30-10-07

Het zetten van stappen

loopbaanadvies "Het is onvoldoende om stappen te zetten die ooit naar een doel leiden. Elke stap dient gelijktijdig een zinvol doel én een stap te zijn."  - Goethe

10:40 Gepost door In-Flow in Loopbaanwijsheden | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Valkuilen naar succes (1)

valkuil "Dat de weg die ik neem hard en moeilijk is en dat anderen niet begrijpen welke richting ik uitga en waarom ik dat doe, betekent niet dat ik me vergis." Deze uitspraak van Anne Levy-Morelle weerspiegelt niet de houding van de meesten onder ons. Doorgaans denken we bij het nemen van professionele beslissingen eerst aan de reactie van de andere. " Wat zullen ze van mij denken als ik dat denk, als ik dit doe en dat durf ?" . We vinden onze zekerheid en ons vertrouwen niet in onszelf, maar in de mening van anderen. En dit staat nu net de realisatie van onszelf in de weg ! Het gevolg is dat als we niemand voor het hoofd willen stoten, we eigenlijk het risico lopen om zelf aan de zijlijn te blijven staan.

Jezelf respecteren wil niet zeggen dat je alles moet doen waar je zin in hebt of al je wensen moet vervullen. Jezelf respecteren is tegelijkertijd naar jezelf luisteren, jezelf begrijpen en je échte behoeften achter je wensen en verlangens bevredigen. Dit betekent dat je de last aanvaard om hierin prioriteiten te stellen, om af te zien van keuzes en om jezelf te confronteren met meningsverschillen.

Om hier mee om te gaan zal het belangrijk zijn om de val op te merken, dit wil zeggen duidelijk vertellen aan jezelf wat er schort, bijvoorbeeld : "Eigenlijk heb ik geen vertrouwen in mezelf. Als iemand luider spreekt dan ik, als iemand een stapje hoger staat in de hierarchie dan laat ik de moed zakken.". Vervolgens kan het waardevol zijn om de gevoelens en behoeften te herkennen. Gevoelsmatig kan je houding een middel zijn om jezelf te beschermen (=behoefte), maar tegelijk heb je er genoeg van (=gevoel). Daarna kun je je behoeften helder prioritiseren. Bijvoorbeeld "ik wil geloven in mezelf". Daarna volgt een, wat ik noem, "afschuwelijke fase".  Je gaat gewoon even niet akkoord met een mening van een ander. Je doet dit op en rustige, niet agressieve manier. Je trotseert ook de antwoorden die je van de ander ontvangt. De transformatie verloopt immers zelden geolied. Je rondt vervolgens af met het genieten van je nieuw gedrag.

Wat draagt bij jou bij tot het versterken van je zelfvertrouwen ?

09:42 Gepost door In-Flow in Succesprincipes | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

26-10-07

Wat in ons ligt

loopbaanadvies "Wat voor ons ligt, is onbeduidend in vergelijking met wat in ons ligt. En wanneer we wat in ons ligt naar buiten brengen, gebeuren er wonderen." (Henry David Thoreau)

09:11 Gepost door In-Flow in Loopbaanwijsheden | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

24-10-07

Welk werk kan ik aan (1) ?

time horizon De Tijdshorizont...

Welk werk kun je aan ? In deze reeks geef ik een aantal antwoorden die je gaan helpen om tot een betere selectie te komen van het soort taken, rollen en/of functies die je aankunt. In het zoeken van antwoorden op deze vraag ga ik het vooral hebben over criteria waarlangs je het werk én jezelf kunt positioneren.

Een eerste criterium is de tijdshorizont die het werk vraagt en deze die je spontaan opzoekt. Met tijdshorizont bedoel ik niet de chronologische tijd. De chronologische tijd is de kloktijd, uitgedrukt in uren, dagen, weken edm. Je kunt je in je werk afvragen hoeveel tijd het in beslag neemt om een bepaalde taak of project gedaan te krijgen. Dit varieert van enkele minuten/uren tot maanden en voor sommigen zelfs jaren. Belangrijk is te kijken wat je intentionele tijd is. De intentionele tijd is de tijd die in je hoofd zit. Je intentionele tijd heeft te maken met het tijdskader waarbinnen je de dingen ziet die dienen gedaan te worden. Het is een soort 'mindset'. Eliot Jaques stelde vast dat het intentioneel tijdskader waarbinnen mensen werken verschilt. Het viel hem op dat binnen elk tijdskader de klemtonen die mensen leggen verschillen. Hij onderscheid hier een zevental groepen, waarvan ik er enkel de eerste twee even zal beschrijven.

Een eerste groep mensen functioneert met een intentionele tijdshorizont van enkele uren tot maximaal 3 maanden. In hun werk ligt de klemtoon vaak op het realiseren van kwaliteit. Zij zijn aandachtig bezig met je werk, volgenhierbij voorgeschreven criteria en procedures, vinden oplossingen voor eenvoudige problemen en kunnen terugvallen op anderen wanneer het moeilijker wordt. Zij vinden accuraatheid en detail heel belangrijk. Ze richten zich op het op tijd afwerken van taken en passen hun praktisch en gezond verstand toe. Ze bereiken hun doelstelling door hun ervaring toe te passen, te luisteren naar experts en met vallen en opstaan de juiste oplossing te vinden voor een probleem. Het is belangrijk om voor jezelf na te gaan of je intentionele tijd overeenstemt met de 'kloktijd' in je werk. Iemand in een klantendienst die dagdagelijks allerlei klantenproblemen dient op te lossen die ziet zijn/haar resultaten onmiddellijk. Wanneer zijn/haar intentionele tijdshorizont ruimer is, dan kunnen we verwachten dat hij/zij zich niet meer goed begint te voelen in dit soort werk.

Somigen van ons functioneren met een intentionele tijdshorizon van 3 maanden tot één jaar. Hier stemmen functies mee overeen waar het verzamelen van feiten en informatie om de oorzaak van een probleem op te sporen, het afwegen van pro en contra’s en het uitzoeken van de beste manier om de herhaling van een probleem te voorkomen belangrijk wordt. Deze mensen bereiken hun doelstelling door het verzamelen van vitale informatie en door de relevantie hiervan te beoordelen. Zij hebben het vermogen om hun gedrag en opinies aan te passen in het licht van nieuwe informatie of veranderende omstandigheden. Heel vaak zie je dat het thema dienstverlening in een bredere zin heel belangrijk wordt.

Welk is je eigen intentionele tijdshorizont én in welke mate stemt deze overeen met de (chronologische) tijdshorizont waarlangs je resultaten in je werk bereikt ?

09:41 Gepost door In-Flow in Loopbaancompetenties | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

22-10-07

Minder druk ...

Is het je ook opgevallen dat goede ideeën je juist invallen op onverwachte momenten ? Zelf loop ik de laatste tijd een stuk achter mezelf aan. Ik laat momenten van stilte met moeite toe en herken dat ik vlucht in allerlei activiteiten. Nochtans weet ik dat ik stilte en ruimte nodig heb om plaats te maken voor nieuwe ideeën en vooral om mijn ideeën aan mijn gevoelens te koppelen. "Minder druk" is iets waar ik mij voor dien in te spannen, iets waarmee ik alvast voor mezelf een verschil maak ...

11:03 Gepost door In-Flow in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

18-10-07

Geluk

loopbaanadvies "Men bouwt zijn geluk niet op. Men breekt de hinderpalen af die het in de weg staan." (Christian Boiron)

16:58 Gepost door In-Flow in Loopbaanwijsheden | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Herformuleer je perspectief ...

Soms krijg ik wel de indruk dat werk voor de meesten onder ons iets vreselijk is. Uitspraken zoals 'ik leef van week-end tot week-end', of 'ik spaar om korter te kunnen werken', of 'ik ga met lood in mijn schoenen naar 't werk', of 'ik ga toch nog wat ziekteverlof nemen' ... zijn daar voorbeelden van. En toegegeven, werk is inderdaad niet altijd leuk ! Toch kan het interessant zijn te beseffen dat deze uitspraken deel uitmaken van een constructie van jezelf om de wereld rondom jou te begrijpen. Wij creëren immers onze wereld. De gedachten waarmee we de wereld van het werk benaderen bepalen in ruime mate hoe we ons hierbij voelen.

Probeer eens wat andere gedachten. Zoals "het werk is het beste dat mij is overkomen","het is toch erg dat het alweer week-end is', of "werktijden zijn er enkel om overschreden te kunnen worden", of gewoonweg "werk is iets om van te genieten". Verzin ook eens een aantal van die 'irritante' perspectieven. Observeer de overtuigingen van collega's die zich goed voelen in hun rol. Misschien vind je enkele van deze perspectieven  zo irritant dat ze je beginnen te inspireren ! Of mail mij je overtuiging waarlangs je 'het grote genieten' in je job realiseert.

08:50 Gepost door In-Flow in Zelfonderzoek | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

14-10-07

Versla het 'Toeval' !

Loopbaan- en carrièreplanningen worden vaak verstoord door de realiteit. Zelfs onze meest simpele plannen kunnen door onvoorspelbare gebeurtenissen volledig anders uitpakken. Het leven hangt aan elkaar door toevalligheden.

Katleen Mitchell (2005) gebruikt het begrip 'happenstance' om er het vermogen mee aan te duiden waarmee we het toeval ten volle kunnen ervaren en benutten. Het toeval laat zich niet temmen door het stellen van doelen en het plannen van de weg er naar toe.  Het toeval verslaat u alleen door het met gebruikmaking van zijn eigen gewicht ten val te brengen. Het is als met verdwalen tijdens een boswandeling. Verdwalen kan alleen maar als je gepland hebt om op een bepaalde plek te komen. je bent zo druk met het vinden van de weg die je plande, dat je geen oog meer hebt voor de schoonheid die de toevallige situatie je biedt.

Wat als u zou genieten van wat het bos u biedt op de plek waar u zich bevindt ? U ziet misschien wel veel mooiere plekjes dan anders. kijk eens om u heen en vraag u af welke elementen uit uw droom u al ziet.

10:31 Gepost door In-Flow in Zelfonderzoek | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

12-10-07

Liever ander werk ?

Onlangs verscheen in De Volkskrant (15 juni 2007) in Nederland het resultaat van een onderzoek waaruit bleek dat driekwart van ons liever ander werk wil doen. Dit heeft heel veel te maken met het feit dat we niet durven onze droom realiseren. 'Dromen zijn bedrog', zo luidt het. Wij hebben in België geen equivalent van 'the American Dream'.

Een droom herbergt die wensen die we graag zouden realiseren. Het gebrek aan realisme weerhoudt ons vaak om deze na te jagen. Maar geen enkele droom is realistisch in het begin. Logisch ook. Een droom gaat over wat je nog moet realiseren. Daarvoor heb je misschien nog wel en lange weg te gaan. Als je je droom volgt, wordt deze gaandeweg vaak realistischer. Een droom kun je in de uitwerking ervan vergelijken met het beeld dat langzaam vorm krijgt uit een klop boetseerklei en waar je open dient te staan om te kneden in de vorm.

Veel mensen kiezen te rationeel voor opleiding en beroep. Je komt dan terecht in banen die je aankunt, maar waar ze niet kunnen zijn wie ze zijn. Als je je in deze situatie bevindt kan het zinvol zijn om je droom de kans te geven  geformuleerd te worden ....

09:05 Gepost door In-Flow in Zelfonderzoek | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

11-10-07

Als verder gaan ...

loopbaanadvies

"Als verder gaan onmogellijk lijkt, kies dan één enkel verder gaan, één heerlijke hardnekkigheid ..."   (Ruth Lasters - uit : Vouwplannen)

14:42 Gepost door In-Flow in Loopbaanwijsheden | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Terug van weggeweest !

Het is nu bijna een jaar geleden sinds mijn laatste berichtje. Onlangs was ik verrast door het grote aantal bezoekers die blijkbaar de weg naar mijn blog blijft vinden. Ik was er even mee gestopt om vooral zelf te herladen ...

In het afgelopen jaar heb ik mij vooral toegelegd op één centraal onderwerp, namelijk wat maakt dat ik een flow creëer  tussen mezelf én mijn werk. Hieruit zijn niet alleen heel wat ideeën gegroeid, maar ook een waaier van ervaringen tijdens mijn coaching activiteiten ontstaan.

En ja, ik heb terug zin gekregen om ze te delen met jullie !

En ja, jullie reacties lees ik nog altijd met grote interesse en dankbaarheid.

11:46 Gepost door In-Flow in Algemeen | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |