19-10-06

Mijn loopbaancompetenties (4)

Werkexploratie

Als je van werk verandert is het nuttig om na te gaan wat de inhoud van het toekomstig werk zal zijn. Het verbaast bij altijd ontzettend dat veel mensen veranderen van werk zonder zich geïnformeerd te hebben over de taakinhouden en verwachtingen die in de nieuwe werkomgeving dienen te worden ingevuld. Men beslist op basis van een globaal beeld, soms zelfs een stereotiep beeld. Hoe ben jij zelf bezig met het exploreren van toekomstige mogelijkheden ? Hoe ga jij na wat de toekomstige ontwikkelingen zijn in het werk en wat deze voor je eigen werk betekenen ?

Een belangrijke vaardigheid die hierbij komt kijken is het netwerken. Het blijkt dat enkel 'screenen' wat aangeboden wordt (bv. advertenties lezen) je maar een heel beperkt zicht geeft op mogelijkheden. Kunnen inschatten van mogelijkheden op de arbeidsmarkt zal gemakkelijker gaan wanneer je proactief een netwerk uitbouwt van mensen waarmee je regelmatig kunt praten over hun evoluties in hun loopbaan, je abonneert op tijdschriften die je een idee kunnen geven van de veranderingen in je werkveld en deze bespreekt met vrienden/collega's, je eigen knipselboek bijhoudt met artikelen uit vacature of jobat met alternatieve mogelijkheden waarlangs je functie wordt ingevuld (een boekhouder in bedrijf 1 vult vaak zijn rol compleet verschillend in van deze in bedrijf 2) of gewoonweg jaarlijks een een babbel gaat doen met de collega van personeelszaken rond je inzetbaarheidsmogelijkheden gegeven je functioneren.

15:29 Gepost door In-Flow in Loopbaancompetenties | Permalink | Commentaren (0) | Tags: loopbaancompetenties |  Facebook |

11-10-06

Oefenen

loopbaanadvies   "Wees mild in uw oefenen. Beschouw de methode als een smal zilveren stroompje, geen razende waterval. Volg het stroompje, heb vertrouwen in zijn loop. Het zal zijn eigen weg gaan, hier meanderend, daar sijpelend. Het zal de kieren, de spleten en de scheuren vinden. Volg het maar. Verlies het niet uit het oog. Het zal u meevoeren." (Sheng-yen, 1931)

16:18 Gepost door In-Flow in Loopbaanwijsheden | Permalink | Commentaren (0) | Tags: loopbaanwijsheden |  Facebook |

10-10-06

Mijn loopbancompetenties (3)

Loopbaanreflectie.

Wist je dat 2 op de 4 personen zich heel regelmatig afvragen of zij in hun huidige werk wel op de juiste plaats zitten, gegeven hun capaciteiten ? De aanleidingen om stil te staan bij de eigen capaciteiten zijn veelvuldig. Dit kan gaan van een conflict op het werk, onvrede over een bepaald project of opdracht, een gesprek met de leidinggevende tot zelfs heel onschuldige hints van collega's die iemand aan het twijfelen zetten. Anderen vertrekken voor die zelfreflectie van een aantal waarden, bv. 'meer uitdagingen zoeken' of 'mijn werk moet zinvol zijn voor anderen'. Nog anderen luisteren naar hun 'buikgevoel', dat aangeeft of ze op de juiste weg zitten.

 

Hoe begin je dan aan deze zelfreflectie ? Het 30-stappenplan dat al eerder op deze blog verschenen is is zeker een goed uitgangspunt. Hieronder alvast enkele bouwstenen die je kunnen helpen. Ze hebben te maken met het belang dat je hecht aan een aantal aspecten die je kunnen helpen in deze loopbaanreflectie, oa. het nagaan bij jezelf waarom je dingen wilt leren, het bespreken met je leidinggevende hoe je werk aansluit bij je sterke punten, het vragen van feedback aan collega's én klanten over je functioneren en de regelmaat waarmee je je afvraagt of je de taken aankunt die je in de toekomst wenst uit te voeren. Het succesvol omgaan met deze beginvragen steunt natuurlijk op één sterke basisovertuiging (die je ook al in meer of mindere mate hebt), namelijk dat het je eigen verantwoordelijkheid is om je loopbaan in te zetten voor je levensgeluk !

 

15:49 Gepost door In-Flow in Loopbaancompetenties | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |