13-12-07

De toekomst zien

"Dus je bent gepromoveerd omdat je manager gepromoveerd is. En nu stelt hij je functioneren in vraag ?"

Joris, mijn coachee, werd stil. "Wat kon ik eraan doen dat die twee medewerkers zouden weggaan als ik hun eerste leidinggevende werd ?"

"Wel, je hebt de redenen ontdekt tijdens het exit-interview. Blijkbaar hadden ze het gevoel dat in de weken na je aanstelling hun rol veranderd was. Was dit niet een beetje laat om dit uit te vinden?"

"Hoe kon ik dit nu weten ?" protesteerde hij. "We zijn hier vrij druk bezig hoor !"

"Wel Joris", antwoordde ik als coach, " het is eigenlijk je job niet om druk bezig te zijn. Misschien moet je als superviser wel met andere dingen bezig zijn ? Bijvoorbeeld met je medewerkers ? Met het anticiperen van dingen ? Wat had je kunnen voorzien ?"

Joris : "Hoe kun je nu voorzien wat binnen een jaar zal plaatsvinden ?"

"Wat denk je zelf ?", speelde ik terug als coach.

13:30 Gepost door In-Flow in Loopbaangetuigenissen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

03-12-07

Verschillende vormen van luisteren ...

Uit begeleidingspraktijk  Uit de begeleidingspraktijk.

"Hoe kun je eigenlijk weten of je iemand gewoon aan het negeren bent wanneer je met hem praat?"

"Dat is eenvoudig", antwoordt Suzy, " Ik heb geen oogkontakt. Ik stel geen vragen en ik lijk verveeld."

"En hoe kun je zien dat je aandachtig luistert?"

"Wel, ik heb oogkontakt en ik lijk naar de persoon te staren".

"En terwijl hij praat, waar wacht je op ?"

"Misschien," dacht Suzy na, "op een pointe die hij wil maken, ik onderbreek niet."

"En hoe kun je nagaan of je luistert om te begrijpen ?"

"Wel", zei Suzy, "dan neem ik wellicht ook nota's en check ik of ik de dingen goed begrepen heb."

"En hoe ga je na of je luistert om te leren ?"

Ditmaal was Suzy minder snel met haar antwoord. Tenslotte zei ze heel voorzichtig : "Wellicht luister ik niet alleen om te begrijpen, maar misschien kijk ik ook hoe hetgeen ik zeg pas in datgene wat hij denkt."

"Precies", antwoordde ik als begeleider, "het is net waar wat jij denkt en wat de ander denkt samen kunnen komen dat er iets nieuws ontstaat. Dit is een magisch moment."

09:25 Gepost door In-Flow in Loopbaangetuigenissen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

28-09-06

Getuigenissen (2)

Boat%20through%20the%20grass-big[1]    Tijd nemen.
"Ik voel mij niet goed in wat ik professionel doe. Ik behandel op dit moment dossiers en voel dat daar een hele routine in gekomen is. De laatste tijd voelde ik de drang om meer intellectuele uitdaging op te zoeken, maar ik slaagde er niet in om de verscheidenheid aan opdrachten ter voorbereiding van mijn nieuwe zoektocht écht in te vullen. Het is gewoon super druk op het werk en ik merk dat ik er nog niet klaar mee ben in mijn hoofd. Langzaam tekenen zich twee richtingen af, maar tegelijk wil ik naar een 4/5de overschakelen. Door er met verschillende mensen over te praten ben ik mij echter bewust geworden van iets veel essentiëlers, namelijk dat ik op zoek ben naar een plek waar men respectvol met elkaar omgaat, men niet zit te werken tegen de tijd en er ruimte is voor vertraging. Ik ga mijn tijd nemen om dit te laten bezinken. Ik wil nog volhouden wat ik doe, ook al staat het water mij soms aan de lippen. Ik wil vooral aan mijn kinderen doorgeven dat er iets mis is met de manier waarop ik bezig ben."

(Nele)

 

15:29 Gepost door In-Flow in Loopbaangetuigenissen | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

20-09-06

Getuigenissen (1)

    Je hart volgen ...
"Weet je, ik kreeg soms de kriebels van al die artikels over carrière moves, die spots op de radio die mooie loopbaanperspectieven in het vooruitzicht stelden en die jobadvertenties die soms ongevraagd in mijn mailbox terecht kwamen. Ik voelde mij meer en meer een sukkel die maar bleef zitten waar hij zat en geen initiatief ontplooide om zich te verbeteren. Ik werk al bijna veertien jaar bij mijn bedrijf en ik vind nog steeds dat ik een heel goede job heb. Maar door de waan van deze tijd waarin alles sneller en beter moet ("Er is toch altijd wel een betere job') en de mensen om mij heen ('Zit je nog altijd op hetzelfde werk ?') begon ik toch te twijfelen. En ik geef het toe, ik ben eens over de muur gaan kijken, en gaan praten, en zelfs enthousiast geworden van de plannen waarmee een concurrerend bedrijf rondliep. En echt, daar lagen inderdaad veel meer mogelijkheden en nog meer uitdagingen. Ik kreeg inderdaad een mooier perpectief, én een hoger salaris. Maar ik heb het niet gedaan. Waarom niet ? Wel, ik hou enorm van het bedrijf waar ik werk. En heel toevallig liet mijn baas zich ontvallen (hij wist nochtans niets van mijn alternatieve zoektocht) 'Je blijft omdat je op een gegeven moment ook écht houd van dit bedrijf. En ergens beslis je impliciet dat je er je werkzame leven aan wil besteden.' Dat besefte ik plots, 'ik wil mee gaan zorgen voor het bedrijf, ik wil er mee voor gaan, ik geef er mijn hart aan.'."

(Marius)

08:28 Gepost door In-Flow in Loopbaangetuigenissen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: loopbaangetuigenissen |  Facebook |

24-01-06

Uit de begeleidingspraktijk (15)

"Weet je, ik voelde al heel lang dat ik in een strak omhulsel zat opgesloten, dat zich altijd maar strakker en strakker rond mij vastklemde. Ik had tal van problemen, met mijn baas, met de collega's en tenslotte ook met mijn echtgenote. Toch kwam ik er niet toe om een initiatief te nemen. Ik begon mezelf in vraag te stellen en aan mezelf te twijfelen. Op een bepaald moment heb ik de gedachte dat mijn werkgever niet akkoord zou zijn met mijn wens om andere verantwoordelijkheden op te nemen in mijn functie opzij gezet en heb ik een gesprek met hem opgezocht. Wat gebeurde voelde aan als een domino-effect. Het was precies alsof ik de eerste steen van een slingerende rij rechtopstaande dominosteentjes omvergooide. De hele rij viel steen na steen om, tot het hele stel omver lag. Zo was het met mijn negatieve gedachten. Ik ruimde één verkeerde gedachte uit de de weg en alle gewoontes, problemen en verkeerde ideeën die ermee verband hielden gingen tegen de vlakte."

 

(Getuigenis van Peter, 42 jaar)

21:16 Gepost door In-Flow in Loopbaangetuigenissen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

06-01-06

Uit de begeleidingspraktijk (14)

'Op professioneel vlak heb ik weinig om fier op te zijn! Ik heb niet de indruk dat ik ergens goed in ben, laat staan iets graag doe.' Af en toe valt deze uitspraak in een gesprek. Een dergelijke uitlating roept bij mij altijd de vraag op naar de ' wijze waarop je successen voor jezelf creëert ?'. Er lopen altijd wel zaken niet optimaal op het werk. Het creëren van 'iets om fier op te zijn' start dan ook vaak vanuit een fundamentele nieuwsgierigheid naar hetgeen je op je werkplek zou kunnen verbeteren of veranderen. Vervolgens stelt zich de vraag wat je ervoor over hebt om deze verandering te realiseren. Je dient je idee met anderen te delen en eventueel bij te sturen of je zal een riscio moeten nemen om het toch door te voeren terwijl je niet de volledige steun hebt. Succes creëer je naarmate je nieuwsgierigheid en pro-activiteit (di. het heft zelf in handen neemt) combineert !

13:59 Gepost door In-Flow in Loopbaangetuigenissen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

20-12-05

Uit de begeleidingspraktijk (13)

De vraag 'Hoe kan ik beter omgaan met de macht van mijn baas?" komt klassiek terug in heel wat loopbaanbegeleidingstrajecten. Ook Vera werd er zich van bewust dat ze zich bij wijlen zeer afhankelijk opstelde van haar leidinggevende. Zij had een omkeerpunt via volgende vragen : 'Hoe draag je zelf bij aan het in stand houden van de macht van de overste ?', Welke verwachtingen hebben we die tot angst en voorzichtigheid leiden ?'. Er verandert immers niets tenzij we kunnen accepteren dat we de angst die we voelen zelf creëren. Eén van de dingen die we dienen los te laten is de overtuiging dat onze leidinggevenden een grote impact hebben op onze toekomst. We hopen dat ze ons ondersteunen in onze ontwikkeling. Hoop is echter iets voorstellen dat je niet hebt, een verwijt aan onze eigen capaciteiten. En indien we die hoop belangrijk blijven vinden, blijven we rondtoeren in het verleden. Vera wijzigde haar strategie 180° en concentreerde zich op het commitment dat ze zelf bereid was te nemen en doorheen haar organisatie gradueel verschillende collega's én leidinggevenden te betrekken in het zichtbaar maken van haar resultaten. Ze concentreerde zich op wat ze zelf tot stand wou brengen. Het resultaat was niet alleen haar 'persoonlijke groei', maar na 13 maanden ook een duidelijke erkenning vanuit de organisatie.

17:51 Gepost door In-Flow in Loopbaangetuigenissen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

21-10-05

Uit de begeleidingspraktijk (11) - Zelfstandig worden.

Begeleidde : "Het is duidelijk voor mij dat ik zelfstandige wil worden, maar ik heb zo'n schrik dat ik ga starten en dat ik niet genoeg werk zal hebben."
Begeleider : "Wat betekent 'zelfstandig zijn' voor jou ?"
Begeleidde : "Wel, ik droom ervan om écht op eigen benen te staan."
Begeleider : "Waar ben je dan bang voor ?"
Begeleidde : "Van de onzekerheid (stilte ....)   en ik twijfel of mijn echtgenote akkoord zal zijn. Ik twijfel toch ook al heel lang ...."
Begeleider : "Kun je niet zelfstandige worden binnen je arbeidscontract ?"
Begeleidde : "Wat bedoel je ?"
Begeleider : "Zelfstandig met een hoofdletter wordt je niet, je kiest om het te zijn. Er komt een moment waarop het zover is, waarop je niet anders kunt. Het heeft niets te maken met mogen, toestemming of goedkeuring, het is gewoon zover, er is geen weg terug. Zelfstandigheid is niet gebonden aan wel of niet een loondienstverband. Ik heb veel mensen die keuze zien maken, die in loondienst bleven. het is een innerlijk proces, waarbij iemand op zichzelf gaat staan en van daaruit kiest om zijn leven te leven, met het besef dat hij afhankelijk is en vanuit vrijheid die afhankelijkheid accepteert."

17:27 Gepost door In-Flow in Loopbaangetuigenissen | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

10-10-05

Uit de begeleidingspraktijk (10)

"Waarom komen mensen eigenlijk in loopbaanbegeleiding ?", vroeg een geïnteresseerde tijdens een informatiesessie.
De begeleider : "Eigenlijk komen een drietal elementen terug in de verhalen van de mensen die hier langskomen. Op iedereen is minstens één van de drie van toepassing. In de eerste plaats kunnen mensen geen dingen gaan doen die zij niet zijn en die zij niet willen. Het is misschien een open deur, maar veel mensen stoppen energie in iets waarvoor ze geen energie beschikbaar hebben en waarvan zij dus ook geen energie krijgen. Vervolgens proberen ze zich te handhaven en halen allerlei kunstgrepen uit die het alleen maar erger maken. In de tweede plaats kunnen mensen niet iets doen waarvan ze de zin niet inzien en waaraan zij geen waarde hechten. Dat risico loop je bij veel werk waar de band met het onmiddellijke resultaat op de achtergrond is verschoven. De oplossing hiervoor is dat ze de zin ontlenen aan de organisatie of bij een team in plaats van een fysiek product. Maar de kunst is hier om een goede aansluiting te vinden, wat niet iedereen gegeven is. In de derde plaats ontstaan er problemen als het werk niet rust op fundamenten van een gezond privéleven. Als het werk het enige is wat telt is het ook niet goed."
De begeleidde : "Dit gaat toch veel verder dan een eigen sterkte-zwakte onderzoek ?"
De begeleider : "Dit klopt, het gaat erom hoe je je sterktes/zwaktes koppelt aan wat je belangrijk vindt. Het gaat eigenlijk over de manier waarop je zin geeft aan werk. Om tot recht te kunnen komen in je werk en je leven, moet je eigenlijk weten wat je raakt en wat je belangrijk vindt."
 

12:02 Gepost door In-Flow in Loopbaangetuigenissen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

06-10-05

Uit de begeleidingspraktijk (9)

"Weet je, er is zo niets dat ik graag zou doen." Even viel een stilte in het gesprek en de begeleidde vervolgde : "Ik heb de indruk dat ik de afgelopen jaren niets geleerd heb, dat ik niets heb om op verder te bouwen. De meeste collega's bouwen in hun loopbaan verder op wat ze eerder geleerd hebben."
"Wat wil je dan leren ?" vroeg de begeleider.
"Ik weet het niet. Ik heb het gevoel stil te staan."
"Waar vergelijk je je mee ?" speelde de begeleider terug.
"Tja, enkele van mijn vrienden hebben intussen een eigen zaak, maar ik denk niet dat ik het profiel heb van een zelfstandige..."
"Maar wat hebben deze vooral bijgeleerd, waar spiegel je je aan ?"
"Weet je, zij hebben tenminste een keuze gemaakt."
"En wat hebben ze bij die keuze gewonnen en misschien verloren ? Het kan interessant zijn om eens met hen hierover te praten en te kijken wat je mist zolang je zelf niet in een keuze stapt."
 

13:19 Gepost door In-Flow in Loopbaangetuigenissen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

03-10-05

Uit de begeleidingspraktijk (8)

"Mag ik wel mijn passie volgen ?", klonk de vastberaden vraag.
"Hoe bedoel je ?", speelde de loopbaanbegeleider terug.
"Wel, als ik kies om hiervoor te gaan, dan kies ik voor mezelf. Dan zal ik minder tijd hebben voor vrienden en collega's," merkte de begeleidde op.
"Wat vind je belangrijk in deze contacten ?"
"Wel, dat ik hen kan helpen, ondersteunen en dat ik veel vriendschap terugkrijg."
"Bedoel je dat je écht betekenisvol bent voor hen en deel uitmaakt van hun groep ?"
"Ja, zo zou je het wel kunnen stellen. Als ik kies voor mezelf, dan ben ik toch we heel individualistisch," mijmerde de begeleidde.
"Je kunt je de vraag stellen of je vanuit je passie niet nog betekenisvoller zal zijn voor (meer ?)anderen ?"
 

16:27 Gepost door In-Flow in Loopbaangetuigenissen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

29-09-05

Uit de begeleidingspraktijk (7)

'Ik weet niet of ik dit wel wil.', zuchtte de begeleidde nadat zij samen met de begeleider de zelfanalyse bijna had afgerond.
'Wat maakt dat je twijfelt ?', vroeg de begeleider.
'Ik weet het niet. Eigenlijk weet ik nog altijd niet wat ik wil.', speelde de begeleidde terug.
'Willen heeft veel te maken met het 'ervoor over hebben' en 'durven loslaten'. Wat dien je naar je gevoel los te laten ?'
'Tja, mijn job is niet leuk, maar ik heb nu toch tenminste zekerheid. Wat zijn mijn kansen nog als ik misluk ?', aarzelde de begeleidde.
'Misschien moeten we eens onderzoeken hoe je voor jezelf een veilige ruimte in je hoofd kan creëren ?' suggereerde de begeleider.

08:10 Gepost door In-Flow in Loopbaangetuigenissen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

27-09-05

Uit de begeleidingspraktijk (6)

'So what?', 'Is dit het nu?' Liet de begeleidde zich ontvallen nadat hij zijn kwaliteitenlijstje had opgemaakt. 'Wat kan ik daar nu mee aanvangen?'.
De begeleider liet een stilte en reageerde : 'Je kunt twee dingen met het lijstje doen. Het eerste is kijken welke uitdagingen je zou kunnen opzoeken en hoe je verder kunt ontwikkelen. Zo richt je je blik naar buiten, je gaat na in welke mate functievereisten beantwoorden aan je eigenschappen. Het tweede wat je kan doen is je afvragen wat je écht belangrijk vindt. Welke zin wil je creëren met je kwaliteiten ? Wat wil je betekenen voor anderen ? Op deze manier richt je je blik naar binnen. Pas wanneer je weet waar je je werk voor doet zal het je duidelijk worden wat je met je kwaliteitenlijstje zal kunnen aanvangen...'

12:13 Gepost door In-Flow in Loopbaangetuigenissen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

23-09-05

Uit de begeleidingspraktijk (5)

'Het is niet van belang wie je bent, maar wie je kent', zuchtte de begeleidde.
'Het is inderdaad belangrijk om mensen te kennen, netwerken is essentieel. Je kunt nog zo goed uitblinken in je job, als je niet de juiste mensen kent is het soms verloren moeite', antwoordde de begeleider.
'Maar ik ken heel weinig mensen !'
'Dan is het belangrijk om deze die je kent aan te spreken. Je zult er van verbaasd staan hoe snel je bij de juiste personen terecht komt. Indien elk van deze je naar twee tot vier mensen kan doorverwijzen, dan vind je binnen de kortste keren je informatie!', stimuleerde de begeleider, 'Door te netwerken bouw je ook een zodanige kennis van zaken op, blijf je actueel en zorg je ervoor dat je mensen die niet netwerken voor blijft.'11:36 Gepost door In-Flow in Loopbaangetuigenissen | Permalink | Commentaren (2) |  Facebook |

21-09-05

Uit de begeleidingspraktijk (4)

"Ik denk niet dat ik deze opleiding bij mijn werkgever kan volgen."
"Wat maakt dat je dit denkt ?", vroeg de begeleider.
"Er worden veel opleidingen georganiseerd in ons bedrijf, maar je moet telkens aantonen dat het belang heeft voor je huidige functie, én wel een reële functie." klonk het antwoord.
"De meeste bedrijven hebben ook budgettten voor persoonlijke ontplooiing. Het is echter belangrijk dat je bij je verantwoordelijke kan aangeven waar je naar toe wil. Als je daar met je baas iets gezamenlijk in ziet, dan moet hij wel heel gek zijn om daar niet me door te gaan !", speelde de begeleider terug.
"Zou ik dan toch dit gesprek opnemen ?", aarzelde de begeleidde.
"Wat denk je zelf ?"

08:30 Gepost door In-Flow in Loopbaangetuigenissen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

15-09-05

Uit de begeleidingspraktijk (3)

Over het belang je zelfanalyse te toetsen met anderen :
 
'Het is goed om met enkele mensen te praten.' suggerreerde de begeleider. De reactie bleef uit. 'Maar heel weinig mensen kennen mij', was haar schoorvoetende, voorzichtige reactie.
'Dit is van minder belang. Verwacht geen antwoorden op de vragen die je stelt. Gebruik hen als klankbord. Voel wat het je doet als je over je kwaliteiten spreekt. Het enige antwoord ga je vinden in jezelf, in gesprek met de ander.'

08:32 Gepost door In-Flow in Loopbaangetuigenissen | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

14-09-05

Uit de begeleidingspraktijk (2)

'Gaat men mij niet te oud vinden ?'

'Waar haal je dat idee ? Heb je al die feedback gekregen ?', vroeg de coach.

'Neen, maar ik ben al 44!', antwoordde hij schoorvoetend.

'Welke zijn de kwaliteiten die je nu hebt en vroeger niet ?'

'Wel, ik heb zeker een dosis mensenkennis, ik weet vlug waar de klepel hangt, ik kan relativeren en ik heb toch meer maturiteit!'

'En waarom zou je nieuwe werkgever hier niet in geïnteresseerd kunnen zijn ?', speelde de coach terug ...

11:52 Gepost door In-Flow in Loopbaangetuigenissen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

12-09-05

Uit de begeleidingspraktijk (1)

‘Het zal nooit werken,’ zei ze‘Wat maakt dat je dit zegt ?’,antwoordde hij.

‘Ik ben bang.’. En volgend op de stilte kwam het er voorzichtig eruit : ‘Ik wil de beste mogelijkheid voor mij.’

'Je hebt geen andere keus dan te kiezen. Door te kiezen ga je meer tijd hebben om je te concentreren op de zaken waar je volledig wil voor gaan.', speelde de begeleider terug.10:58 Gepost door In-Flow in Loopbaangetuigenissen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |