04-02-08

Maak tijd voor het onverwachte

managing your careerEén van de balangrijke boodschappen in het handige boekje "Manageing your Career" is dat je tijd moet maken voor het onverwachte. Het is zeker iets dat van toepassing is op mijn eigen loopbaan. Zo komen sommige ideeën en oplossingen voor workshops, voor begeleidingsinsteken en voor moeilijke managementproblemen vaak uit een hoek die op het eerste zicht niets te maken heeft met het gestelde probleem. Dit kan een televisieprogramma zijn, een artikel in een krant, een rss-feed van een nieuwe blogpost op een site die ik ooit wel interessant vond, van een onverwachte ontmoeting, van nieuwe mensen die ik leer kennen, van het bezig zijn met een totaal andere activiteit (in mijn geval het aquarelleren).

Ik heb geleerd dat als ik alleen tijd doorbreng met mensen die ik ken, als ik mijn agenda volplan zodanig dat niets onvoorziens kan gebeuren, ik de kracht van het zinvolle toeval uitsluit. Nochtans hoor ik in meer dan de helft van mijn begeleidingssessies dat mijn coachees een 'richting' vonden vanuit een totaal onverwachte hoek - en dit kan gaan van een babbel met een oude kennis die je terugziet op de parking van de supermarkt, een advies om in te gaan op en vakature waarop je normaal niet zou reageren, een onverwacht signaal van erkenning op het werk ... Het grote punt is dat je om deze signalen te merken, je jezelf ervoor open moet stellen ...

Speelt het zinvolle toevel ook mee in jou loopbaan ? Laat mij je verhaal weten !

16:27 Gepost door In-Flow in Succesprincipes | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

29-01-08

Drie essentiële sterktes voor loopbaansucces

managing your careerEr is nogal wat onderzoek rond de karaktereigenschappen die succes in de loopbaan voorspellen. Onlangs verscheen een interessant werkje uit de Harvard Business School Press met de titel "Managing Your Career". Volgende drie eigenschappen kwamen eruit naar voor :

- Stel hoge eisen aan anderen, maar vooral aan jezelf. Kwaliteit vertaalt zich hier dan in hoge standaarden/criteria, snelheid en duidelijkheid rond de manier waarop je de verwachtingen wenst in te vullen of aan het invullen bent. De rode draad is een beetje het motto "If you don't ask, you don't get".

- Ontwikkel veerkracht en doorzettingsvermogen. Dit betekent dat als je project niet loopt zoals verwacht en je ontmoedigd wordt, je terug recht komt te staan en op een gefocuste manier verder werkt.

- Een 'can-do'-mentaliteit. Dit houdt meer in dan het tentoonspreiden van zelfvertrouwen. Het eerder een attitude waarbij je moeilijkheden verwacht en mogelijke oplossingen aanreikt. De meeste mensen hebben immers een 'hier-is-een-muur-waar-ik-niet-over-kan' attitude. Dit in praktijk brengen betekent ook dat je continu je eigen rol herdenkt en verbreedt.

14:32 Gepost door In-Flow in Succesprincipes | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

30-10-07

Valkuilen naar succes (1)

valkuil "Dat de weg die ik neem hard en moeilijk is en dat anderen niet begrijpen welke richting ik uitga en waarom ik dat doe, betekent niet dat ik me vergis." Deze uitspraak van Anne Levy-Morelle weerspiegelt niet de houding van de meesten onder ons. Doorgaans denken we bij het nemen van professionele beslissingen eerst aan de reactie van de andere. " Wat zullen ze van mij denken als ik dat denk, als ik dit doe en dat durf ?" . We vinden onze zekerheid en ons vertrouwen niet in onszelf, maar in de mening van anderen. En dit staat nu net de realisatie van onszelf in de weg ! Het gevolg is dat als we niemand voor het hoofd willen stoten, we eigenlijk het risico lopen om zelf aan de zijlijn te blijven staan.

Jezelf respecteren wil niet zeggen dat je alles moet doen waar je zin in hebt of al je wensen moet vervullen. Jezelf respecteren is tegelijkertijd naar jezelf luisteren, jezelf begrijpen en je échte behoeften achter je wensen en verlangens bevredigen. Dit betekent dat je de last aanvaard om hierin prioriteiten te stellen, om af te zien van keuzes en om jezelf te confronteren met meningsverschillen.

Om hier mee om te gaan zal het belangrijk zijn om de val op te merken, dit wil zeggen duidelijk vertellen aan jezelf wat er schort, bijvoorbeeld : "Eigenlijk heb ik geen vertrouwen in mezelf. Als iemand luider spreekt dan ik, als iemand een stapje hoger staat in de hierarchie dan laat ik de moed zakken.". Vervolgens kan het waardevol zijn om de gevoelens en behoeften te herkennen. Gevoelsmatig kan je houding een middel zijn om jezelf te beschermen (=behoefte), maar tegelijk heb je er genoeg van (=gevoel). Daarna kun je je behoeften helder prioritiseren. Bijvoorbeeld "ik wil geloven in mezelf". Daarna volgt een, wat ik noem, "afschuwelijke fase".  Je gaat gewoon even niet akkoord met een mening van een ander. Je doet dit op en rustige, niet agressieve manier. Je trotseert ook de antwoorden die je van de ander ontvangt. De transformatie verloopt immers zelden geolied. Je rondt vervolgens af met het genieten van je nieuw gedrag.

Wat draagt bij jou bij tot het versterken van je zelfvertrouwen ?

09:42 Gepost door In-Flow in Succesprincipes | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

01-07-06

Wat 3-jarigen ons kunnen leren ? (9)

  Weten wat je wil.

Kinderen weten wat ze willen. Ze kunnen o-zo gefocused zijn, met alle eraan verbonden frustratie die je als ouder hebt. Ze zijn heel duidelijk in wat ze willen, een speelgoedje, een voorleesverhaaltje, laat opblijven, ... Ze weten zelfs precies welk verhaaltje ze voorgelezen willen hebben (én weten zelfs wanneer je een alinea overslaat).

Veel volwassenen die ik tegenkom weten vooral wat ze niet willen : ze willen niet blijven werken bij hun huidige werkgever, ze willen niet zoveel stress, ze willen geen spanningen meer met collega's, ... en ga zo maar door. De meesten weten echter niet wat ze wel écht willen ! En dat is inderdaad ook moeilijker, maar toch best doenbaar. Wanneer je je de volgende keer betrapt op een kleine klaagzang, vervang dan die klaagzang door te benoemen wat je wél wil. Denk hier ens over na ! Start misschien met het opmaken van en lijstje van alle dingen die je niet meer wil (in je werk, in je relatie, in je financiële situatie, ...). Gebruik vervolgens dit lijstje als start om te benoemen wat je wel wil en pik er de drie ideeën uit die je het meest aanspreken en begin met het realiseren van de eraan verbonden actie !

17:04 Gepost door In-Flow in Succesprincipes | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

27-06-06

Principes om succesvol te zijn in wat je doet (3)

Het principe van ontwikkeling.

Ons dagelijks leven zit vol doelen en prestaties. Het kunnen grote doelen zijn, zoals een eigen bedrijf beginnen, of kleinere doelen, zoals het goed vervullen van enkele deeltaken. Sommigen van ons worden zo door hun doelen in beslag genomen- ze struikelen over hun voeten om het eindresultaat te bereiken- dat ze de weg en de ontwikkeling ernaar vergeten. Aan de andere kant raken sommigen van ons de weg kwijt en gaan twijfelen over hoe ze van hier naar daar moeten komen, zodat het op zich al moeilijk genoeg is een doel te stellen. Of we blijven in een bepaalde stap hangen, worden we slachtoffer van onze eigen kortzichtigheid.

Het is nuttig om te bedenken dat we, als we een berg beklimmen, een doel moeten bepalen, een richting moeten uitzetten, ons goed moeten voorbereiden en met kleine, zekere stappen voorwaarts moeten bewegen. We kunnen elke prestatie, hoe enorm en indrukwekkend ook, terugbrengen tot kleine hanteerbare stappen. Als we te veel treetjes overslaan, dan vallen we vroeger of later. Het principe van ontwikkeling leert ons niet alleen een reis in korte afstanden op te delen, maar elke stap te waarderen als was het de laatste. Mij heeft het bijvoorbeeld 15 jaar gekost om te leren hoe ik mensen kon coachen. Van iedere coachingsessie heb ik leren genieten, doordat ik telkens weer met andere ogen kan kijken. Als je met je eigen ontwikkeling bezig bent, dan kun je je afvragen of je wil lijken op de postbode die zich elke dag 'naar huis haast', of diegene die elke dag geniet van wat er op straat gebeurde, mensen groette, en in een gematigd tempo doorloopt. Velen van ons leven voor de grote kick, maar vergeten dat elke kleine stap tegen de berg op ons een treetje hoger brengt.

Hoe let jij op de kleine stappen die je zet ? Herken je de opstapjes van waar je bent naar waar je naar toe wilt ? Hoe definieer je je eigen kleine stappen  ? Of heb je wel eens gelet op hoe een hoog appartementsgebouw van de grond wordt gebouwd, beetje bij beetje. Bedenk ook hoeveel energie daarvoor nodig is ? Wat zegt de hoeveelheid energie over het bereiken van wat dan ook ?

Mildred Mc Afee schreef ooit : "Koester je een grote ambitie, neem dan een zo'n groot mogelijke stap in die richting. Het kan slechts een klein stapje zijn, maar je kunt er zeker van zijn dat het op dit moment de grootst mogelijke stap is."

16:39 Gepost door In-Flow in Succesprincipes | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

22-06-06

Principes om succesvol te zijn in wat je doet (2)

Het principe van verantwoordelijkheid.

Overal waar mensen op verschillende niveaus van verantwoordelijkheid samenwerken, treden sommigen misschien meer op de voorgrond, maar worden ze ondersteund door anderen zonder wiens steun ze niets zouden kunnen produceren. Gezinnen, partnerrelaties, bedrijven vallen of staan met de kwaliteit en het niveau van samenwerking en verantwoordelijkheid binnen hun grenzen. Op een individueel niveau hangt het er voor een groot deel van af of we innerlijk samenwerken, willen we effectief functioneren als menselijke wezens. Verantwoordelijkheid begint met het uitvinden hoe we harmonie kunnen vinden, de of/of, ja/nee, ik zou/ik zou niet handelingen. Maak daarom een kort lijstje van dingen die je wel zou willen doen als het je gevraagd wordt en een lijstje van dingen waartoe je niet bereid bent. Ga na welke het effect is op de ander. Waarom zou je iets wel of niet doen ? Denk eens na over de aspecten van je werk waar je je overdreven verantwoordelijk voelt en waar je te veel helpt of je gefrustreerd terugtrekt. Als je je gebruikt of niet gewaardeerd voelt - een martelaar of een deurmat - wat zou je dan kunnen doen om een beter evenwicht te vinden ?

Wanneer we eenmaal de grenzen en beperkingen van onze verantwoordelijkheid hebben vastgesteld, kunnen we onze plichten volledig op ons nemen en loslaten wat niet onze plicht is; op deze manier beleven we meer vreugde aan het steunen van anderen omdat we relaties creëren die harmonieuzer en coöperatiever zijn. Of zolas Larry Eisenberg het zei : "Om rust te vinden moeten we ontslag nemen als algemeen directeur van het heelal.".

08:46 Gepost door In-Flow in Succesprincipes | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

21-06-06

Principes om succesvol te zijn in wat je doet (1)

Laat ik er even van uitgaan dat je het '30-stappen-plan naar meer geluk in het werk' (zie eerder op deze blog) hebt gevolgd en terecht bent gekomen in de job die bij je past. Dit is nog geen garantie naar optimale ontplooiing en erkennning. Het goed evolueren op je werk wordt bepaald door de mate waarin je op een actieve manier een aantal principes toepast. Deze principes pas je waarschijnlijk al gedeeltelijk onbewust toe. Naarmate je ze op een bewustere manier gaat toepassen helpen ze je om fundamenteel te slagen in wat je uiteindelijk wil doen.

Het principe van flexibiliteit.

We hebben veel meer aan flexibiliteit dan aan passiviteit of verzet; door actief te gebruiken wat er gebeurt, door zelfs pijnlijke omstandigheden te omhelzen, gaan we veel effectiever met onze moeilijkheden om, want we gaan deze moeilijkheden als een soort training beschouwen. Flexibiliteit heeft te maken met het pragmatisch aanvaarden van, in plaats van een star verzet tegen, het huidige moment. Annemie, één van de mensen die ik in begeleiding heb, was terecht gekomen in een (voor haar) ideale personeelsfunctie. Ze droomde ervan haar dienstbaarheid en zorgzaamheid ten dienste te stellen van alle medewerkers, maar al gauw bleek dat de behoorlijke administratieve kant haar af en toe verhinderde om in te spelen op vragen van medewerkers. Bovendien had ze een baas die haar niet volgde in haar adviezen en heel regelmatig het standpunt van de directie innam. In plaats van zich te verzetten heeft ze haar werk deels kunnen reorganiseren en heeft ze wegen gevonden om via collega stafleden (die hun waardering rond haar standpunten naar haar baas uitdrukten) uiteindelijk de steun van haar baas te verwerven.

Denk zelf eens aan een situatie waar je je tegen verzet en bedenk hoe je met flexibiliteit en het meegaan met de kracht uiteindelijk tot nieuwe oplossingen kunt komen ...

08:26 Gepost door In-Flow in Succesprincipes | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

17-06-06

Wat 3-jarigen ons kunnen leren ? (8)

   Gebruik je verbeelding !

Als kinderen spelen gebruiken ze voortdurend hun verbeelding. Had je zelf toen je klein was geen verbeeldde vriend of vriendin ? Waren de wolken geen grote draken of kon je het ene moment je juf en het andere moment doktertje spelen alsof je het écht was ?  Alles kon, en dit voornamelijk omdat we het geloofden dat het kon.

Ouder worden is voor velen onder ons een proces waarin we leren onze verbeelding opzij te schuiven. Dagdromen is slecht. En dus stoppen we ermee. maar tegelijk stoppen we ons geloof in een mogelijk andere toekomst ! Nochtans is men het erover eens dat alle grote uitvindingen en zakenideeën ooit gestart zijn in iemands verbeelding ! Bouw dus voor jezelf wat tijd in om je verbeelding te laten werken.

En heb je bovendien gehoord van de kracht van het 'doen alsof' ? Handelen alsof je reeds diegene bent die je zou willen zijn helpt je om je doel te bereiken. Belangrijk is natuurlijk dat je handelen ook in overeenstemming is met het geheel van je kwaliteiten (en deze kan je intussen met heel wat hulpmiddelen voor jezelf in kaart brengen).

Begin dus met opnieuw je verbeelding aan te scherpen, een beetje dagdromen, een beeld creëren van hoe je dingen in je leven verandert zou willen zien en voeg daar de geuren, geluiden en gevoelens aan toe. Creëer voor jezelf een beeld van wat je bereikt wil hebben. Verbeeld ook oplossingen voor problemen die je onderweg mogelijkerwijs tegenkomt en verbeeld je zelfs dat je ze reeds opgelost hebt ! Verbeelding is één van de krachtigste hulpmiddelen die we hebben om onze toekomst te realiseren.

11:15 Gepost door In-Flow in Succesprincipes | Permalink | Commentaren (2) |  Facebook |

01-05-06

Wat 3-jarigen ons kunnen leren ? (7)

Doen waar je goed in bent !

Kinderen hebben plezier als ze datgene kunnen doen waar ze goed in zijn. Ze moedigen zichzelf aan om net datgene waar ze natuurlijk sterk in zijn verder te doen. Maar één keer op school keert dit mechanisme om. De focus wijzigt van aanmoediging naar deze ontbrekende stukken waar ze net niet goed in zijn : 'Je geschiedenis was goed (je scoorde 78 %), maar je rekenen (waar je 55 % op scoorde) kan beter ! Daar dien je nog wat verder op te studeren !'. En op deze manier groeien we langzaam weg van onze natuurlijke sterktes en talenten en krijgen we enkel onze zwakheden in het vizier. We beginnen te geloven dat als we meer aandacht aan onze zwakheden schenken, een totale opdracht ons beter zal afgaan. We kunnen beter worden én misschien zelfs van datgene gaan houden waar we een natuurlijke terughoudendheid tegenover hadden.

Maar wat is er mis met het versterken van onze natuurlijke kwaliteiten ? Waar ben jij goed in ? Waar had je plezier in als kind ? Hoe gebruik je je sterktes vandaag ? Hoe versterken diegenen waarmee je samenwerkt je natuurlijke sterktes ?

12:33 Gepost door In-Flow in Succesprincipes | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

20-04-06

Wat 3-jarigen ons kunnen leren ? (6)

    Omgaan met 'vallen'.

Is het je ook al opgevallen dat kinderen, wanneer ze gevallen zijn, het wel even uitschreeuwen van de pijn, maar zich onmiddelijk terug gaan oprichten en de val met de eraan verbonden pijn enkele minuten later wel vergeten zijn ?

We kunnen hier van leren. Was het niet Confucius die zei : "Het mislukken ligt niet in het vallen; het mislukken ligt veeleer in het falen om terug op te staan." ? Er bestaat niet zoiets als mislukken, enkel resultaten tellen. We zijn immers voortdurend bezig met het creëren van resultaten in ons leven. En sommige initiatieven zijn minder, andere meer succesvol. Eerder in deze blog heb ik de uitspraak van Edison reeds aangehaald met zijn beroemde uitspraak : "Ik ben niet mislukt, ik heb alleen 10.000 manieren gevonden waardoor een lamp niet werkt !". Richt je daarom op wat net wél werkt, op de positieve zaken die je meemaakt en probeer deze te versterken !

11:00 Gepost door In-Flow in Succesprincipes | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

14-04-06

Wat 3-jarigen ons kunnen leren ? (5)

    Plezier hebben.

Herinner je je wanneer je plezier had als kind ? Wanneer je gierde van het lachen, wanneer je achternagezeten werd en rond de tafel in kringetjes draaide, of wanneer je omhoog geworpen werd en telkens de opwinding ervaarde en vroeg naar meer. Nog eens omhoog geworpen te worden, nog eens verstoppertje te spelen, nog eens ...

We zijn het creatiefst en productiefts als we plezier hebben. We zijn ook veel aangenamer in de omgang als we kunnen lachen. We onthouden ook veel zaken beter als we opgewekt en goedgezind zijn. Wacht daarom niet tot het week-end, of de vakantie om je goed humeur te bewerkstelligen. Begin daar nu aan. Je kunt je bijvoorbeeld herinneren wanneer je het meest plezier had in het afgelopen jaar. Wat deed je toen ? Wat bracht de glimlach teweeg op je gezicht ? Welke (kleine) activiteit kun je vandaag herhalen ?

Maak er een sport van om iedere dag, als is het maar een paar minuten, iets grappig, leuks én ontspannend te doen ...

08:26 Gepost door In-Flow in Succesprincipes | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

07-04-06

Wat 3-jarigen ons kunnen leren ? (4)

    Geduldig verwachten.

Herinner je je nog de weken voor sinterklaas ? Je schrijft een brief waarin je je grote en kleine wensen neerpent en laat deze wensen vervolgens los. Kinderen verwachten geduldig. Wat ze verwachten zal wel komen en ze hebben er een vertrouwen in dat de sint wel zal brengen wat ze gevraagd hebben.

Je kunt het een beetje vergelijken met de tuinman die geduldig wacht tot de zaden beginnen kiemen. Hij geeft hen water en wacht. En op een bepaalde dag begin je de jonge plant te merken. Met zorg en aandacht ontwikkelt de kiem zich tot een boom. Nog wat later kun je er eventueel fruit van oogsten. De seizoenen introduceren ook een cyclus in de groei, gaande van het bloeien, groeien, oogsten en vallen van de bladeren. Steeds is er het geloof dat de boom opnieuw haar fruit zal dragen.

Hoe zit het met jou verwachtingsvolle geduld ? Het effect van dit verwachtingsvolle geduld doen we vaak teniet door ons constant af te vragen waar de resultaten blijven. Net zoals de zaadjes hebben ook onze ideeën tijd nodig om wortel te schieten en te groeien. Je dient er echter wel een blijvende focus en aandacht naar toe laten gaan !

Verwacht dus resultaten, blijf geduldig aandacht besteden aan je ideeën, de uitwerking ervan en heb vertrouwen dat je uiteindelijk zult oogsten !

09:04 Gepost door In-Flow in Succesprincipes | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

31-03-06

Wat 3-jarigen ons kunnen leren ? (3)

  Gebruik je fundamentele nieuwsgierigheid !

Herinner je je hoe je vroeger je ouders tot het uiterste kon brengen door de vraag 'waarom?' steeds maar te herhalen ? Misschien heb je nu zelf kinderen die je gek kunnen maken met hun 'waarom'-vragen ?

Kinderen zijn van nature nieuwsgierig. Ze willen alles weten, weten 'wat', weten 'hoe', weten 'wanneer', weten 'wie'. Ze steken hun neus graag in alles, bij voorkeur ook in die dingen waarvan je het niet verwacht. Ze zijn altijd bereid om in het experiment te stappen. Bekijk ook eens hoe kinderen een puzzel oplossen. Op het eerste zicht krijgen ze geen stukjes aan elkaar gepast. maar ze blijven proberen tot het in elkaar past. Kijk ook eens hoe wat oudere kinderen blijven experimenteren met hun playstation, totdat ze het game uitgespeeld hebben ...

Kinderen zoeken het experiment op en verbreden zo aanzienlijk hun kennis, hun mogelijkheden. Ze gaan door totdat ze hierin bevredigd zijn. Wanneer heb jij voor de laatste keer de 'waarom'-vraag gesteld ? Of de dialoog aangegaan rond 'wat zouden we kunnen verbeteren, of veranderen, of vernieuwen ?'. Of : 'Hoe zou het zijn mochten we ... doen ?'. Wees bereid om te experimenteren en observeer wat er voorvalt !

18:29 Gepost door In-Flow in Succesprincipes | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

28-03-06

Wat 3-jarigen ons kunnen leren ? (2)

  VRAAG om te KRIJGEN !

Ergens onderweg hebben we geleerd om niet meer te vragen wat we willen krijgen. Soms willen we hulp, maar vragen deze niet. Soms hebben we écht hulp nodig, en toch vragen we deze niet. Misschien zijn we te verlegen. Of misschien zijn we een beetje beschaamd. Het vergt inderdaad wat moed en vertrouwen om uiteindelijk hulp te vragen. En, heel soms, verwachten we van de andere dat hij/zij wel zo slim is om te voelen wat we nodig hebben.

Maar, gedachtenlezen is ons niet gegeven (op sommige uitzonderingen na misschien). Kinderen daarentegen vragen altijd hulp, wanneer ze de deur niet open krijgen, wanneer ze een woord niet begrijpen, wanneer ze niet overweg kunnen met een speelgoedje, ... De lijst is eindeloos. En wat merk je ? Doorgaans wordt hen ook die hulp gegeven ! De meesten vinden het zelfs plezierig om te helpen. Dit gaat volgens mij ook op voor anderen. Herinner je je wanneer men je de laatste keer om hulp gevraagd heeft ? Voelde je je niet aangesproken en een heel klein beetje trots dat je kon helpen (en vooral dat ze JOU gevraagd hadden) ?

Dus, de volgende keer dat je twijfelt, herinner je dat je de vraag kunt stellen en dat je de andere waarschijnlijk een plezier doet door hem/haar in een positie te brengen dat hij/zij je kan helpen ! Stop het gedachtenlezen en stel gewoon je vraag. En wat als deze neen antwoordt ? Welnu, dan ben je zeker niet slechter af dan voorheen. Je hebt enkel de mogelijkheid geopend om een 'Ja' te ontvangen ...

18:11 Gepost door In-Flow in Succesprincipes | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Wat 3-jarigen ons kunnen leren ? (1)

   Herinner je je laatste vakantie ? Nee, niet de eerste dagen, maar deze naar het einde toe, wanneer je écht uitgerust was. Hoe voelde dit aan ? Ik vermoed dat je hierop ontspannen, enthousiast, energiek, lachend, zelfbewust, vrij en rustig op antwoordt (en liever niet denken aan het vertrek terug naar huis).

Beeld je nu in dat in je je in je normaal professioneel leven zo zou kunnen voelen. Hoeveel effectiever zou je niet werken ? Hoeveel meer zou je niet kunnen halen uit je werk en de samenwerking met collega's ? Heb je ook al opgemerkt dat kinderen eerder 'zorgeloos' door het leven gaan ? Observeer deze eens een aantal uur en bkijk hoe ze vol levensenergie functioneren. Hun wereld is hun speelterrein en ze zijn er gewoon zichzelf. Als volwassenen zijn we vergeten hoe dit voelt. Sommigen onder ons voelen zich gevangen in verantwoordelijkheden en verwachtingen rond datgene wat ze moeten denken en doen. We nemen afhankelijk van onze gesprekspartners verschillende rollen in. We zijn vergeten wie we in feite zijn en hoe we plezier kunnen hebben in hetgeen we doen.

Wat zou het zijn om terug als een 'kind' te  kunnen functioneren, met het plezier, de creativiteit en dat ontspannen gevoel ? Beeld je in hoe het zou zijn als je deze stress van je zou kunnen afschudden en 's morgens vol verwachting en verwondering de dag zou kunnen instappen. Beeld je in dat je terug dromen had en dat je iedere dag als een avontuur zou kunnen aanvangen.

 

Deze reeks gaat over het terug creëren van deze gevoelens. Het gaat over wat we van 3-jaar oude kleuters kunnen leren. Bezoek deze blog en probeer de tips die in het kielzog van deze observaties volgen uit. Je zult merken dat een tiental minuutjes oefenen per dag een wereld van verschil kan uitmaken ...

Tot binnenkort !

Jan

 

16:20 Gepost door In-Flow in Succesprincipes | Permalink | Commentaren (2) |  Facebook |

23-11-05

Omgevingssteun verwerven (2)

Hoe verwerf ik steun van mijn omgeving ? Hierop zou het korte antwoord kunnen luiden : 'Door je om het geheel te bekommeren'. Een iets langer antwoord zou je als volgt kunnen formuleren : 'Doorgaans kunnen we onze eigen doelstellingen nogal scherp definiëren. Het positieve hiervan is dat ze een duidelijke richting geven aan je handelen. Ze stellen veelal je eigenbelang centraal. Door dit te doen creëer je echter een afscheiding tussen jezelf en de andere. En door goede afscheidingen krijg je soms wel slechte buren. Als je je verantwoordelijkheid definieert naar iets groters, een geheel, iets waar ook anderen in betrokken zijn, dan ga je vaststellen dat je gemakkelijker de steun van die andere krijgt. Dus moet je, om te kunnen doen wat belangrijk voor je is, je plek ruimer bepalen. Je verruilt dan een stukje egocentrisme voor een leven met betekenis en zorg voor het geheel.'

10:48 Gepost door In-Flow in Succesprincipes | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

17-11-05

Omgevingssteun verwerven ? (1)

"Hoe krijg ik mijn omgeving zo ver dat ze mij ondersteunen in de realisatie van mijn plannen ?", is een vraag die ik regelmatig krijg. De vraag naar hoe we iets moeten doen duidt op onze voorkeur voor het praktische, het concrete en direct nuttige, wat vaak ten koste gaat van wat we echt belangrijk vinden (onze waarden en ons idealisme). Het veronderstelt dat we dit niet weten en dat wordt op zichzelf al een verdediging tegen actie. We worden een blinde die in een donkere kamer naar een zwarte kat zoekt die daar niet is. Je kan de 'blogtitel' vraag ook anders stellen, namelijk 'welke verantwoordelijkheid ben ik bereid op te nemen voor de realisatie van mijn plan ?'. Het is een vraag naar je bereidheid om je vrijheid op te eisen en die te gebruiken in de echte betekenis van betrokkenheid. 'Ja'-zeggen betekent dat je kiest voor wat je echt waardevol vindt en voor activiteiten die je voeren naar dingen die ertoe doen. Als je je 'niet-actie' rechtvaardigd door 'mijn partner ondersteunt dit niet', dan betekent dit veelal dat je de partnerrelatie in je persoonlijk waardenpatroon belangrijker vindt. En hier is absoluut niets mis mee als het gepaard gaat met de erkenning hiervan ...

09:35 Gepost door In-Flow in Succesprincipes | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

01-10-05

Mijn schaduw (1) :Is competitie ook zo belangrijk voor mij ?

Hoe belangrijk voor jou is het competitieaspect in het professioneel bezig zijn ? Vormt het een rode draad in de manier waarop je met collega's omgaat ? Ben je best tevreden als je concurrent het onderspit delft ? Wens je vooral dat je inbreng in het team-succes benadrukt wordt ?
Het spreekt vanzelf dat je met een redelijke dosis 'beter willen doen' verder komt en succesvoller zal zijn. Het heeft echter ook zijn schaduwkanten. Door te willen winnen ga je jezelf vergelijken met anderen. Dit kan heel inspirerend zijn. Maar vaak gaat het 'willen winnen' gepaard met emoties zoals jaloezie en naijver. Dit zijn niet de beste gidsen voor het nemen van goede beslissingen. Ze leiden tot verkeerde inschattingen, het niet in rekening brengen van de context (de aandacht is enkel op de onmiddellijke concurrent gericht), het zichzelf té centraal stellen, feedback niet opmerken en bitterheid als men in het verliezende kamp terechtkomt. De ingrediënt voor het succes wordt dan paradoxaal deze die aan de basis ligt van je mislukken.
 
Hoe hou jij je competitiedrive in evenwicht en vermijd je dat het niet in de schaduwzijde omslaat ?

14:52 Gepost door In-Flow in Succesprincipes | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

29-09-05

Verras je collega's en baas ...

Creatief denken is veelal de sleutel tot een oplossing. Helaas leren we dit te weinig. In onze opleidingen leren we om lineair te denken. Alles wordt geprojecteerd op een schaal van nul tot honderd. Een zakelijke beslissing betekent dat je naar links of rechts gaat. Het is of-of, nooit en-en. Dit komt voort uit de overheersende behoefte aan duidelijkheid. Je wil precies weten wat je kan/moet doen in welke situatie. Diep van binnen gedragen we ons 'als een machine'. Toch onderscheiden sommigen ons hiervan. Ze gaan beter om met onzekerheid en met dubbelzinnigheden, vinden het tof om schijnbaar tegenstrijdige opdrachten met elkaar te verzoenen, en hebben vooral geleerd te associeren, te combineren en te verbinden. Ze slagen erin om net een verrassende oplossing te formuleren. Wanneer heb jij je collega's het laatst verrast ?

17:48 Gepost door In-Flow in Succesprincipes | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |