14-11-07

Groeien binnen je bedrijf, een checklist

Ontwikkel sterktes Als je wil groeien binnen je bedrijf, dan helpt volgende checklist met vragen wellicht om de grote lijnen te blijven zien.

Wanneer je pas aangeworven bent of pas in een nieuwe functie/rol stapt : Waarom heeft men jou gekozen ? Is het voor jou een functie of kadert het binnen een loopbaanpad ?  Werk je in een bedrijf waar talent lang aan boord blijft ? Indien niet - wat in je hudige functie zal je attractiever maken op de markt (bij andere werkgevers) ? Hoe zal het bedrijf je helpen groeien ? Krijg je tijd om te leren ? Zit er en patroon in de opdrachten die je krijgt ? Welk soort begeleiding zal je krijgen ? Welk soort training is er voorzien ? Wat organiseert het bedrijf hierin zelf en voor welke opleidingen doen ze beroep op derden ? Luistert men naar je ideeën, opmerkingen of suggesties om de dingen beter aan te pakken ?

Wanneer je een tijdje in je functie werkt : In welke mate realiseer je je objectieven ? Hoe help je anderen ? Ontwikkel je mee hun talenten ? Wat doe je voor jou collega's ? Of ben je eerder hun concurrent ? Breng je bij problemen oplossingen aan of signaleer je ze enkel (bij dit laatste groei je minder) ? Hoe transparant ben je in hetgeen je doet ? Medewerkers die met en grote bocht zaken organiseren komen doorgaans minder vertrouwensvol over.

En wat met je eigen ontwikkelingsinitiatieven ? Verbreed je je netwerk binnen het bedrijf ? Zoek je ook klanten, levranciers en andere gelijkgerichte organisaties op ? Ken je mensen die afwijkende perspectieven hebben ? Wat leer je van hen ? Zoek je workshops/seminaries op ? Ben je geëngageerd in gemeenschapsprojecten ?

En ter afsluiting nog twe essentials : Hoe bewaak je je eigen balans  (werk, familie, vrije tijd, ...)?  Hoe cultiveer je een relatie met iemand (partner, nabije vriend, mentor, coach, ...) die je de waarheid vertelt en niet enkel datgene wat je wil horen ?

15:43 Gepost door In-Flow in Zelfontwikkeling | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

18-10-05

Hoe ontwikkel ik mijn sterktes (5) ? Vasthoudendheid.

Vasthoudendheid, of het herhaalde inspanningen doen om moeilijke of niet evidente taken toch tot een goed einde te brengen, maakt in veel situaties het verschil tussen het al dan niet succesvol zijn. Hoe vasthoudend ben je ? Werk je wel eens door om een probleem op te lossen ? Hoe gemakkelijk heb je het om alternatieve oplossingen of aanpakken uit te proberen om je doelstelling te halen ? Hoe bewaak je het dat je in een positie blijft die je een keuzemogelikheid geven om er blijvend voor te gaan ?
 
Hoe kun je je vasthoudendheid ontwikkelen ?
- Door je échte interesses te checken. Vasthoudendheid is meestal gekoppeld aan het graag doen. Stil te staan bij wat je écht belangrijk vindt zal je helpen om je prioriteiten te stellen.
- Door systematisch de kosten van het 'niet afwerken' te gaan beschouwen. Door het niet afwerken van zaken verlies je niet alleen de opbrengst van je eigen inspanning, belangrijker is nog dat anderen wellicht niet op je inspanning kunnen verder bouwen.
- Door datgene wat je wil realiseren aan anderen te vertellen. Door je doelstellingen te delen met anderen maak je het jezelf moeilijker om terug te krabbelen en ga je vanzelf vasthoudender worden !

13:13 Gepost door In-Flow in Zelfontwikkeling | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

12-10-05

Hoe ontwikkel ik mijn sterktes (4) ?

Hoe ontwikkel ik zoiets als 'klantgerichtheid' ? Klantgerichtheid heeft te maken met de manier waarop je met klanten omgaat, informatie van hen vertaalt in produkten of diensten, effectieve relaties met hen ontwikkelt en inspeelt op hun verwachtingen (of nog beter - hun verwachtingen anticipeert).
Hoe kun je je klantgerichtheid verhogen ?
- Door te onderzoeken op welke manier je me hen omgaat, welk soort (inhoudelijke) gesprekken je voert, welke (nieuwe) informatie je verzamelt en hoe je dit vertaalt in een 'betere' aanpak.
- Door je eigen communicatiestijl onder de loepe te nemen. Hoe luister ik, hoe stel ik vragen, hoe check ik of ik hen begrepen heb, hoe kom ik tot afronding/een overeenkomst ? Op welke manier pas ik mijn communicatiestijl aan naar verschillende klanten ?
- Door je tijdsinvestering te bekijken. Hoeveel tijd breng ik effectief door met klanten ?
- Door een systeem te ontwikkelen waarin je wat je belooft op een effectieve manier opvolgt en waarbij je kunt checken in welke mate zij effectief tevreden zijn. Wat durf ik namelijk meetbaar stellen ?
- Door een voeling te krijgen met mogelijke trends in klantenverwachtingen. Hierin kan het verzamelen van informatie uit vakbladen en andere zakelijke media een belangrijke rol spelen. Hoeveel tijd besteed je hieraan ?
- Door te netwerken met concurrenten en een voeling te krijgen met de manier waarop zij denken rond klanten.
En, last but not least, door te praten met collega's en hun feedback te vragen op de manier waarop zij zien dat je zelf omgaat met klanten en te luisteren naar hun suggesties !

09:26 Gepost door In-Flow in Zelfontwikkeling | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

03-10-05

Groeien in mijn werk

Op welke manier hou jij bij hoe je groeit in je werk ? Misschien hou je het wel helemaal niet bij en ontglipt het je hoe je werk vanzelf verandert. Als je geen notitie neemt van wijzigingen in je eigen aanpak, dan is er een risico dat je je enthousiasme, en meer nog, je nieuwsgierigheid verliest. Het regelmatig stilstaan bij je eigen functioneren en de resultaten die je bereikt zal je helpen om je vooruitgang gerichter en geplander aan te pakken. De volgende vragen kunnen je hierbij helpen :
- Hoe is je aanpak zelf verandert sedert je gestart bent in je functie ? Zijn het dezelfde taken die je energie geven of zijn het andere ? Kun je verklaren waarom ?
- Welke invloeden in je omgeving (bv; nieuwe baas, nieuwe uurroosters, bijkomende verantwoordelijkheden) hebben een impact op je positie ? Welke invloed hebben deze veranderingen, of uitblijven van veranderingen, op je houding ?
- Hoe zou je je presteren beschrijven ? Waar blink je in uit ? Welke onderdelen zijn voor verbetering vatbaar ? Welke dingen zou je anders aanpakken mocht je de kans hebben ? Wat zou je kunnen doen om toch te beginnen werken volgens deze andere aanpak ?
Neem driemaandelijks even de tijd om bovenstaande vragen te overlopen en noteer wat je hierbij leert. Let daarbij vooral op wat je meer en minder doet. Het zal je een ideale voorbereiding geven op je functioneringsgesprek !
 

08:22 Gepost door In-Flow in Zelfontwikkeling | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

30-09-05

Hoe ontwikkel ik mijn sterktes (3) ?

In zijn boek "The Paradox of success" rapporteert John R. O'Neil de resultaten van een studie naar de gedragingen van medewerkers waarvan men zegt dat deze zich sneller ontwikkelen. Volgende oberservatielijnen komen daaruit naar voor. Mensen die zich ontwikkelen kenmerken zich door :
- een vaardigheid om luisterend in dialoog te gaan, zonder cynisch te zijn of zichzelf op te dringen;
- te luisteren, vragen te stellen én opnieuw te luisteren;
- het opzoeken van personen waarvan ze overtuigd zijn dat ze hen iets waardevol kunnen meegeven. Dit zijn vaak personen die niet in de onmiddellijke nabijheid zijn van deze medewerkers;
-  het vermijden van situaties waarin het bevestigd willen worden, 'de nummer één zijn', belangrijk is;
- het terugkeren van vakantie met bergen verhalen over de geschiedenis, kunst en gebruiken van het bezochte land;
- het ingaan op allerhande opportuniteiten om kennis door te geven en als mentor te functioneren.
Welke van deze karakteristieken is op jou van toepassing ? Wat kun je doen om de niet aangestipte karakteristieken te integreren in je functioneren ?

10:49 Gepost door In-Flow in Zelfontwikkeling | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

23-09-05

Hoe ontwikkel ik mijn sterktes (2) ?

Waarom was Da Vinci zo'n genie ? Michel Gelb geeft hier in zijn boek 'How to think like Leonardo Da Vinci' een fascinerend antwoord op. De ondertitel, 'Seven Steps to Everyday Genius', wekt het vermoeden dat de ingrediënten van Leonardo's succes wel eens zouden kunnen opgaan voor de ontwikkeling van ons vermogen om creatief te zijn van elk van ons. Hij distilleerde zeven principes uit de 'levenshouding' van Leonardo :
- curiosita : de onverzadigbare nieuwsgierige benadering van het leven en een voortdurende dorst naar leren.
- dimonstrazione : een engagement om kennis te testen aan ervaring, volharding en een bereidheid om te leren van onze fouten.
- sensazione : een continue verfijning van onze zintuigen, vooral van het 'zien' als manier om ervaring bewust mee te maken.
- sfumante : de bereidwilligheid onzekerheid, paradox en ambiguïteit te omarmen.
- arte/scienza : de balans tussen wetenschap en kunst, logica en verbeelding, denken met beide hersenhelften.
- corporalita : het cultiveren van fitheid, gracieus zijn, 'ambidexterity' of veelzijdigheid. Da Vinci schilderde even goed met zijn rechter als met zijn linkerhand.
- connessione : een erkenning van de verbondenheid van alle dingen en fenomenen. Het denken in systemen.

08:51 Gepost door In-Flow in Zelfontwikkeling | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

21-09-05

Hoe ontwikkel ik mijn sterktes (1) ?

"Wees proactiever !", is een veelvuldig terugkerende commentaar in functioneringsgesprekken. Nochtans wordt zelden gespecifieerd hoe je eraan kunt werken. Hieronder enkele tips, in twee categorieën, nl. 'Neem initiatief' en 'Stop met...'.
'Neem initiatief':
- Plan tijdig om je omgeving af te tasten om nieuwe ideeën op te doen, om nieuwe trends te ontdekken.
- Maak een lijst op van dingen waaraan je denkt dat ze kunnen verbeterd worden en kijk regelmatig na om de acties af te vinken die je reeds ondernomen hebt.
- Stel je voortdurend vragen bij de manier waarop dingen gedaan worden : gebruik in plaats van het woord 'beperkingen', het woord 'mogelijkheden'.
- Stel jezelf de vraag welke voorstellen je zelf recent gedaan hebt.
- Begin met kleine dingen. Daag jezelf uit !
'Stop met ...':
- Anderen alles voor je te laten bepalen.
- De dingen te laten gebeuren en op je te laten inwerken.
- Alles wat je gevraagd wordt te aanvaarden zonder er bij na te denken. Stel je steeds de vraag of het écht moet én of het ook anders kan.
- Dingen te doen of te laten omdat je dit altijd al deed. Wees kritisch en denk aan wat het oplevert of juist niet !

12:30 Gepost door In-Flow in Zelfontwikkeling | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

20-09-05

Wanneer leer ik het best ?

Er wijzigt enorm veel rondom ons en hierdoor zijn we genoodzaakt om voortdurend bij te leren. Dit doen we op verschillende manieren. Soms lukt dit beter, soms leren we veel trager. Het is belangrijk om voeling te hebben met je eigen leerstijl. Dit helpt je om je leeromgeving bewust op te zoeken en zo gewapend te zijn voor de veranderingen in je werk. Wanneer je je thuisvoelt in één leerstijl, weet je dat de complementaire leerstijl je iets meer moeite zal kosten. Hier kun je dan ook rekening mee houden.
Welk(e) (helft) van de onderstaande uitspraken past hier het best bij jou ? Check je keuze even met een collega.
- Leer ik door deel te nemen aan activiteiten of verkies ik om op mijn eentje te leren ?
- Leer ik beter door onmiddellijk zaken uit te kunnen proberen of verkies ik om daar eerst over na te denken ?
- Leer ik vooral vanuit praktische toepassingen of verkies ik dingen te leren die tot mijn verbeelding spreken ?
- Leer via een leraar die mij stapsgewijze zijn ervaring deelt of verkies ik de mogelijkheden te verkennen en mijn eigen weg te vinden ?
- Leer ik het beste via klaar en helder studiemateriaal of verkies ik iets wat aansluit bij mijn waarden ?
- Leer ik het best via duidelijke instructies die mij op een georganiseerde manier doorheen de 'leerstof' loodsen of verkies ik de verkenning zonder veel voorafgaandelijke planning ?
- Leer ik het best door toe te werken naar duidelijke deadlines of verkies ik om te leren door mijn nieuwsgierigheid te volgen ?
 

08:58 Gepost door In-Flow in Zelfontwikkeling | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |