12-04-06

30-stappen plan naar meer geluk in je loopbaan (stap 27)

   Stap 27 : Blijf de goede afspraken met jezelf koesteren, oa. blijf ten allen tijde je best doen !

Hoe gaat het vandaag met de realisatie van je loopbaanplan ? Je acties zullen zeker al tal van reacties ontlokt hebben bij anderen, je collega's, je baas, je partner, ... Sommige zaken zullen intussen goed verlopen zijn, andere zullen waarschijnlijk tot een ander resultaat leiden dan datgene wat je verwacht.

Je gaat hierbij jezelf spontaan beoordelen. En het is van belang om te vermijden dat je jezelf zaken kunt verwijten.

Vermijden dat je jezelf dingen gaat verwijten kun je doen door op voorhand een aantal afspraken te maken. Een viertal afspraken met jezelf kunnen hierbij een enorm verschil maken. Ten eerste kun je met jezelf afspreken om enkel deze dingen te doen die je meent (voor jezelf). Dit lijkt voor de hand te liggen, maar het is niet zo simpel omdat we altijd wel anderen in onze nabijheid hebben die van ons verlangen om sommige dingen 'anders' aan te pakken. De tweede afspraak is om niets persoonlijk te nemen. Indien je feedback krijgt van anderen rond de zaken die je onderneemt, dan zit daar altijd een kleine projectie in van hun eigen realiteit (die soms wel gekenmerkt is door een eigen onvermogen om ook in de actie te stappen). Ten derde kun je vermijden om teveel veronderstellingen te maken. Wat anderen echt beweegt of denken (oa. over jou) is vaak moeilijk te achterhalen. Het enige wat je kunt doen is je eigen intenties helder communiceren en misverstanden te vermijden. Je richten op heldere eigen communicatie bespaart je veel leed. Ten vierde kun je je voornemen om ten allen tijde je best te doen. Wanneer je je best doet vermijd je een proces van zelfbeschuldiging en teleurstelling wanneer het minder goed gaat.  Op dat moment kun je het jezelf beter vergeven wanneer de dingen niet 100 % lopen zoals verwacht. je kunt immers altijd zeggen : "...., je hebt je best gedaan."

Deze afspraken met jezelf vormen een garantie dat je trouw blijft aan jezelf en op een open en integere manier met je veranderingsproces blijft omgaan. Het is tevens een levenshouding die je met een zekere lichtheid door je loopbaan zal laten evolueren, waardoor je je betrokkenheid, je passie  en je geluk in de continuïteit zult blijven waarborgen.

De commentaren zijn gesloten.