28-09-06

Mijn loopbaancompetenties (2) ?

Een vragenlijstje.

Via onderstaande vragen kun je een beeld krijgen van de sterkte van je eigen loopbaancompetenties. Beantwoord ze op een vijfpuntenschaal, waarin 1= in zeer lage mate bekwaam, 2= onvoldoende bekwaam, 3= niet onbekwaam/bekwaam, 4= voldoende bekwaam, 5 = in zeer hoge mate bekwaam.

 

 1. Mijn algemene sterke en zwakke punten formuleren.
 2. Precies aangeven wat ik over vijf jaar bereikt wil hebben.
 3. Contact leggen met mensen die mij verder kunnen helpen in mijn loopbaan.
 4. Motieven aangeven waarom ik bepaalde werkzaamheden in de toekomst wens te doen.
 5. Inzicht in mijn functioneren benutten voor mijn loopbaanontwikkeling.
 6. Onderzoeken welke eisen gesteld worden aan het werk dat ik wil doen.
 7. Onderzoeken hoe de dingen die ik in mijn leven belangrijk vind tot uitdrukking komen in mijn werk.
 8. Uitzoeken wie ik nodig heb om ander werk te krijgen.
 9. Onderhandelen over arbeidsvoorwaarden als ik zou veranderen van werk.
 10. Onderzoeken wat voor invloed ontwikkelingen in mijn vakgebied hebben op het werk dat ik doe.
 11. Inschatten waar mogelijkheden zijn om over te stappen naar ander werk.
 12. Onderzoeken welke soort werkzaamheden het werk voor mij waardevol maken.
 13. De juiste bronnen gebruiken om te achterhalen welk werk bij mij past (bv. vakbladen, personen, websites, instanties, instrumenten, …).
 14. Onderhandelen over opleidingen die ik wil volgen.
 15. Problemen oplossen die het bereiken van mijn loopbaandoelen in de weg staan.
 16. Mijn werktijd afstemmen op de eisen en wensen vanuit mijn privé-situatie.
 17. Aangeven welke stappen ik precies moet nemen om mijn loopbaanplannen te realiseren.
 18. Bepalen in hoeverre mijn leeractiviteiten kunnen bijdragen aan mijn verdere loopbaanontwikkeling.
 19. Mijn netwerk inzetten om ander werk te krijgen.
 20. Maatregelen treffen om werk en privé-leven steeds weer op een bevredigende manier te kunnen combineren.

 

Tel vervolgens je punten op.

Indien je een score boven de 80 uitkomt, dan kun je concluderen dat je loopbaancompetenties voldoende ontwikkeld zijn. Je kunt misschien nog een steuntje gebruiken om een échte focus te steken in je actieplanning !

Indien je een score tussen de 60 en de 80 uitkomt, dan betekent dit dat je al een goede bagage hebt, maar dat het aanscherpen van enkele competenties je zer veel teleurstellingen zal besparen.

Indien je lager scoort dan 60, dan kan het zinvol zijn om op een systematische manier stil te staan bij deze dimensies en bewust in een ontwikkelingspad te stappen. Dit behandelen we in in één van de volgende blogs ...

 

(*) Geïnspireerd op "Marinka Kuijpers, Loopbaanontwikkeling. Onderzoek naar 'Competenties', Twente University Press, 2003"

 

11:17 Gepost door In-Flow in Loopbaancompetenties | Permalink | Commentaren (0) | Tags: loopbaancompetenties |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.