24-10-07

Welk werk kan ik aan (1) ?

time horizon De Tijdshorizont...

Welk werk kun je aan ? In deze reeks geef ik een aantal antwoorden die je gaan helpen om tot een betere selectie te komen van het soort taken, rollen en/of functies die je aankunt. In het zoeken van antwoorden op deze vraag ga ik het vooral hebben over criteria waarlangs je het werk én jezelf kunt positioneren.

Een eerste criterium is de tijdshorizont die het werk vraagt en deze die je spontaan opzoekt. Met tijdshorizont bedoel ik niet de chronologische tijd. De chronologische tijd is de kloktijd, uitgedrukt in uren, dagen, weken edm. Je kunt je in je werk afvragen hoeveel tijd het in beslag neemt om een bepaalde taak of project gedaan te krijgen. Dit varieert van enkele minuten/uren tot maanden en voor sommigen zelfs jaren. Belangrijk is te kijken wat je intentionele tijd is. De intentionele tijd is de tijd die in je hoofd zit. Je intentionele tijd heeft te maken met het tijdskader waarbinnen je de dingen ziet die dienen gedaan te worden. Het is een soort 'mindset'. Eliot Jaques stelde vast dat het intentioneel tijdskader waarbinnen mensen werken verschilt. Het viel hem op dat binnen elk tijdskader de klemtonen die mensen leggen verschillen. Hij onderscheid hier een zevental groepen, waarvan ik er enkel de eerste twee even zal beschrijven.

Een eerste groep mensen functioneert met een intentionele tijdshorizont van enkele uren tot maximaal 3 maanden. In hun werk ligt de klemtoon vaak op het realiseren van kwaliteit. Zij zijn aandachtig bezig met je werk, volgenhierbij voorgeschreven criteria en procedures, vinden oplossingen voor eenvoudige problemen en kunnen terugvallen op anderen wanneer het moeilijker wordt. Zij vinden accuraatheid en detail heel belangrijk. Ze richten zich op het op tijd afwerken van taken en passen hun praktisch en gezond verstand toe. Ze bereiken hun doelstelling door hun ervaring toe te passen, te luisteren naar experts en met vallen en opstaan de juiste oplossing te vinden voor een probleem. Het is belangrijk om voor jezelf na te gaan of je intentionele tijd overeenstemt met de 'kloktijd' in je werk. Iemand in een klantendienst die dagdagelijks allerlei klantenproblemen dient op te lossen die ziet zijn/haar resultaten onmiddellijk. Wanneer zijn/haar intentionele tijdshorizont ruimer is, dan kunnen we verwachten dat hij/zij zich niet meer goed begint te voelen in dit soort werk.

Somigen van ons functioneren met een intentionele tijdshorizon van 3 maanden tot één jaar. Hier stemmen functies mee overeen waar het verzamelen van feiten en informatie om de oorzaak van een probleem op te sporen, het afwegen van pro en contra’s en het uitzoeken van de beste manier om de herhaling van een probleem te voorkomen belangrijk wordt. Deze mensen bereiken hun doelstelling door het verzamelen van vitale informatie en door de relevantie hiervan te beoordelen. Zij hebben het vermogen om hun gedrag en opinies aan te passen in het licht van nieuwe informatie of veranderende omstandigheden. Heel vaak zie je dat het thema dienstverlening in een bredere zin heel belangrijk wordt.

Welk is je eigen intentionele tijdshorizont én in welke mate stemt deze overeen met de (chronologische) tijdshorizont waarlangs je resultaten in je werk bereikt ?

09:41 Gepost door In-Flow in Loopbaancompetenties | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.