreteren. Je kunt ten eerste je doelstellingen zichtbaar maken door een systeempje op te zetten die je voortdurend herinnert aan je doelstellingen. Dit kan gaan van de post-it op je badkamerspiegel/computer tot het opdelen van doelstellingen in deeldoelstellingen die je per week in je agenda/filofax als reminder plakt.

 

Ten tweede kun je bij je doelstellingen een ESV-aanpak voor jezelf formuleren. Beschouw het als de benzine voor je realisatieplan, ze maken je 'bezwaren' om in de actie te stappen zichtbaar :

- De 'E' staat hierbij voor de externe factoren die je zult 'uitvinden' en je verontschuldigingen geven voor het 'niet in de actie' stappen. iedereen is zich bewust van deze externe factoren (gaande van 'tijd', 'onverwachte situaties op het werk', 'bijkomende taken', ...) die onderweg als stoorzenders kunnen optreden. Neem hier echter je verantwoordelijkheid en laat je niet door deze E's afleiden !

- Spreek een collega, vriend of coach aan om je te steunen. Zij zullen je helpen om deze externe factoren mee te identificeren en wenken geven om hier succesvol mee om te gaan en je bewust te maken van de veronderstelingen (V) die maken dat je tot al dan niet tot actie overgaat.

- Je veronderstellingen hebben betrekking op de wijze waarop je naar succes of mislukking kijkt. Voor sommigen is een actie pas succesvol als ook anderen dit als succesvol ervaren, anderen willen enkel gaan voor de perfectie, nog anderen wijten succes niet aan zichzelf mar aan een samenloop van omstandigheden, nog anderen blijven wachten op het meest ideale moment om in de actie te stappen. Dit zijn allemaal ideeën die behoorlijk ontmoedigend kunnen werken. De sleutel ligt hier in het veranderen van deze ideeën.

 

Met de ESV-aanpak richten we onze aandacht op drie vragen die ons helpen om onze doelstellingen te realiseren :

- E : Wat is mijn volgende stap ?

- S : Wie kan mij helpen ?

- V : Leidt de manier waarop ik het probleem bekijk tot een succes ?

 

 

07-02-06

30-stappen plan naar meer geluk in je loopbaan (stap 12)

     Stap 12 : Definieer wat je écht wil !

 

In deze stap komen we toe aan een eerste persoonlijke synthese. Diegenen die doorheen de verschillende stappen hun notities bijgehouden hebben die nemen ze terug bij de hand en maken op één pagina een synthese (mijn kwaliteiten, mijn portfolio, mijn betekenisvolle bijdrage, mijn werkpunten, hoe ik mijn belemmerende gedachten wens te doorbreken, mijn verlanglijstje, mijn leervra(a)g(en), mijn (geherformuleerde) afspraken met mezelf). Indien je er nog niet toe kwam om je gedachtengang op papier te zetten, is nu het moment aangebroken om even de tijd te nemen om alles op een rijtje te zetten. Noteer ook wat anderen je als feedback gegeven hebben. Wellicht zijn er zaken die in je zelfonderzoek als verrassend naar voor zijn gekomen.

 

Wat komt nu uit je overzicht naar voor ? Vraag je af welke de samenhang is tussen de verschillende bouwstenen? Wat is totnutoe belangrijk voor jou ? Wat betekent werk voor jou ? Wat zou je willen veranderd zien?  Wat wens je ZELF te gaan beïnvloeden?

 

Nodig nu jezelf uit om in de brainstorming te gaan (ook al zijn de samenvattende antwoorden niet zo eenduidig) rond de vraag "Wat kan ik allemaal doen om een verandering aan te brengen in mijn situatie ?". Zoek hier ook input van anderen ! Zo kom je tot een lijst van deeldoelstellingen.

 

Het definieren van je wil heeft te maken met het omlijnen van de acties die je bereid bent om te ondernemen. Het geheel van deze acties maakt je wil uit !

 

Wat je kunt doen ligt op verschillende vlakken :

- Op het vlak van (bijkomende) informatieverzameling : bijvoorbeeld informatie rond de manier waarop sommige functies ingevuld worden, rond de eisen die men stelt in het functioneren, edm.

- Op het vlak van eigen positionering in de organisatie : bijvoorbeeld, welk imago heb ik rondom mij gecreëerd ? Helpt mij dit in mijn evolutiepad of hindert mij dit ? Hoe kan ik mijn eigen imago gaan verbeteren zodanig dat ik in aanmerking kom om nieuwe kansen te creëren ? Welke 'andere' rollen ben ik bereid om op te nemen in het team ?

- Op het vlak van netwerken : bijvoorbeeld, welke personen zullen mij kunnen helpen in het realiseren van mijn doelstellingen ? Hoe win ik het vertrouwen van deze mensen ?

- Op het vlak van opleiding : bijvoorbeeld, welke opleidingen (binnen én buiten de werktijd) kan ik volgen om mijn inzetbaarheid te verbreden ?

- Op het vlak van herformuleren van mijn doelstellingen in de organisatie waar ik werk : bijvoorbeeld, waar wil ik meer/minder accenten gaan leggen en met wie wil ik dit gaan bespreken ? Welke activiteiten wil ik meer/minder opnemen in de organisatie ?

- Op het vlak van directe coaching : bijvoorbeeld: welke mensen kunnen mij helpen om mijn stappen te zetten ? Om als spiegel te dienen ?

- ....

 

Formuleer je doelstellingen zo helder mogelijk !

 

 

 

 

27-01-06

30-stappen plan naar meer geluk in je loopbaan (stap 11)

      Stap 11 : Herformuleer de afspraken met jezelf als eerste stap naar doelstellingen !

 

Het kan vreemd lijken. Pas in stap 11 beginnen we te onderzoeken wat we ons nu concreet kunnen voornemen. In de meeste handleidingen rond zelfontwikkeling wordt er nogal wat aandacht besteed aan het formuleren van doelstellingen. Daarbij komt telkens terug dat nuttige doelen praktisch, realiseerbaar, haalbaar, in gedragstermen observeerbaar zijn en van klein naar groot lopen. Ook jij zult voor je loopbaan een reeks sluimerende doelstellingen hebben die reeds door je hoofd zijn gegaan.  Toch is het lang niet evident om deze concreet te maken. Vandaar een kleine tussenstap.

 

Het idee achter deze stap is dat het formuleren van doelen gemakkelijker gaat als je onderzoekt welke 'afspraken met jezelf' je wenst te veranderen. Start met volgende vragen :

- Welke activiteiten in mijn loopbaan ervaar ik als een uitdaging en welke als een sleur ?

- Welk is eigenlijk het probleem dat ik wens op te lossen ?

- Welke emoties geven mij hierbij een onconformtabel gevoel ?

- Met welke activiteiten die ik onderneem hangen deze emoties samen ?

- Wat maakt dat ik deze acties blijf stellen ? Welke afspraken met mezelf schuilen hierachter ?

 

Welke alternatieve afspraken kun je met jezelf maken ? Vul hiervoor enkele van volgende zinnen aan :

- In neem nu mijn eigen verantwoordelijkheid voor ...

- Ik heb ervaring en vertrouw erop dat ...

- Ik neem vanaf nu de tijd om ...

- Ik ben wie ik ben en dit betekent vanaf nu ...

- Vanaf nu stel ik mij open voor ...

 

Met de aanvullingen die je op deze zinnen doet leg je je intenties bloot ! Ze zullen het ideale uitgangspunt gaan vormen om in de volgende stap tot doelstellingen te komen !

 

 

25-01-06

30-stappen plan naar meer geluk in je loopbaan (stap 10)

  Stap 10 : Formuleer jezelf een leer-vraag !

 

Werken met een leervraag is een bijzondere vorm van vragen stellen. je verschaft jezelf een vraag over het onderwerp waarvan je in je hart voelt dat je er nu in je leven aan toe bent. Die vraag zet je vervolgens uit in de tijd.

 

Het is niet gemakkelijk om jezelf een goede leer-vraag te stellen. De vraag die het snelts bij ons opkomt bij het onderzoeken van onze eigen belemmeringen is de 'waarom' vraag. Dit is een vraag die zelden bevredigende antwoorden geeft. Je zoekt de antwoorden vaak in je verleden en als je ze nader bekijkt zijn het altijd interpretaties. Het alternatief ligt in het formuleren van 'wat'-vragen, bv. wat kan mij helpen om te komen waar ik wil geraken, of : wat heb ik er voor over om ..., of : wat kan ik als oplossingen formuleren voor .... 'Wat' vragen richten je blik naar de toekomst en nodigen je uit om in de actie te stappen.

 

Een leervraag is een specifieke 'wat-vraag'. Een echte leer-vraag :

- komt uit het stil luisteren naar ons hart en niet uit één of ander concept;

- gaat over ja (daar wil ik instappen). Schrap dus het woordje 'niet' uit de formulering;

- is enkelvoudig en heeft dus niet een oorzaak-gevolg redenering (dus niet : wat zal ik doen om ...);

- is gespeend van ieder spoor van oordeel, zelfverwijt, normativiteit;

- heeft dus niet het karakter van een 'hoe' of 'waarom' vraag. Die zijn eigenlijk allebei gericht op controle;

- kan als begin hebben : 'ik wil leren ...' . En dan toch eindigen met een vraagteken.

 

Eigenlijk is een echte leervraag een mix van aantrekkelijkheid en een zekere vrees. je mist iets in je leven en je wilt dat graag aanleren. maar er gaat ook iets veranderen. Je komt er anders uit dan je erin gaat. Een leervraag maakt ons bewuster, we 'kijken' anders en hebben een reden om onze aandacht in een andere richting te laten gaan. Het enige wat je na verloop van tijd moet doen is vragen : wat is het dat ik wel geleerd heb ?

 

Vorbeelden van leervragen zijn :

- Ik wil leren wat mijn bijdrage is aan het probleem dat mij aangaat ?

- Ik wil leren op welk kruispunt ik mij bevind om dit moment op mijn leven en werk ?

- Ik wil leren wat ik tot stand wil brengen ?

 

Reageer gerust op dit stukje als je wil checken of je vraag een leer-vraag is ...

 

(Dit stukje is gebaseerd op Jan De Dreu, Leef : Opwekkende aanwijzingen, Stichting De Voorde)

 

24-01-06

30-stappenplan naar meer geluk in je loopbaan (stap 9)

    Stap 9 : Doorbreek je belemmerende gedachtepatronen.
We hebben onze verlangens geformuleerd. De afstand tussen iets verlangen en het effectief realiseren ervan is groot. Ieder van ons heeft zijn grote en kleine innerlijke blokkades. Onze innerlijke saboteurs. Het zijn enkel diegenen die hun eigen blokkades kennen en onder ogen kunnen zien die een reuzestap zetten in hun zelfevolutie.
Blokkades manifesteren zichzelf in angsten, in een bepaald gedrag, houdingen, onwrikbare overtuigingen, ingebeelde tekorten, enzovoort. Sommige manieren van denken zijn ons van generatie tot generatie overgegeven. Meestal brengen ze ons in onzekerheid. Ze trachten de 'vervulling' onder controle te krijgen door te spreken over de haalbaarheid, over rekening houden met, over uitstel, over toegeven aan je angst, te wijzen op hoe gek anderen je zullen vinden. En weg is je verlangen, ingepakt in de gevangenis van oude denkpatronen.
Er bestaan geen tovermiddelen om deze vervelende eigenschappen van jezelf van de kaart te vegen. Ook hier draait het om herkenning, in de gaten houden en ze eventueel omzeilen. In het beste geval kun je ze opruimen. maar dit is een werk van lange adem.
Een middel om ermee om te springen is om een tijdje een 'gedachtenhoofdstuk' in je reisjournaal bij te houden. Noteer er je (belemmerende) gedachten die geformuleerd worden in termen van zou moeten, behoort of moet. Ze verschijnen vaak in telegramstijl. Onderzoek deze : Klopt het ? Zijn er andere interpretaties mogelijk ? Dien ik het niet te nuanceren ? Overdrijf ik niet ? Welke is de kans dat 'het' zich voordoet ? Bedenk minstens drie uitzonderingen van situaties waarin je gedachten niet opgaan. Dit zou je alvast kunnen sterken om je gedachtentanker te keren ...
Indien je je hierin wil verdiepen kan ik volgende sites aanraden :

 

22-01-06

30-stappen plan naar meer geluk in je loopbaan (stap 8)

 Stap 8 : Ontwaak !

 

De rode draad in het stappenplan totnutoe is het verlangen om een verandering teweeg te brengen in onze loopbaan. De eerste stappen om dit verlangen te onderkennen hebben we reeds gezet. Ze bestaan uit het verbreden van het bewustzijn dat we misschien wel meer in petto hebben dan dat wat we totnutoe ervaren hebben. We hebben dit gedaan via verschillende vragen : Wie ben ik ? Waarom ben ik hier ? Wat zijn mijn gaven, talenten en vermogens ? Als we voor onszelf de antwoorden vinden, kunnen we een begin maken met het proces van ontwaken. Dit ontwaken houdt in dat we ons verlangen sterker gaan benoemen.

 

Je verlangen benoemen start met jezelf in een leegte te plaatsen. Geen lege leegte, geen nietsheid. Je beschikt over je eigen tintelende leegte. In je woont een lokroep die fluistert wat goed voor je is, waar je thuishoort, wat je nodig hebt. Alleen al het luisteren naar deze lokroep geeft een moment van vervulling, van levensvreugde.

 

Het is echter ook lastig, die stem. Want het gaat over dingen die er nog niet zijn, over de afstand waar je nu bent en waar je naartoe wilt. Verlangens confronteren je met wat er nu niet is en wat er nu niet deugt aan je levenssituatie, maar ook met je kwaliteiten of talenten die je weinig of verkeerd gebruikt. Velen stoppen hun verlangens daarom diep weg.

 

Om te ontwaken kun je het best beginnen met het opmaken van je verlanglijstje. Verbaas jezelf en plaats er minimum 25 items op, van eenvoudige dingen tot zeer intieme en geheime verlangens. Benoem ook een aantal punten die je in of op je werkplek verandert zou willen zien, activiteiten die je meer zou willen doen ! Verwonder jezelf over je lijst. Durf je deze te laten zien aan anderen ? Bekijk je lijstje en vraag jezelf 'wat heb ik nu nodig ?'

 

Sommige mensen benoemen zaken zoals geld, roem, macht, respect of erkenning. Daar is op zich niets tegen. Ze zullen zich in hun leven voor vele uitdagingen gesteld zien en allerlei ontdekkingen doen. Zo kunnen ze er bijvoorbeeld achter komen dat ze nog steeds niet gelukkig voelen en geen innerlijke vrede en seriniteit kennen, wanneer de doelen die ze zich hadden gesteld eenmaal zijn bereikt. Het verlangen laten ontwaken draait rond het erkennen van evenwicht. Een evenwicht dat ons de ingrediënten verschaft die we nodig hebben om tot een gevoel van welzijn te komen. De manier waarop we die elementen ontdekken is een individueel, uniek proces ! Neem er de tijd voor, zoek je stille plek op en laat het ontwaken !

18-01-06

30-stappen plan naar meer geluk in je loopbaan (stap 7)

  Stap 7 : Ontdek je betekenisvolle bijdrage !

 

In de vorige stappen hebben we reeds verschillende insteken gezien om tot een betere omschrijving te komen van wie je bent. In deze stap nodig ik je graag uit om te kijken naar wat je doet. De stap van 'wie we zijn' naar 'wat we doen' is geen eenvoudige stap. Veel mensen vullen hun dagen met het nakomen van verplichtingen, routineactiviteiten en het tegemoet komen aan verwachtingen (oa. van de baas) en gaan voorbij aan hun betekenisvolle bijdrage. Onderzoek wijst uit dat meer dan de helft van de mensen ervan droomt om naast 'het voorzien in hun levensonderhoud' ook een 'verschil' te kunnen uitmaken. Een eenzijdige concentratie op 'levensonderhoud' resulteert vaak in het niet gebruiken van ons potentieel. Nochtans zijn beiden gemakkelijk te verzoenen !

 

Voor het inventariseren van je betekenisvolle bijdrage kun je volgende drie deelstappen volgen :

a. Erken wie je bent voor anderen. Welke missie zien zij jou vervullen in het leven ?  Aanverwante vragen zijn hier : waarvoor stellen collega's en werkgevers vertrouwen in jou ? Waarvoor komen mensen op een natuurlijke manier bij jou ? Hoe wordt je gebruikt door anderen ? Kijk dus naar wie je totnutoe bent geweest voor de andere !

b. Ontleed je dromen en betrachtingen. Waarvan je droomt op termijn zegt veel over het verschil dat je wenst te realiseren. Neem je droom dus niet te letterlijk maar ontdek welke essentie deze bevat. Aanverwante vragen zijn hier : Wat zou er mogelijk geworden zijn indien je je droom had gerealiseerd (Indien het antwoord in de richting gaat van 'dan zou ik rijk zijn', of 'dan zou ik gelukkig zijn', dan ben je in je hoofd, en niet in je hart aan het creëren. Negeer dit en graaf wat dieper ...). Hoe zouden anderen er beter van worden als je je droom had bereikt ?  Schrijf je antwoorden neer en onderzoek hoe je je focus kunt herdefiniëren !

c. Pik de signalen op die je iets vertellen over de manier waarop je je eerste stappen naar je betekenisvolle bijdrage kunt zetten ! Diegenen die je kennen en liefhebben hebben veelal sleutels in handen waarmee ze je de weg wijzen naar je échte betekenisvolle bijdrage ! Zij zijn een weerspiegeling van wat je opdracht is ! Durf deze te zien.

 

Zoek een drietal mensen die je kennen op. Probeer hen vooral NIET te onderbreken als deze je dingen aan het vertellen zijn. Bedank hen. Noteer vervolgens de ideeën die je opdoet !

 

Dit is ook het moment om te herbekijken wat uit de vorige oefeningen is gekomen. Hoe zou ik mijn tijd anders kunnen besteden om mijn zinvolle bijdrage te realiseren ? Welke sterktes kan ik hiervoor onmiddellijk aanwenden ? Welke keuzes heb ik om reeds anders met anderen om te gaan ?

 

 

16-01-06

30-stappen plan naar meer geluk in je loopbaan (stap 6)

Stap 6 : Maak van je kwaliteiten werkpunten ...

 

Onderzoek naar persoonlijkheid vertrekt vanuit de overtuiging dat iederen een aantal kwaliteiten heeft die ons handelen bepalen. Voorbeelden van kwaliteiten zijn onafhankelijkheid, zorgvuldigheid, hulpvaardigheid, flexibiliteit, creativiteit, aanpassingsvermogen en dergelijke meer. Deze kwaliteiten bepalen wat je doet, hoe je de zaken aanpakt en wat je motiveert. Onderzoekers hebben reeds honderden theorieën ontwikkeld waarin ze al deze kwaliteiten proberen te ordenen. Elk van deze persoonlijkheidstheorieën vertrekt met een aantal vragen en veronderstellingen waarlangs men denkt hetgedrag van iemand te kunnen verklaren. Eén van de bekendste dimensies is bijvoorbeeld de dimensie introversie (stil, in zichzelf gekeerd) tegenover extraversie (spontaan, open, communicatief).

 

Vooralsnog is er geen theorie die een sluitend inzicht kan geven in onze persoonlijkheid. Hooguit zijn onderzoekers het erover eens dat we best kijken naar ons gedrag, wat we doen, en op basis daarvan proberen te achterhalen wat hierin een rol zou kunnen spelen. Tegenwoordig spreekt men niet zozeer meer van persoonijkheidstrekken, maar wel van voorkeuren die maken dat we ons in een bepaalde situatie liever zus of zo gedragen.

 

Aan onze voorkeuren zijn bepaalde valkuilen verbonden. Een valkuil is meestal een teveel van het goede. Een valkuil bij zelfzekerheid is arrogantie. Een valkuil van hulpvaardigheid is opdringerigheid of mensen de dingen uit handen nemen. Onze valkuilen zorgen er meestal voor dat de dingen niet altijd verlopen zoals we dit graag zouden wensen. Vandaar dat onze persoonlijke valuilen meestal ook punten zijn waaraan we aandacht dienen te schenken. Aan de valkuilen, verbonden aan onze kwaliteiten, dienen we te werken.

 

Probeer daarom de 'kwaliteiten' die je reeds in de vorige stappen voor jezelf op een rijtje gezet hebt te hernemen en je af te vragen welke de eraan verbonden valkuilen (én werkpunten) zijn !

 

Volgende links kunnen je hierin wat verder helpen :

08-01-06

30-stappenplan naar meer geluk in je loopbaan (stap 5)

Stap 5 : Maak een 'Waar-loop-ik-warm-voor' samenvatting.
 
Er bestaat reeds een hele onderzoekstraditie rond waarden. men is het erover eens dat waarden aan de basis liggen van de betekenis die we aan ons leven geven. Het zijn de zaken waar we écht warm van lopen. We kunnen deze in meer of mindere mate laten meespelen in hetgeen we doen. Waarden maken heel veel zaken draaglijk, misschien wel alles.
 
Onderzoek naar wat medewerkers in alle soorten van functies beweegt om zich in te zetten in hun werk leert dat diegenen die in functies zitten waarin ze hun waarden ten volle trouw kunnen blijven uiteindelijk veel meer tefreden zijn, minder stress ervaren en een groter gevoel van geluk hebben. Ze verwerken eveneens gemakkelijker tegenslagen en voelen zich over het algemeen gezonder. Ze krijgen bovendien een veel grotere waardering van hun chefs !
 
Het inventariseren van waar we écht warm van lopen kun je op een relatief eenvoudige wijze. Onderzoek de situaties en taken waar je écht gelukkig in was/bent en stel je de vraag wat voor jou belangrijk was in deze situaties. Onderstaand lijstje biedt een samenvatting van wat een veelheid van mensen hierop antwoorden. Blijkt dat éénieder voor één tot een maximum van drie onderstaande elementen écht warm loopt ! Heb dus niet te vlug de neiging om te zeggen dat ze allemaal voor jou van belang zijn. Het gaat immers om de relatieve belangrijkheid, je top-waarden !
 
° Waarden te maken met wat je doet : doelen hebben, richting, bijdrage leveren, dingen maken, autonomie, invloed hebben, zekerheid, technische deskundigheid, zinvol werk (voor anderen)leveren, ondernemen, projectwerking, ...
° Waarden te maken met wie je samenwerkt : respect, gelijkheid, openheid, flexibiliteit, leiding geven...
° Waarden te maken met persoonlijke ontwikkeling : uitdaging, uitvinden, steun geven/krijgen, vooruitkomen, ondernemen, ...
° Waarden te maken met het samen zijn : kunnen praten, relaties opbouwen, service verlenen, erkenning krijgen, Eén voelen, ...
° Waarden te maken met jezelf als individu : uniek zijn, op de juiste plaats zitten, vrijheid, zekerheid, de moeilijkheidsgraad opzoeken, balans hebben, belangrijk zijn, integriteit, autenticiteit, ...
 
Probeer als je je twee à drie persoonlijke waarden hebt gekozen te onderzoeken in welke andere activiteiten je deze tot uiting brengt. Deel vervolgens het resultaat met anderen en hou dit voor jezelf bij. We komen er later in het stappenplan op terug !

07-01-06

30-stappenplan naar meer geluk in je loopbaan (stap 4)

Stap 4 : Maak je portfolio op !
 
Geluk in je werk hangt samen het "doen van zaken die je kunt". Om hierin een inzicht te krijgen is het interessant om stil te staan bij je verleden. Wat je immers in het verleden gedaan hebt zal eveneens iets ontsluieren van waar je goed in bent. Dit betekent nog niet dat je in de toekomst hetzelfde zal doen (maar daar komen we later op terug).
 
Ik ga er van uit dat je al veel weet van jezelf, maar dat je het niet altijd op een systematische manier bekeken hebt. Eén systematiek die tegenwoordig veel gebruikt wordt is deze van een portfolio-analyse. Deze analyse bestaat erin dat je je ervaringen chronologisch op een rijtje zet en je bij elke ervaring een aantal vragen stelt. Deze ervaringen kunnen zowel werkgerelateerd zijn als betrekking hebben op zaken die je samen met anderen in je vrije tijd gedaan hebt (nevenactiviteiten, vrijwilligerswerk, ...).
- Welke verantwoordelijkheden had ik ?
- Welke doelen had ik  en op welke manier probeerde ik deze te realiseren ?
- Welke meerwaarde had ik ?
- Wat liep goed ?
- Welke hindernissen kwam ik tegen en hoe ging ik hier mee om ?
- Welke vaardigheden heb ik ontwikkeld ? Inspireer je op volgend (uiteraard niet volledig) lijstje om je vaardigheden te omlijnen . Probeer de vaardigheden die je er voor jezelf uitpikt zo concreet mogelijk te illustreren met voorbeelden !
° Basisvaardigheden : Begrijpend lezen, actief luisteren, schrijven, spreken, rekenen, analyseren, computers gebruiken, ...
° Leervaardigheden : Waarnemen, kritisch denken, actief leren, opvolgen, ...
° Sociale vaardigheden : sociaal gevoel, omgaan met gevoelens, coördineren, overreden, onderhandelen, optreden, instrueren, gastheer/vrouw zijn, service verlenen, veranderingen bewerkstelligen, verkopen, ...
° Probleemoplossende vaardigheden : problemen zien, informatie verzamelen, samenvoegen, visualiseren, ideeën ontwikkelen, ideeën evalueren, uitvoeringsplannen opmaken, beslissingen nemen, evalueren en bijsturen.
° Technische vaardigheden : Conceptontwikkeling, technologisch ontwerpen, hanteren van gereedschappen, installeren, programmeren, testen, plannen, werkvoorbereiding, maken, tempo verhogen, proces controleren, mechanische vaardigheden, produkten controleren, onderhouden, storingen oplossen, herstellingen uitvoeren, ...
° Organisatie-gerichte vaardigheden : visie ontwikkelen op, zien van veranderingen, herkennen van consequenties, herkennen van grondoorzaken, evalueren, ...
° Efficiëntie-gerichte vaardigheden : tijdsbeheer, budgetteren, beheren van materiaal en materieel, mensen leiden, ...
° Andere : talen, beleid bepalen, ontwikkelen, verzorgen, opvoeden, kunstzinnig bezig zijn, voedsel bereiden, transporteren ...
 
Neem je voorbereiding door met iemand die je goed kent en vraag feedback op je portfolio/vaardighedslijstje...

05-01-06

30-stappen plan naar meer geluk in je loopbaan (stap 3)

Stap 3 : Onderzoek je grootste successen !
 
Onderzoek wijst uit dat gelukkige (maar ook heel effectieve) mensen op het werk diegenen zijn met een grote dosis zelfkennis. Wanneer je dus kiest voor geluk op het werk, dan kies je ook resoluut voor een continue verbredeing van je zelfinzicht. Elk heeft rond zichzelf een waarheid opgebouwd. Deze waarheid is het gevolg van wat we onszelf in het verleden hebben zien doen. We veronderstellen dat 'we-zo-zijn'. Het is echter interessant van onszelf op verschillende manieren van nabij te bekijken. Vandaag een eerste 'bril'.
 
Kies enkele van je successen. Deze mogen zowel in de professionele als in de privé-sfeer liggen. We gaan ons afvragen welke van onze persoonlijke kwaliteiten bijgedragen hebben tot dit succes. Bekijk daarom elk succes(je) via volgende vragen :
- wat was de situatie ?
- wat diende gedaan te worden ?
- wat heb ik gedaan ? (Hier probeer ik zo concreet mogelijk te zijn)
- welke kwaliteiten hebben hiertoe bijgedragen ?
- welke waren de (verwachte én onverwachte) resultaten ?, en
- wat heb ik toen geleerd ?
 
Na een analyse van verschillende succesjes kijken we of er een constante is in de kwaliteiten. Dit kwaliteitenlijstje leg ik voor aan 'anderen' die betrokken waren in het succes en vraag hen hierop feedback ! Dit (geverifieerde) kwaliteitenlijstje houden we voor onszelf bij !

30-stappen plan naar meer geluk in je loopbaan (stap 2)

Stap 2 : Breng je omgevingsveranderingen in kaart.
 
Alvorens een grondige zelfanalyse te starten kan het interessant zijn om de veranderingen in je professionele omgeving in kaart te brengen. Persoonlijk ken ik geen enkele sektor waar ik er relatief zeker van ben dat functies er binnen vijf jaar nog hetzelfde als vandaag zullen uitzien. Het is dus altijd waardevol om een voeling te krijgen met wat beweegt en hoe dit de verwachtingen naar je functioneren zal beïnvloeden. Stel jezelf daarom volgende vragen :
- Welke zijn de drie belangrijkste trends in mijn sektor en welke positie kiest de leiding van mijn onderneming hierin ?
- Welke zijn de opvallenste verschillen waarlangs mijn onmiddellijke concurrenten zich proberen te onderscheiden ?
- Welk is het belang van deze wijzigingen voor mijn functioneren ? Welke twee facetten in mijn rolinvulling zullen binnen nu en drie jaar zeker wijzigen ?
- Op welke 'andere' kwaliteiten zal men binnen drie jaar beroep doen ?
 
Het kan zijn dat je niet direct een antwoord vindt op deze vragen. Hierbij kan het interessant  zijn om de betrokkenen in je onderneming te identificeren die voortrekkers zijn van het veranderingsproces. Neem de tijd om met hen van gedachten te wisselen ! 

04-01-06

30-stappen plan naar meer geluk in je loopbaan (stap 1)

Vandaag starten we een nieuwe reeks rond concrete stappen die je kunnen helpen om meer geluk te vinden in je baan.
 
Stap 1 : Maak een eenvoudig contract met jezelf !
Zoek jij ook meer geluk in je werk ? Of weet je niet waar je naar toe wil in je loopbaan ? Wens je niet overspannen te geraken van je werk ? Of ben je gewoonweg toe aan een neiuwe stap ?
Het antwoord op deze en andere vragen rond je loopbaan komt niet vanzelf ! Het idee achter loopbaanbegeleiding is dat je je een leven lang professioneel kunt ontwikkelen en dat je hier des te meer voldoening rond zult hebben als je keuzes aansluiten bij je 'zijn'. Je 'zijn' heeft te maken met 'Wie je bent', 'wat je kan', 'wat je wil' en 'wat je durft'. Dit zijn geen eenvoudige vragen. Het zijn vragen waar het antwoord een inspanning vergt. Om deze inspanning vol te houden raad ik doorgaans aan om een 'contract met jezelf' af te sluiten. Dit kan er als volgt uitzien :
 

CONTRACT

Ik, (naam), begrijp dat ik een intensieve verkenning onderneem rond hoe ik mijn eigen rol professioneel invul. Ik engageer mij dan ook om gedurende 30 dagen (iedere dag één stap - dit is de duurtijd van mijn loopbaanreis) iedere dag een oefening te maken, stil te staan bij de eruit voortvloeiende acties en de verkregen helderheid voor mezelf bij te houden.

Ik, (naam), begrijp dat dit traject een aantal vragen en emoties zal oproepen en zal ervoor zorg dragen dat ik een gesprekspartner vind om hierover te praten. Ik, (naam), zal gedurende deze periode ook extra voor mezelf zorgen (oa. voldoende beweging, gezonde voeding, periodes van rust (voldoende slaap), ...).

Handtekening,

Datum,