14-03-08

Loskomen als je 'vast zit' ...

redtape Voel jij je ook soms vastgelopen in het werk ? Voel je dat er iets mis zit, dat je je gefrustreerd bent in je werk,  dat je met lood in je schoenen naar het werk vertrekt ? Heel vaak hangt het samen met een reeks gedachten die neerkomen op "ik ben niet succesvol", "ik kan precies niets goed doen" of "ik werk hier niet volgens mijn mogelijkheden".

Heel vaak is het (h)erkennen de eerste stap in het eruit loskomen. Iedere impasse die we ervaren heeft voor een stukje te maken met de wijze waarop we de werkelijkheid rondom ons scheppen. Onze verwachtingen, ons zelfbeeld van onze mogelijkheden, onze dromen, ons idee over onze sterktes - dit totaalbeeld van onszelf is voortdurend in beweging. Bij de meesten van ons is dit een heel langzaam proces. We worden ons vaak maar bewust van een verandering als er een heel specifieke situatie zich aandient. Dit kan een (plots) conflict zijn met een baas, een wiziging in de evaluatie die we krijgen, een onverwachte verandering op het werk of een trigger in het persoonlijke leven (bv. een relatiebreuk of de dood van een nabije). 

Indien onze eigen 'kaart' van de werkelijkheid niet meer lijkt te kloppen, dan lopen we vast en staan we voor de keuze om er al dan niet iets aan te doen. Dé vraag is hoe ?

Doorgaans verloopt dit in een aantal stappen. Die zijn niet altijd heel duidelijk van elkaar te onderscheiden, maar ze expliciteren maakt dat we ze kunnen beginnen herkennen en er iets mee doen.

De eerste stap om los te komen uit het 'vastgelopen zijn' verloopt over een crisis die je meemaakt. De teleurstelling, onmacht wordt ten top gedreven en je ziet het letterlijk niet meer zitten. In een tweede fase verdiept de crisis zich meestal en beginnen we ons te realiseren dat onze oplossingen niet meer werken (bv. het 'harder' of 'later' werken) en je bent boos op jezelf, je schaamt je of je begint te twijfelen. Je innerlijke criticus begint luider te roepen : 'dit kan niet meer'. Pas in de derde fase ga je je écht realiseren dat je oplossingen niet meer werken. Vaak ontmoet je in deze fase personen die je met vernieuwde ogen naar je eigen realiteit laten kijken, maar waar je hun input niet altijd ten volle tot je laat doordringen. Pas in de vierde fase stel je je wel open. Dit is een fase waar je andere dingen begint te doen en experimenteert. Dit is het moment waar je bijvoorbeeld een loopbaanbegeleider opzoekt, waar je opnieuw je cv opmaakt, waar je je voorstellingen begint te maken rond alternatieve rollen/jobs. Het gaat hier niet zozeer om het vinden van concrete jobs, maar eerder om de thema's die voor jou belangrijk zijn in het professioneel werken opnieuw helder te krijgen voor jezelf. Het is pas wanneer je, in een vijfde fase, gericht informatie gaat zoeken dat je komt tot een meer verdiepend (en hier vaak nieuw) inzicht over jezelf, wat je betekenisvol vindt en waarop je verder wil bouwen. Hier dienen de eerste keuzes zich op, maar neem je ze vaak niet. Het is normaal dat je ook in deze fase nog in je oud patroon blijft vaststeken. Pas in de zesde fase begin je tot actie te komen en de inzichten om te zetten in de praktijk.

Elke fase heeft zijn voorspelbare uitdagingen. In de tweede fase ga je bijvoorbeeld dienen om te gaan met je innerlijke criticus die een hoop waarom-vragen op je afvuurt, nl. "waarom ben ik zo kwaad op deze persoon, op mezelf, op de situatie.". Het duurt even voor je door hebt dat de antwoorden op de waarom vragen je niet helpen. In de derde fase is het moeilijkste punt dit van toe te geven dat je het "eigenlijk niet weet en van meetafaan opnieuw dient te beginnen". Sommigen vallen gewoon in fase vier op een intuïtieve manier, voor anderen kan het opzoeken van struktuur net heel belangrijk zijn. In de vijfde fase dienen sommigen de weerstand van het 'gepsychologiseer' te overwinnen om tot een (vernieuwde) synthese te komen rond 'wie ze zijn', 'wat ze willen', 'wat ze kunnen' en 'wat ze durven'.  Analyse en introspectie is immers niet iedereen gegeven. In de zesde fase is het zeer nuttig om te bekijken wat je kan helpen in de actie en wat je hindert in het ontplooiien van initiatieven.

Een inzicht in het verloop van het 'loskomen' is een goede eerste stap ...

14:48 Gepost door In-Flow in Zelfonderzoek | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

20-02-08

Werk jij aan rolverbreding ?

Iedereen heeft zijn/haar persoonlijke opvatting over de manier waarop hij/zij de eigen functie invult. Recent is er nogal wat onderzoek naar de effecten die verbonden zijn aan deze persoonlike opvattingen en de eraan verbonden activiteiten. Men noemt dit geheel van overtuigingen/activiteiten en effecten vaak 'rollen'. Je 'rolinvulling' kleurt de wijze waarop je in je loopbaan ontwikkelt. Je kunt gemakkelijk zes rollen onderscheiden, nl. deze van expert, inspirator, adviseur, bestuurder, realisator en presentator. Alle zes kunnen ze beschreven worden met een specifieke focus.

Bij een inspirator gaat het om het koppel emotie/verbeelding en waarden/idealen. Het koppel macht/invloed en strategische doelen drijft de bestuurder, terwijl de adviseur is te kenschetsen door begrip/identificeren en relaties/tevredenheid van de ander . De expert put vooral uit kennis/analyse voor oplossingen voor problemen. Een realisator heeft als bron acties/ervaring, die hij gebruikt om concrete resultaten te behalen. En de presentator tot slot gebruikt vorm/stijl als basis voor effecten/impact.

Je kunt de manier waarop je je eigen fuctie invult bekijken vanuit de diversiteit aan rollen die je invult. De meesten mensen starten in één rol, namelijk deze van expert of realisator. Als het goed meevalt dan verbreed je je. Indien je de dertig voorbij bent raad ik je aan om te kijken welke nevenrollen je hebt ontwikkeld. De verschillende rollen kun je doorgaans in één en dezelfde functie ontwikkelen. Afhankelijk van het accent dat je als bijvoorbeeld leraar legt, neem je een andere rol aan. Diegene die de praatpaal is voor leerlingen en collega's is vooral adviseur. Is hij gericht op overdracht van kennis door veel aandacht te besteden aan vorm en stijl, dan is hij presentator. Maar als hij voornamelijk idealen en waarden wil overdragen, is hij insirator. Wil hij vooral strategische doelen bereiken, dan zal het accent op de bestuurdersrol komen te liggen.

In principe is rolverbreding DE sleutel om met plezier te blijven werken. Dit betekent dat je jezelf de kans geeft om te experimenteren, uit te proberen. Het is de enige manier om je werkidentiteit verder te onwikkelen.

Hoe werk jij aan je eigen rolverbreding ?

 

13:58 Gepost door In-Flow in Zelfonderzoek | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

13-02-08

Welke kleine bijdrage tot verandering lever jij ?

change

13:43 Gepost door In-Flow in Zelfonderzoek | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

12-02-08

Motivatie of "Moet ik dat nu doen ?"

"Most people aim at nothing in life and hit it with perfect accuracy". Deze uitspraak van Powell illustreert spijtig genoeg de situatie waar veel van mijn coachees inzitten. Motivatie heeft immers te maken met de wijze waarop je doelen stelt, initiatief neemt en op een zekere consistente manier jezelf managed. Over al deze aspecten hebben we het reeds gehad op deze blog. Toch krijg ik af en toe de vraag van coachees naar eenvoudige hulpmiddelen om zichzelf (gemotiveerd) op koers te houden. Gisteren werd mij in een discussie een eenvoudig hulpmiddel aangereikt. Het komt erop neer dat je je bij alles wat je doet vier keer enzelfde vraag stelt, namelijk "Moet ik dat nu doen ?".

De eerste keer dat je je de vraag stelt leg je de klemtoon op het woordje NU. "Moet ik dit NU doen?". Het is een vraag naar de prioritisering van je acties. Als je je doel voor ogen houdt, dan dien je je voortdurend de vraag te stellen of deze, dan wel een andere actie je op korte termijn dichter bij het bereiken van je doelstelling brengt. Zo kan het volgen van loopbaanbegeleiding je meer zelfkennis bijbrengen. De vraag is of meer zelfkennis je noodzakelijkerwijze zal helpen in het ondernemen? Misschien is het beter om op korte termijn wat gesprekken te voeren met mensen die een initiatief hebben proberen te realiseren en jezelf af te vragen of je jezelf dit ook ziet doen.

De tweede keer dat je je de vraag stelt leg je de klemtoon op DAT : "Moet ik DAT nu doen?".  De 'dat-vraag' richt je aandacht naar de effectiviteit van de actie, ten opzichte van mogelijke alternatieve scenario's/acties. Andere acties, waar je op dat moment misschien niet uitdrukkelijk bij stilgestaan hebt kunnen effectiever zijn. Indien je wenst te ondernemen dan zou het volgen van een programma bij Syntra hierrond, waarin je ingeleid wordt in de essentials van het ondernemen een effectievere actie kunnen zijn die je toelaat om met kennis van zaken jezelf te onderzoeken...

De derde keer leg je een klemtoon op het woordje IK : "Moet IK dat nu doen?" . Zijn er geen anderen die dit beter kunnen doen of aan wie je het zou kunnen delegeren ? Je zou in ons voorbeeldje kunnen gaan kijken waar je samenwerking met anderen kunt zoeken om (welk deel van) je plannen waar te maken.

De vierde vraag laat je toe om het woordje MOET voor jezelf te verhelderen : "MOET ik dat nu doen?". Wellicht is dit de belangrijkste vraag. Indien je het "moetens"-verhaal ronddraait, dan is het belangrijk om jezelf de vraag te stellen wat van de actie je eigen keuze is, dan wel gesuggerreerd wordt door familie, vrienden, baas, collega's. Ik merk dat heel veel gevangen zitten in de 'moeten'-logica en er zo niet in slagen om hun eigen wensen op het voorplan te brengen. Het is nog altijd beter van het woordje 'moet' te vervangen in 'kan' of 'wil'...

Als er één ding is waar ik redelijk zeker van ben dan is het dat de vraag  "moet ik dat nu doen?" je motivatie niet alleen scherp houdt, maar je ook helpt om teleurstellingen nadien te voorkomen ...

14:35 Gepost door In-Flow in Zelfonderzoek | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

18-10-07

Herformuleer je perspectief ...

Soms krijg ik wel de indruk dat werk voor de meesten onder ons iets vreselijk is. Uitspraken zoals 'ik leef van week-end tot week-end', of 'ik spaar om korter te kunnen werken', of 'ik ga met lood in mijn schoenen naar 't werk', of 'ik ga toch nog wat ziekteverlof nemen' ... zijn daar voorbeelden van. En toegegeven, werk is inderdaad niet altijd leuk ! Toch kan het interessant zijn te beseffen dat deze uitspraken deel uitmaken van een constructie van jezelf om de wereld rondom jou te begrijpen. Wij creëren immers onze wereld. De gedachten waarmee we de wereld van het werk benaderen bepalen in ruime mate hoe we ons hierbij voelen.

Probeer eens wat andere gedachten. Zoals "het werk is het beste dat mij is overkomen","het is toch erg dat het alweer week-end is', of "werktijden zijn er enkel om overschreden te kunnen worden", of gewoonweg "werk is iets om van te genieten". Verzin ook eens een aantal van die 'irritante' perspectieven. Observeer de overtuigingen van collega's die zich goed voelen in hun rol. Misschien vind je enkele van deze perspectieven  zo irritant dat ze je beginnen te inspireren ! Of mail mij je overtuiging waarlangs je 'het grote genieten' in je job realiseert.

08:50 Gepost door In-Flow in Zelfonderzoek | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

14-10-07

Versla het 'Toeval' !

Loopbaan- en carrièreplanningen worden vaak verstoord door de realiteit. Zelfs onze meest simpele plannen kunnen door onvoorspelbare gebeurtenissen volledig anders uitpakken. Het leven hangt aan elkaar door toevalligheden.

Katleen Mitchell (2005) gebruikt het begrip 'happenstance' om er het vermogen mee aan te duiden waarmee we het toeval ten volle kunnen ervaren en benutten. Het toeval laat zich niet temmen door het stellen van doelen en het plannen van de weg er naar toe.  Het toeval verslaat u alleen door het met gebruikmaking van zijn eigen gewicht ten val te brengen. Het is als met verdwalen tijdens een boswandeling. Verdwalen kan alleen maar als je gepland hebt om op een bepaalde plek te komen. je bent zo druk met het vinden van de weg die je plande, dat je geen oog meer hebt voor de schoonheid die de toevallige situatie je biedt.

Wat als u zou genieten van wat het bos u biedt op de plek waar u zich bevindt ? U ziet misschien wel veel mooiere plekjes dan anders. kijk eens om u heen en vraag u af welke elementen uit uw droom u al ziet.

10:31 Gepost door In-Flow in Zelfonderzoek | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

12-10-07

Liever ander werk ?

Onlangs verscheen in De Volkskrant (15 juni 2007) in Nederland het resultaat van een onderzoek waaruit bleek dat driekwart van ons liever ander werk wil doen. Dit heeft heel veel te maken met het feit dat we niet durven onze droom realiseren. 'Dromen zijn bedrog', zo luidt het. Wij hebben in België geen equivalent van 'the American Dream'.

Een droom herbergt die wensen die we graag zouden realiseren. Het gebrek aan realisme weerhoudt ons vaak om deze na te jagen. Maar geen enkele droom is realistisch in het begin. Logisch ook. Een droom gaat over wat je nog moet realiseren. Daarvoor heb je misschien nog wel en lange weg te gaan. Als je je droom volgt, wordt deze gaandeweg vaak realistischer. Een droom kun je in de uitwerking ervan vergelijken met het beeld dat langzaam vorm krijgt uit een klop boetseerklei en waar je open dient te staan om te kneden in de vorm.

Veel mensen kiezen te rationeel voor opleiding en beroep. Je komt dan terecht in banen die je aankunt, maar waar ze niet kunnen zijn wie ze zijn. Als je je in deze situatie bevindt kan het zinvol zijn om je droom de kans te geven  geformuleerd te worden ....

09:05 Gepost door In-Flow in Zelfonderzoek | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

23-01-06

Jezelf beter leren kennen...

Hallo Annemie,

Velen zitten met de vraag hoe ze zichzelf beter kunnen leren kennen. Het antwoord ligt vaak in het opzoeken van je (spreekwoordelijke) eigen 'stille ruimte'. Het opzoeken van 'vertraging' is hier vaak een sleutel. Mensen die het 'te druk' hebben veranderen immers niet (parafrasering op Nietsche) en komen ook niet tot een verdieping van hun zelfkennis. Hoe je vertraagt verschilt van persoon tot persoon. Sommigen doen dit door meer ontspanning in te bouwen, anderen door het opzoeken van beweging, nog anderen via het starten van een vorm van rapportering aan zichzelf. Dit laatste bestaat uit het starten van een (reis)verslaggeving waarbij je per dag een tiental minuten je vragen, twijfels en overtuigingen rond je eigen kwaliteiten neerschrijft. Je zult merken dat het heel moeilijk is om drie weken aan een stuk vragen over jezelf te blijven neerschrijven. Op een bepaald moment komen de antwoorden naar je toe.

 

Je kunt ook via verschillende proeven op het net jezelf screenen. Je kan de signalen die je uit deze rapporten krijgt als uitgangspunt nemen voor je zelfreflectieproces : herken ik mezelf, in welke situaties handel ik zoals 'beschreven', welke overtuigingen stroken niet met de resultaten ? Het zal nog altijd belangrijk zijn om je groeiende inzichten te overleggen met iemand ! Enkele suggesties van sites waar je waardevolle testen vindt :

- http://www.123test.nl/

- http://www.vacature.com/scripts/indexpage.asp?headingID=2...

- http://www.loopbaan.nl/site/Test%20jezelf.aspx

- http://www.vdab.be/tests/beroepstesten.shtml

Ik wens je alvast veel succes toe ...

Groetjes,

Jan

 

14:46 Gepost door In-Flow in Zelfonderzoek | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

24-11-05

Welke rollen in groep neem je op ?

Elk van ons maakt deel uit van één of meerdere groepen. Weet jij welke rollen je vaker of minder opneemt in deze groepen ?
- De rol van initiator
- De rol van informatiezoeker
- De rol van opiniezoeker
- De rol van informatieverstrekker
- De rol van opinieverstrekker
- De rol van verbreder, je brengt de gestelde problematiek vaak in verband met aanverwante topics.
- De rol van coördinator
- De rol van definiëerder, je zal zelf het initiatief nemen om een focus te definiëren.
- De rol van besluitvormer
- De rol van evaluator
- De energieverstrekkende rol
- De procedurebewakende rol
- De rol van 'bijhouder van afspraken'
Een vaak voorkomend misverstend is dat men denkt dat een rolinvulling vaak samenhangt met een bepaalde functie, bv. van leidinggevende verwacht men dat ze coördinerend optreden. Bij een effectief groepsfunctioneren nemen de deelnemers wisselend de verschillende rollen op. Denk na over welke rollen jij het liefst opneemt en bespreek met een collega hoe je een bepaalde rol meer of minder kunt oppakken ...

15:36 Gepost door In-Flow in Zelfonderzoek | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

13-10-05

Waarom 'meer' soms 'minder' is (2)

Wij worstelen vaak met een teveel aan keuzemogelijkheden. Paradoxaal leidt dit tot het uitstellen van keuzes, minder kiezen, onzekerheid en twijfel. Hoe kun je daar nu beter mee omgaan ? Barry Schwartz geeft hier in zijn boek 'The Paradox of Choice' een aantal suggesties:
- 'Voorzie dat je je zult moeten aanpassen' :  We staan er weinig bij stil, maar we passen ons voortdurend aan. Het 'goed gevoel' dat je hebt bij veel beslissingen, bv. de aanschaf van een wagen, vermindert na twee maanden. We zijn ook voortdurend op zoek naar een grotere bevrediging en in het verlengde hiervan stijgen ook onze normen. Wanneer je dit nu voorziet zal je automatisch met minder teleurstelling geconfronteerd worden en minder snel uitkijken naar een volgend 'beslissingsmoment'.
- 'Stel je verwachtingen op een realistisch niveau' : Veel mogelijke beslissingen blijven in ons hoofd spoken omdat de verwachtingen die we erbij hebben onrealistisch zijn en er teveel opties worden bekeken. Oplossing ligt hier in het verminderen van de keuzeopties en het erop vertrouwen, zeker in loopbanen, dat na een eerste stap er wel schijnbare toevalligheden zullen optreden die je verder gaan helpen in het realiseren van je uiteindelijk doel.
- 'Vergelijk je minder met anderen' : Het is net de vergelijking met anderen die ons vaak ongelukkig maakt bij het nemen van beslissingen. Een eenvoudige truk bestaat er dan ook in om minder te vergelijken en je aandacht te laten uitgaan naar wat je zelf gelukkig maakt, naar wat betekenisvol is voor jezelf. Automatisch zul je je opties afnemen en zal het beslissingsgebeuren vereenvoudigd worden.
- 'Leer beperkingen te waarderen' : Naarmate we meer keuzemogelijkheden hebben neemt naast onze keuzevrijheid ook de tyrannie van de keuzes toe. Onze maatschappij voorziet echter in regels, procedures, standaarden en normen die onze mogelijkheden beperken. Leer dit te waarderen in plaats van te bevechten en je maakt het je leven een stuk gemakkelijker !

08:55 Gepost door In-Flow in Zelfonderzoek | Permalink | Commentaren (2) |  Facebook |

25-09-05

Herschrijf je eigen loopbaanmythe !

De fundamentele wens om iets anders te doen ligt aan de basis van veel loopbaanplannen. Velen steken hier energie in en verkennen hun sterktes, hun interesses en worden hierin zelfs gesteund door hun omgeving. Indien je echter niet vooruit komt is het misschien tijd om je eigen loopbaanmythe eens te updaten.
 
Het goede nieuws aan mythes is dat ze herschreven kunnen worden. Bekijk volgende revisies even :
Mythe : Ik heb nood aan een perfect plan alvorens ik kan beginnen verkennen.
Revisie : Ik dien niet iedere stap voor ogen te hebben alvorens ik mijn verkenningstocht rond mijn loopbaan begin. Ik wil ruimte maken om nieuwe opportuniteiten te ontdekken. Indien mijn plan te weinig flexibel is mis ik misschien een hoop mogelijkheden.
 
Mythe : Eén keer dat ik voor een richting gekozen heb, moet ik daarbij blijven.
Revisie : Ik wil niet vasthouden aan iets waarbij ik mij slecht voel. Als ik kies voor een verandering, dan zal ik er in slagen om de kennis en vaardigheden te verwerven om daarin te slagen.
 
Welke loopbaanmythes geven richting aan jou denken ? Schrijf er een tweetal neer die je weerhouden om stappen te zetten en schrijf er een revisie naast !

08:47 Gepost door In-Flow in Zelfonderzoek | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |