12-11-07

Welk werk kan ik aan (2) ?

time horizon Een belangrijke karakteristiek van werk is de hoeveelheid variëteit. Ik hoor veel mensen hunkeren naar 'variëteit'. Men kent hier allerlei betekenissen aan toe die niet altijd in overeenstemming zijn met de definitie die de andere - een gesprekspartner - er aan geeft. Hieruit vloeit veel verwarring. Variëteit heeft te maken met de aandacht die je aan verschillende variabelen tegelijk geeft. Hier volgt een opsomming in stijgende 'variëteit' :

- Het eerste soort variëteit bestaat uit reeksen van taken die één voor één dienen te worden afgewerkt. Het te bereiken resultaat van elke taak is duidelijk, de wijze waarop is duidelijk en het aantal betrokkenen is ook heel overzichtelijk. Meestal zit er een zeker routineus karakter is de opdrachten. We noemen dit werk met een sequentiële variëteit.

- Een tweede soort variëteit is deze waar je meer variabelen hebt om af te wegen. Meestal zijn er verschillende soorten acties mogelijk om je taak af te werken en je dient zelf te overwegen welke oplossing je kiest uit een reeks van mogelijke oplossingen. De variëteit ligt in de wijze waarop je voorstellen tot acties in overleg met je baas worden beslist. Doorgaans is dit het soort variëteit dat samengaat met een zekere autonomie in de aanwending van je basiskennis.

- Een derde soort variëteit is deze die ontstaat in een context waar je rekening dient te houden met conflicterende standpunten en waar anderen zich in geherformuleerde standpunten dienen te herkennen. Je hebt niet alleen de variëteit die ligt in de inhoudelijke thema's waarmee je bezig bent. De variëteit ligt vaak in het op elkaar afstemmen van technische, budgettaire, belangenthema's, marketingthema's, human resources thema's edm... Daar waar in de vorige omschrijvingen je de taken sequentieel (nl. de een achter de ander) kon opnemen, verschuift de variëteit hier naar het gelijktijdig jongleren met verschillende activiteiten en aandachtspunten.

Welk is het soort variëteit dat jou het beste ligt ? En hoe kun je groeien van het functioneren op één variëteitsniveau naar dit op een volgend niveau (uiteraard indien je dit wenst) ?

17:04 Gepost door In-Flow in Loopbaancompetenties | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.