29-09-06

Vinden

loopbaanadvies    "Wolken lijken vrij van zorgen

en drijven zorgeloos hiervandaan.

Maar de zorgeloze geest moet niet worden 'gevonden' -

om hen te vinden, moet u stoppen met zoeken."

(Wang An-shih, 1021-1086)

10:16 Gepost door In-Flow in Loopbaanwijsheden | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

28-09-06

Getuigenissen (2)

Boat%20through%20the%20grass-big[1]    Tijd nemen.
"Ik voel mij niet goed in wat ik professionel doe. Ik behandel op dit moment dossiers en voel dat daar een hele routine in gekomen is. De laatste tijd voelde ik de drang om meer intellectuele uitdaging op te zoeken, maar ik slaagde er niet in om de verscheidenheid aan opdrachten ter voorbereiding van mijn nieuwe zoektocht écht in te vullen. Het is gewoon super druk op het werk en ik merk dat ik er nog niet klaar mee ben in mijn hoofd. Langzaam tekenen zich twee richtingen af, maar tegelijk wil ik naar een 4/5de overschakelen. Door er met verschillende mensen over te praten ben ik mij echter bewust geworden van iets veel essentiëlers, namelijk dat ik op zoek ben naar een plek waar men respectvol met elkaar omgaat, men niet zit te werken tegen de tijd en er ruimte is voor vertraging. Ik ga mijn tijd nemen om dit te laten bezinken. Ik wil nog volhouden wat ik doe, ook al staat het water mij soms aan de lippen. Ik wil vooral aan mijn kinderen doorgeven dat er iets mis is met de manier waarop ik bezig ben."

(Nele)

 

15:29 Gepost door In-Flow in Loopbaangetuigenissen | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

Mijn loopbaancompetenties (2) ?

Een vragenlijstje.

Via onderstaande vragen kun je een beeld krijgen van de sterkte van je eigen loopbaancompetenties. Beantwoord ze op een vijfpuntenschaal, waarin 1= in zeer lage mate bekwaam, 2= onvoldoende bekwaam, 3= niet onbekwaam/bekwaam, 4= voldoende bekwaam, 5 = in zeer hoge mate bekwaam.

 

 1. Mijn algemene sterke en zwakke punten formuleren.
 2. Precies aangeven wat ik over vijf jaar bereikt wil hebben.
 3. Contact leggen met mensen die mij verder kunnen helpen in mijn loopbaan.
 4. Motieven aangeven waarom ik bepaalde werkzaamheden in de toekomst wens te doen.
 5. Inzicht in mijn functioneren benutten voor mijn loopbaanontwikkeling.
 6. Onderzoeken welke eisen gesteld worden aan het werk dat ik wil doen.
 7. Onderzoeken hoe de dingen die ik in mijn leven belangrijk vind tot uitdrukking komen in mijn werk.
 8. Uitzoeken wie ik nodig heb om ander werk te krijgen.
 9. Onderhandelen over arbeidsvoorwaarden als ik zou veranderen van werk.
 10. Onderzoeken wat voor invloed ontwikkelingen in mijn vakgebied hebben op het werk dat ik doe.
 11. Inschatten waar mogelijkheden zijn om over te stappen naar ander werk.
 12. Onderzoeken welke soort werkzaamheden het werk voor mij waardevol maken.
 13. De juiste bronnen gebruiken om te achterhalen welk werk bij mij past (bv. vakbladen, personen, websites, instanties, instrumenten, …).
 14. Onderhandelen over opleidingen die ik wil volgen.
 15. Problemen oplossen die het bereiken van mijn loopbaandoelen in de weg staan.
 16. Mijn werktijd afstemmen op de eisen en wensen vanuit mijn privé-situatie.
 17. Aangeven welke stappen ik precies moet nemen om mijn loopbaanplannen te realiseren.
 18. Bepalen in hoeverre mijn leeractiviteiten kunnen bijdragen aan mijn verdere loopbaanontwikkeling.
 19. Mijn netwerk inzetten om ander werk te krijgen.
 20. Maatregelen treffen om werk en privé-leven steeds weer op een bevredigende manier te kunnen combineren.

 

Tel vervolgens je punten op.

Indien je een score boven de 80 uitkomt, dan kun je concluderen dat je loopbaancompetenties voldoende ontwikkeld zijn. Je kunt misschien nog een steuntje gebruiken om een échte focus te steken in je actieplanning !

Indien je een score tussen de 60 en de 80 uitkomt, dan betekent dit dat je al een goede bagage hebt, maar dat het aanscherpen van enkele competenties je zer veel teleurstellingen zal besparen.

Indien je lager scoort dan 60, dan kan het zinvol zijn om op een systematische manier stil te staan bij deze dimensies en bewust in een ontwikkelingspad te stappen. Dit behandelen we in in één van de volgende blogs ...

 

(*) Geïnspireerd op "Marinka Kuijpers, Loopbaanontwikkeling. Onderzoek naar 'Competenties', Twente University Press, 2003"

 

11:17 Gepost door In-Flow in Loopbaancompetenties | Permalink | Commentaren (0) | Tags: loopbaancompetenties |  Facebook |

26-09-06

De weg weten ...

loopbaanadvies   "Wie veel gedwaald heeft, kan 't best de weg weten. Ik zeg niet dat veel dwalen nodig is om den weg te weten. Noch dat ieder die veel gedwaald heeft, den weg weet." (Multatuli, Idee 21)

10:39 Gepost door In-Flow in Loopbaanwijsheden | Permalink | Commentaren (0) | Tags: loopbaanwijsheden |  Facebook |

20-09-06

Getuigenissen (1)

    Je hart volgen ...
"Weet je, ik kreeg soms de kriebels van al die artikels over carrière moves, die spots op de radio die mooie loopbaanperspectieven in het vooruitzicht stelden en die jobadvertenties die soms ongevraagd in mijn mailbox terecht kwamen. Ik voelde mij meer en meer een sukkel die maar bleef zitten waar hij zat en geen initiatief ontplooide om zich te verbeteren. Ik werk al bijna veertien jaar bij mijn bedrijf en ik vind nog steeds dat ik een heel goede job heb. Maar door de waan van deze tijd waarin alles sneller en beter moet ("Er is toch altijd wel een betere job') en de mensen om mij heen ('Zit je nog altijd op hetzelfde werk ?') begon ik toch te twijfelen. En ik geef het toe, ik ben eens over de muur gaan kijken, en gaan praten, en zelfs enthousiast geworden van de plannen waarmee een concurrerend bedrijf rondliep. En echt, daar lagen inderdaad veel meer mogelijkheden en nog meer uitdagingen. Ik kreeg inderdaad een mooier perpectief, én een hoger salaris. Maar ik heb het niet gedaan. Waarom niet ? Wel, ik hou enorm van het bedrijf waar ik werk. En heel toevallig liet mijn baas zich ontvallen (hij wist nochtans niets van mijn alternatieve zoektocht) 'Je blijft omdat je op een gegeven moment ook écht houd van dit bedrijf. En ergens beslis je impliciet dat je er je werkzame leven aan wil besteden.' Dat besefte ik plots, 'ik wil mee gaan zorgen voor het bedrijf, ik wil er mee voor gaan, ik geef er mijn hart aan.'."

(Marius)

08:28 Gepost door In-Flow in Loopbaangetuigenissen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: loopbaangetuigenissen |  Facebook |

18-09-06

Authentiek zijn ...

     "Authentiek zijn betekent letterlijk dat je je eigen auteur bent." (Dan Millman)

08:39 Gepost door In-Flow in Loopbaanwijsheden | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

17-09-06

Mijn loopbaancompetenties (1)

 Wat speelt een rol in loopbaansucces ?

'Niet het talent bepaalt wie je bent, maar de keuzes die je maakt !', citeerde één van mijn coachees onlangs. De uitspraak illustreert het huidige denken rond succes in de loopbaan. Het maakt inderdaad uit welke sturing je geeft aan je leven én dus ook aan je werk, ongeacht de mogelijkheden en de beperkingen waar je mee te maken hebt.

Marinka Kuijpers, een nederlandse onderzoekster, onderzocht dit denken in een breed onderzoek waarvan de resultaten zijn verschenen in het laatste nummer van het 'International Journal of Career Management'. Zij komt tot de conclusie dat er een vijf factoren van cruciaal belang zijn om vooruitgang te maken in je loopbaan.

De eerste heeft te maken met de frequentie én de manier waarop je nadenkt over je loopbaan. Het heeft te maken met hoe je stilstaat bij de vraag of je op je huidige werk op je plaats zit, gegeven je capaciteiten. De tweede competentie heeft te maken met de wijze waarop je nadenkt over je motieven. De derde factor houdt verband met de manier waarop je nagaat hoe je toekomstig werk er uit zal zien. Ten vierde  verschillen mensen nogal in hun loopbaansturing. De enen bepalen zelf hoe en wat belangrijk is om vooruit te komen in het werk (cursussen, ervaringen, overleg met experten, ...), de anderen vinden dit nogal onbelangrijk. Hoe je invloed uitoefent op je eigen leerproces is nochtans zeer cruciaal. De laatste factor houdt verband met de wijze waarop je jezelf profileert en aan netwerking doet. 

In het volgende stukje kun je via een klein vragenlijstje een eigen analyse maken van de sterkte van je eigen loopbaancompetenties ! Tot dan.

18:11 Gepost door In-Flow in Loopbaancompetenties | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |