04-04-06

Koers verleggen na 45 (12) ?

     PERSBERICHT

Er is een toegenomen aandacht voor de oudere werknemer. We weten dat de overheid de arbeidsparticipatie van ouderen wenst te vergroten en via het generatiepact zijn een aantal maatregelen uitgewerkt om dit ook te realiseren. Welke de impact zal zijn van deze maatregelen hangt volgens Bridges for Choice in hoge mate af van de effectieve zelfsturing van de betrokken ouderen.  Bridges for Choice bracht, met steun van het Europees Sociaal Fonds, via een exploratief onderzoek in kaart hoe ouderen op dit moment naar zichzelf en hun loopbaan kijken. Er blijkt een rechtstreeks verband te zijn tussen enerzijds de ingeschatte zelfsturing van mensen en anderzijds de blijvende investering in opleiding en hun tevredenheid.

De onderzoekers stelden zich ook de vraag naar de psychologische factoren die maken dat men blijft investeren in de eigen inzetbaarheid. Hieruit blijkt dat een meerderheid van de ouderen de eigen sterktes en zwaktes kent, bereid is om extra inspanningen te doen om hun doelstellingen te bereiken en bereid is om een aantal zaken hiervoor los te laten. Dit zijn elementen die de zelfsturing voeden. Een aantal elementen begrenzen echter de zelfsturing. Slechts een minderheid van ondervraagden (telkens minder dan 30 %) zegt een  beeld te hebben van hun mogelijkheden op de arbeidsmarkt, concrete plannen te hebben om hun doelstellingen waar te maken, de tijd te nemen om stappen in hun loopbaan waar te maken en hun plannen met anderen te kunnen bespreken. Slechts een kleine minderheid (21,1 %) zegt te kunnen steunen op anderen om hun loopbaandoelstellingen waar te maken. Dit betekent praktisch dat de wil er wel is om te werken aan de eigen inzetbaarheid, maar dat concrete acties hierrond uitblijven.

13:53 Gepost door In-Flow | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.