19-10-06

Mijn loopbaancompetenties (4)

Werkexploratie

Als je van werk verandert is het nuttig om na te gaan wat de inhoud van het toekomstig werk zal zijn. Het verbaast bij altijd ontzettend dat veel mensen veranderen van werk zonder zich geïnformeerd te hebben over de taakinhouden en verwachtingen die in de nieuwe werkomgeving dienen te worden ingevuld. Men beslist op basis van een globaal beeld, soms zelfs een stereotiep beeld. Hoe ben jij zelf bezig met het exploreren van toekomstige mogelijkheden ? Hoe ga jij na wat de toekomstige ontwikkelingen zijn in het werk en wat deze voor je eigen werk betekenen ?

Een belangrijke vaardigheid die hierbij komt kijken is het netwerken. Het blijkt dat enkel 'screenen' wat aangeboden wordt (bv. advertenties lezen) je maar een heel beperkt zicht geeft op mogelijkheden. Kunnen inschatten van mogelijkheden op de arbeidsmarkt zal gemakkelijker gaan wanneer je proactief een netwerk uitbouwt van mensen waarmee je regelmatig kunt praten over hun evoluties in hun loopbaan, je abonneert op tijdschriften die je een idee kunnen geven van de veranderingen in je werkveld en deze bespreekt met vrienden/collega's, je eigen knipselboek bijhoudt met artikelen uit vacature of jobat met alternatieve mogelijkheden waarlangs je functie wordt ingevuld (een boekhouder in bedrijf 1 vult vaak zijn rol compleet verschillend in van deze in bedrijf 2) of gewoonweg jaarlijks een een babbel gaat doen met de collega van personeelszaken rond je inzetbaarheidsmogelijkheden gegeven je functioneren.

15:29 Gepost door In-Flow in Loopbaancompetenties | Permalink | Commentaren (0) | Tags: loopbaancompetenties |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.