27-02-08

Beter nu

beter nu Mindfulness gaat over de kunst om aanwezig te zijn in het hier en nu – de plek waar het leven zich afspeelt. Met mindfulness gaat u op in de ervaring van het huidige moment. U leeft intenser.
In 'Beter nu' laat Rob Brandsma zien dat mindfulness een vaardigheid is die u kunt oefenen. Dat u, door bewust met uw aandacht om te gaan, telkens kunt terugschakelen naar het hier en nu. U neemt hierbij afstand van de spinsels in uw hoofd. U maakt keuzes, in plaats van automatisch te reageren. U kunt beter uw grenzen bewaken.
Hij beschrijft ook hoe het komt dat afdwalen uit het hier en nu zo gemakkelijk gaat, en hoe het voelt om in de greep van denken en doen te leven. Hij geeft hiervoor een alternatief, leven vanuit 'zijn', en biedt tips om uw leven anders te organiseren.

Auteur : Rob Brandsma, Beter nu. Breng mindfullness in je leven.

ISBN 978 90 5594 558 0, richtprijs : 16 Euro, Uitgever : www.scriptum.nl

18:23 Gepost door In-Flow in Hoe bouw ik energie op ? | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

10-12-07

Opgebrand - voortekenen en voorkomen

Opgebrand  Zopas is er een interessant nieuw boek over burnout verschenen. De auteurs, Jaap Van der Bergh en Hans Reijnen, ontwikkelden een methode die leidt tot sneller herstel en minder lijden. Hun resultaten waren zo opvallend dat ze besloten om hun inzichten en ervaringen in dagelijkse taal op papier te zetten. Op hun web-site www.dieptekuur.nl vind je meer achtergrond, concrete oefeningen en achtergrondartikelen van de auteurs. Geschreven voor mensen die hun stresshuishouding goed in de gaten willen houden ...

10:16 Gepost door In-Flow in Hoe bouw ik energie op ? | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

15-06-06

Tegenslag in je loopbaan

     Je tussentijds functioneringsgesprek viel tegen, je verlofaanvraag wordt geweigerd, je projectvoorstellen worden afgewezen. Geen wonder dat je gaat denken, 'nu ben ik aan vakantie toe'. We ervaren allemaal wel tegenslagen, maar gaan er op een heel verschillende manier mee om. Om succesvol tegenslagen te overwinnen, doorloop je volgens psycholoog Al Siebert vijf niveaus :

1. Zorg voor je lichamelijke en geestelijke gezondheid. Zelfzorg is de eerste sleutel. Doe vooral dingen die je onspannen en die bij je passen. Het antwoord op de vraag 'Wat onderneem ik om voor mezelf te zorgen in een periode van tegenslag ? is één van de belangrijkste startpunten om positief met tegenslag om te gaan.

2. Ontwikkel goede probleemoplossingsvaardigheden. Problemen kun je zowel analytisch, creatief als praktisch benaderen. Analytisch betekent dat je vragen stelt zoals : wat zijn de feiten, hoe erg is het, ben ik diegene die het probleem dient op te lossen ? Creatieve vragen zijn : wat zou er gebeuren als ik het tegenovergestelde deed van wat ik nu doe ? wat zou een belachelijke oplossing zijn ? Wat is grappig aan de situatie ? Voor en praktische oplossing moet u proberen emoties aan de kant te zetten, en de gegeven realiteit accepteren.

3. Ontwikkel een sterk zelfvertrouwen en positef zelfbeeld. Veerkrachtige mensen weten dat ze op zichzelf kunnen vertrouwen tijdens donkere dagen. probeer je zelfbeeld te versterken door al uw kwaliteiten op een rijtje te zetten en jezelf te complimenteren. Uw zelfvertrouwen vergroot door uzelf op allerlei gebieden gemiddeld uitdagende doelen te stellen. Maak het voor uzelf niet te gemakkelijk, maar ook niet te moeilijk.

4. Ontwikkel nieuwsgierigheid en optimisme. Mensen die goed met veranderingen kunnen omgaan, zijn nieuwsgierig en optimistisch. Stel vragen, geniet van het leven en probeer oplossingen te verzinnen die niet alleen goed zijn voor jezelf, maar ook voor anderen.

5. Ontdek uw talent om het positieve te ontdekken in tegenslag. Dit is volgens Siebert het hoogste niveau van veerkracht. Stel uzelf deze vragen : wat heb ik geleerd ? Waarom kan ik dankbaar zijn voor het gebeurde ? Welke nieuwe kracht heb ik ontwikkeld ? Hoe heb ik mijn zelfvertrouwen ontwikkeld ? Ben ik meer empatisch geworden ?

Het versterken van je eigen veerkracht is één van de hoekstenen om je eigen loopbaanevolutie in goede banen te leiden. Indien je deze wenst te meten, dan kun je altijd terecht bij In-Flow !

09:53 Gepost door In-Flow in Hoe bouw ik energie op ? | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

22-11-05

Mijn energie (6) - in je kracht staan

Onlangs vroeg iemand mij wat het betekent om 'in je kracht te staan'. Het is een statement die meer en meer gebruikt wordt en bijdraagt tot het effectief functioneren. Het in je kracht staan houdt verband met vier dimensies die samen maken dat je in het 'hier-en-nu' staat :
- Het weten waar je naartoe wil. Hiermee bedoel ik niet zozeer een duidelijk toekomstperspectief hebben, maar wel het proactief zien van opportuniteiten en hier flexibel mee omgaan.
- Een fundamentele nieuwsgierigheid voor alles wat rondom jou gebeurt. Deze dimensie is verantwoordelijk voor de continue verwondering en het leggen van allerlei contacten met anderen (netwerken).
- Je emotionele draagkracht. Dit heeft dan weer te maken met de manier waarop je met hevige emoties omgaat en deze je stressbeleving laat bepalen.
- Het zelfvertrouwen. Hieronder vallen zowel je zelfwaardegevoel als de manier waarop je successen aan jezelf en mislukkingen aan de andere toeschrijft.
 
Wist je nu dat je al deze dimensies gelijktijdig in beweging brengt door een energieplan voor jezelf op te maken ? Een energieplan bestaat erin dat je voor jezelf bepaald welke activiteiten je energie verschaffen en deze bewust inplant. Hier kunnen allerlei bewegings-/sportactiviteiten, sociale activiteiten, voedingsaandacht, relaxatiemomenten edm. in zitten. Een energieplan is een totaal zelfzorgprogramma. Het energieplan is één van de meest rechte wegen naar het terug 'in-je-kracht' komen !

08:57 Gepost door In-Flow in Hoe bouw ik energie op ? | Permalink | Commentaren (2) |  Facebook |

14-10-05

Mijn energie (5) - Werk jezelf in het zweet !

Mensen over de hele wereld gebruiken al eeuwenlang zweet om hun lichaam te reinigen - en zelfs om hun ziel te zuiveren. De Finnen hebben de Saunahutten. De Russen genieten van hun grotachtige openbare baden bekend als banyas. De Japanse Sentos (badhuizen) bieden een keuze uit verschillende badmogelijkheden (inclusief hete en koude zwembaden), en de indianen bouwen zweethutten die verwarmd worden met hete stenen om hun lichaam en geest te ontdoen van onzuiverheden en om te communiceren met de geesten. Zweet - een mengsel van water, natruimchloride, kalium, ureum en melkzuur - koelt het lichaam af via verdamping. of zweet nu daadwerkelijk giftige stoffen wegspoelt staat nog ter discussie, maar het warm genoeg krijgen zodat je lichaam gaat zweten is altijd gezond. Het verbetert de bloedcirculatie, helpt het lichaam bij het afscheiden van natuurlijke afvalstoffen, maakt de spieren los en geeft je blozende wangen. Net zo belangrijk : door een goede zweetsessie voel je je beter : schoner, meer ontspannen en weer als nieuw. Het zal ook geen toeval zijn dat in Finland de sauna een belangrijke rol speelt in het deblokkeren van groeiende spanningsvelden op het werk én door alle partijen in de loop van onderhandelingen op prijs wordt gesteld om tot evenwichtige 'win-win' (vernieuwde) samenwerkingsakkoorden te komen.

08:44 Gepost door In-Flow in Hoe bouw ik energie op ? | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

12-10-05

Beter omgaan met een nakende burn-out ...

Behoor jij ook tot de groep mensen die kampt met een hoge werkdruk, weinig ontplooiingsmogelijkheden en nauwelijks zeggenschap over de uitvoering van het werk, de volgorde waarin je dingen aanpakt of het eraan verbonden tempo ? Dan behoor je tot de burn-out risicogroep. Hoe kan je burn-out voorkomen ?
- In eerste instantie is het belangrijk om te beseffen dat burn-out iets is dat zich langzaam ontwikkelt. Je verliest je interesse in het werk en voelt je verveeld, start overgevoelig te worden voor kritiek, hebt het gevoel weinig goeds te doen, krijgt last van concentratiestoornissen, begint hoofdpijn te krijgen, slaapt slecht, edm... Je trekt je terug en hebt het gevoel van 'de dag niet meer aan te kunnen'. Van zodra je deze signalen begint te onderkennen is het aan te raden om dit met je huisarts te bespreken ! Het is dan belangrijk om de evolutie van je lichamelijke gezondheidstoestand in het oog te houden !
- Vervolgens kun je je tijdsbesteding onder de loepe nemen ? Kan ik meer 'neen' zeggen en mij op 'minder', maar dan wel 'beter' concentreren ? Misschien kan ik een tijdje minder zaken tegelijk doen. Probeer het werk (al/niet tijdelijk) een minder centrale plaats te geven in je agenda.
- Je kunt ook een kleine 'mental zelf-check' doen. Vraag je af waar je met minder perfectie even goede resultaten kunt bekomen. Waar je 'kritiek' niet persoonlijk hoeft op te nemen ? Waar je positieve ervaringen met collega's kunt opzoeken ? Hoe je een betere afstemming kunt realiseren tussen je werk en je andere levensdomeinen (vrije tijd, gezin, enz.) ? Luister ook naar jezelf en je beperkingen en kijk hoe je deze kunt leren aanvaarden. Stop ook het piekeren en zoek humor op !

14:59 Gepost door In-Flow in Hoe bouw ik energie op ? | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

10-10-05

Mijn energie (4)

Energieopbouw en -handhaving zijn essentieel om vooruitgang te maken in je loopbaan. Ik merk in mijn praktijk dat natuurbeleving een vorm van 'werkmeditatie' kan zijn die je beter laat omgaan met onverwachte gebeurtenissen en stress. Wandelen in de natuur is essentieel om toegang te krijgen tot het zelfherstellend vermogen in onszelf. Een verblijf in de natuur maakt rustig en in die rust leer je luisteren, onder meer naar jezelf. Wie enkele uren in de natuur heeft gewerkt, kan daarna beter over zichzelf praten. natuur de-identificeert. Het haalt je uit een vastzittende gemoedstoestand en helpt je naar inzichten. (Wist je trouwens dat zeer veel filosofen hun inzichten al wandelend hebben verkregen ?) . Na een paar uur in de natuur te zijn geweest zie je beter wat je blokkeert. maar vooral ook wat je drijft of inspireert en waarin je kracht schuilt. Hoe bouw jij momenten van verstilling in en hou jij je energie op peil ?

18:27 Gepost door In-Flow in Hoe bouw ik energie op ? | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

04-10-05

Mijn energie (3) - Verminder de invloed van negatieve emoties!

Emoties liggen in sommige organisaties aan de basis van veel energieverlies. Hieronder som ik de zeven belangrijkste op en wat je er in essentie aan kunt doen.
° Angst is een goed signaal, maar een slechte raadgever. Dit gevoel is gebaseerd op je verleden, waardoor je toekomst overschaduwd wordt. Je kunt angst beter uitspreken dan ontkennen.
° Boosheid moet je snel opruimen. Het kan alleen maar leiden tot negatief gedrag : slachtoffer zijn en daardoor passief worden of juist kwaad zijn en daardoor agressief worden. Het kan ook leiden tot weerstand en boycotten.
° Verdriet kan heel veel energie kosten. Als je het geen ruimte geeft, lijkt na verloop van tijd alles negatief. Probeer ook de positieve dingen te zien : het glas als halfvol in plaats van halfleeg.
° Schaamte betekent dat jij jezelf niet durft te laten zien. Op deze wijze vorm je een gevangenis voor jezelf. De gedachte : 'deze kwaliteit van mij levert niets op', levert niet veel energie ...
° Schuld kan nauw verbonden zijn met je achtergrond en houdt een vergelijking in met (onrealistische ?) normen of moeilijk realiseerbare waarden in. Herbekijken van deze waarden en normen kan hier een hulp zijn.
° Rouw hangt samen met verlies. Hier zal het belangrijk worden om te kijken hoe je zelf kan loslaten.
° Verbittering betekent meestal dat je de oorzaak van je problemen buiten jezelf legt. Je gaat klagen over je werk, terwijl je ook zelf de beslissing kunt nemen om ontslag te nemen. Kijk daarom in de eerste plaats naar je eigen rol en mogelijkheden !

18:06 Gepost door In-Flow in Hoe bouw ik energie op ? | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

27-09-05

Mijn energie (2) - Gewoon blijven ademhalen !

'Hoe gaat het met je ?'. Dit is een vraag die we dikwijls aan anderen stellen, maar weinig aan onszelf. Vaak missen we de energie om actief onze situatie in handen te pakken. We vergeten hierbij dat er eenvoudige hulpmiddelen zijn om onze kracht en flexibiliteit te bevorderen. Eén daarvan is de ademhaling. Een goede inademing is meestal gekoppeld aan bewegingen waarbij je je borstkas en je onderbuik uitzet. Uitademen is daarbij gekoppeld aan bewegingen die je onderbuik intrekken. Als je volledig en langzaam inademt, geven de receptoren in je longen een seintje aan je hart om te ontspannen, zodat je hartritme daalt. Je overspoelt hierbij je lichaam met zuurstof, wat je belangrijkste brandstof is. De boodschap bij een gevoel van futloosheid op het werk is dan ook : 'Bewust blijven ademen' !

08:24 Gepost door In-Flow in Hoe bouw ik energie op ? | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

13-09-05

Mijn energie (1)

Het is een open deur dat slagen in je werk te maken heeft met de hoeveelheid energie die je er kunt/wilt insteken. Er is een merkwaardige samenhang tussen de mate waarin men aandacht schenkt aan de persoonlijke energiebalans en de kracht waarmee je je taken succesvol uitvoert. Een energiebalans verwerf je niet door eenzijdig te concentreren op één aspect van je gezondheid (bv. 'voeding', 'bewegen', 'ontspannen', 'netwerken', 'muziek', ...). Wanneer heb jij laatst een 'welzijnscheck-up' gedaan en gekeken wat je voor jezelf doet op volgende vlakken : " Opladen, Reinigen, Versterken, Ontgiften, Verlichten, Verzorgen, Voorkomen, Terugtrekken, Verleiden, Ontspannen, Verwennen, Ontdekken..."  ?     Welke activiteiten geven jou vooral energie, hoe hou je deze in evenwicht én hoeveel tijd besteed je eraan per week ?


11:31 Gepost door In-Flow in Hoe bouw ik energie op ? | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |